Detail produktu

WaterRisk.cz - on-line softwarová aplikace pro analýzu rizik systémů zásobování pitnou vodou

TUHOVČÁK, L. RUČKA, J. TURČÍNEK, J.

Typ produktu

software

Abstrakt

Na základě vyvinuté metodiky analýzy rizik byl vytvořen model rizik, což je ve skutečnosti webová softwarová aplikace dostupná na adrese www.waterrisk.cz, která obsahuje matematický, grafický a slovní popis rizik systému zásobování pitnou vodou a zahrnuje celý vodárenský systém s jeho prvky, významné vazby s okolím, pravidla, okolnosti a podmínky. Model plně respektuje navrženou strukturu rizik SZV a umožňuje provádění analýzy rizik různých vodárenských systémů a jejich technologických částí nezávisle na sobě tak, že jsou výsledky vzájemně porovnatelné a slučitelné do jednoho modelu. Hlavním cílem modelu je vytvoření standardizovaného nástroje pro provádění analýzy rizik SZV a zajištění technické podpory pro další rozhodnutí při jejich řízení.

Klíčová slova

Analýza rizik, kvalita vody, matematický model, následky, nebezpečí, nejistota, pitná voda, riziko, vodovodní síť, zásobování pitnou vodou, software, systém podpory rozhodování

Datum vzniku

30. 6. 2010

Umístění

VUT v Brně, UVHO

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www