Detail produktu

ADAM TSS

KOVÁŘ, J. RUČKA, J. ANDRŠ, O.

Typ produktu

software

Abstrakt

Softwarový modul pro stochastickou a hydraulickou analýzu tlakových stokových sítí

Klíčová slova

software; stochastická analýza; tlakové stokové sítě

Datum vzniku

7. 12. 2017

Umístění

FSI VUT VUTBR

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

www