doc. Ing.

Jan Roupec

Ph.D.

FSI, ÚAI KFS – docent

+420 54114 3346
roupec@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D.

Publikace

 • 2021

  ROUPEC, J.; TALPA, J.; PAVLAS, M.; ŠOMPLÁK, R. Dokumentace k software nástroji pro vypracování dlouhodobé prognózy produkce odpadů v ČR (Výsledek V12). 2021.
  Detail

  ROUPEC, J.; SZÁSZIOVÁ, L.; TALPA, J.; PAVLAS, M.; ŠOMPLÁK, R. Manuál k vypracování dlouhodobé prognózy produkce odpadů v ČR (Výsledek V11). 2021.
  Detail

 • 2019

  PAVLAS, M.; ŠOMPLÁK, R.; SMEJKALOVÁ, V.; ROSECKÝ, M.; BOUDA, Z.; SUZOVÁ, J.; ROUPEC, J.; SZÁSZIOVÁ, L.; POPELA, P.; KŮDELA, J. Výzkumná zpráva popisující výběr vhodných metod datové analýzy a matematického modelování prognózy produkce odpadů (Výsledek V6). 2019.
  Detail

 • 2018

  POPELA, P.; HRABEC, D.; KŮDELA, J.; ŠOMPLÁK, R.; PAVLAS, M.; ROUPEC, J.; NOVOTNÝ, J. Waste processing facility location problem by stochastic programming: Models and solutions. In Advances in Intelligent Systems and Computing. Advances in Intelligent Systems and Computing. Switzerland: Springer Nature, 2018. s. 167-179. ISBN: 9783319978871. ISSN: 2194-5357.
  Detail | WWW

 • 2015

  HRABEC, D.; POPELA, P.; ROUPEC, J.; JINDRA, P.; NOVOTNÝ, J. Hybrid Algorithm for Wait-and- See Transportation Network Design Problem with Linear Pricing. Mendel Journal series, 2015, roč. 2015, č. 1, s. 183-188. ISSN: 1803-3814.
  Detail

  HRABEC, D.; POPELA, P.; ROUPEC, J.; MAZAL, J.; STODOLA, P. Two- Stage Stochastic Programming for Transportation Network Design Problem. In Mendel 2015: Recent Advances in Soft Computing. Advances in Intelligent Systems and Computing. 2015. s. 17-25. ISBN: 978-3-319-19824- 8. ISSN: 2194-5357.
  Detail

 • 2014

  HRABEC, D.; POPELA, P.; ROUPEC, J.; HAUGEN, K. Hybrid Algorithm for Here-and- Now Stochastic Network Design Problem with Pricing. 2014.
  Detail

  ŠEDA, M.; ROUPEC, J.; ŠEDOVÁ, J. Transportation Problem and Related Tasks with Application in Agriculture. International Journal of Applied Mathematics and Informatics, 2014, roč. 8, č. 1, s. 26-33. ISSN: 2074- 1278.
  Detail

  HRABEC, D.; POPELA, P.; ROUPEC, J.; JINDRA, P.; HAUGEN, K.; NOVOTNÝ, J.; OLSTAD, A. Hybrid Algorithm for Wait-and- see Network Design Problem. Mendel Journal series, 2014, roč. 2014, č. 1, s. 97-104. ISSN: 1803-3814.
  Detail

  POPELA, P.; NOVOTNÝ, J.; ROUPEC, J.; HRABEC, D.; OLSTAD, A. Two- Stage Stochastic Programming for Engineering Problems. Engineering Mechanics, 2014, roč. 21, č. 5, s. 335-353. ISSN: 1802-1484.
  Detail | WWW

 • 2013

  ROUPEC, J.; POPELA, P.; HRABEC, D.; NOVOTNÝ, J.; HAUGEN, K.; OLSTAD, A. Hybrid Algorithm for Network Design Problem with Uncertain Demands. In Lecture Notes in Engineering and Computer Science WCECS 2013. Lecture Notes in Engineering and Computer Science. 1. 2013. s. 554-559. ISBN: 978-988-19252-3- 7. ISSN: 2078- 0958.
  Detail

  HOLEŠOVSKÝ, J.; POPELA, P.; ROUPEC, J. Disruption in Congested Networks. In Proceedings of 19th International Conference on Soft Computing MENDEL 2013. Mendel Journal series. 1st edition. Brno: VUT v Brně, 2013. s. 191-196. ISBN: 978-80-214-4755- 4. ISSN: 1803- 3814.
  Detail

 • 2012

  POPELA, P.; SKLENÁŘ, J.; MATOUŠEK, R.; ROUPEC, J.; MRÁZKOVÁ, E. Advanced Decomposition Techniques Applied to DOP. In 18th International Conference of Soft Computing, MENDEL 2012 (id 19255). Mendel Journal series. 2012. Brno: VUT, 2012. s. 582-587. ISBN: 978-80-214-4540- 6. ISSN: 1803- 3814.
  Detail

  ABBADI, A.; MATOUŠEK, R.; JANČÍK, S.; ROUPEC, J. Rapidly-Exploring Random Trees: 3D Planning. In 18th International Conference of Soft Computing, MENDEL 2012 (id 20379). Mendel Journal series. 2012. Brno: VUT, 2012. s. 594-599. ISBN: 978-80-214-4540- 6. ISSN: 1803- 3814.
  Detail

 • 2011

  ROUPEC, J. Advanced Genetic Algorithms for Engineering Design Problems. Engineering Mechanics, 2011, roč. 17, č. 5/ 6, s. 407-417. ISSN: 1802- 1484.
  Detail

  POPELA, P.; SKLENÁŘ, J.; MATOUŠEK, R.; ŽAMPACHOVÁ, E.; ROUPEC, J. Advances in the Formal Framework for DOP. In 17th International Conference of Soft Computing, MENDEL 2011 (id 19255). Mendel Journal series. 2011. Brno: VUT, 2011. s. 320-325. ISBN: 978-80-214-4302- 0. ISSN: 1803-3814.
  Detail

  ROUPEC, J.; POPELA, P. The Nested Genetic Agorithms for Distributed Optimization Problems. In Proceedings of The World Congress on Engineering and Computer Science 2011. 2011. s. 480-484. ISBN: 978-988-18210-9- 6.
  Detail

 • 2009

  ŠANDERA, Č.; POPELA, P.; ROUPEC, J. The Worst Case Analysis by Heuristic Algorithms. In Mendel 2009. Mendel Journal series. 2009. s. 109-114. ISBN: 978-80-214-3884- 2. ISSN: 1803-3814.
  Detail

 • 2008

  ROUPEC, J.; POPELA, P. Genetic Algorithms for Scenario Generation in Stochastic Programming: Motivation and General Framework. In Lecture Notes in Electrical Engineering, book series: Advances in Computational Algorithms and Data Analysis, Vol. 14 Ao, S.L., Rieger, B., Chen, S.S. (Eds.). 1. Netherlands: Springer, 2008. s. 527-536. ISBN: 978-1-4020-8918- 3.
  Detail

 • 2007

  ROUPEC, J.; POPELA, P. Scenario Generation And Analysis by Heuristic Algorithms. In Proceedings of the World Congress on Engineering and Computer Science 2007. Newswood Limited, International Association of Engineers, 2007. s. 931-935. ISBN: 978-988-98671-6- 4.
  Detail

  BOR, K.; ROUPEC, J. GA- Based Parameters Tuning in Grammatical Evolution. In Proceedings of the 13- th International Conference on Soft Computing Mendel 2007. Brno: Brno university of Technology, 2007. s. 66-71. ISBN: 978-80-214-3473- 8.
  Detail

 • 2006

  BOR, K.; ROUPEC, J. Development Of Advanced GA For Grammatical Evolution. In MENDEL 2006. 1. Brno: ÚAI, FSI, VUT v Brně, 2006. s. 57-61. ISBN: 80-214-3195- 4.
  Detail

 • 2004

  POKORNÝ, M.; ŽELASKO, P.; ROUPEC, J. Fuzzy Clustering Technology in Fuzzy Model Identification. In Proceedings of 7th Czech- Japan Seminar on Data Analysis and Decision Making under Uncertainty. Hyogo, Japan: 2004. s. 168 ( s.)
  Detail

  POKORNÝ, M.; ŽELASKO, P.; ROUPEC, J. Genetic Algorithm Utilization in Fuzzy Regression Modelling. In Proceedings of Taiwan-Japan Symposium 2004 On Fuzzy Systems & Innovational Computing. Awaji, Japan: 2004. s. 154 ( s.)
  Detail

  POKORNÝ, M.; ŽELASKO, P.; ROUPEC, J. Fuzzy Clustering Technology in Fuzzy Model Identification. In Proceedings of 7th Czech- Japan Seminar on Data Analysis and Decision Making under Uncertainty. Japonsko: 2004. s. 168 ( s.)
  Detail

 • 2002

  MATOUŠEK, R., OŠMERA, P., ROUPEC, J., ŠEDÁ, J. Adaptive Genetic Algorithms Based on Fuzzy Inference System. In Intelligent Computing and Information Systems. Cairo, Egypt: Nubar Printing House, 2002. s. 136 ( s.)ISBN: 977-237-172- 3.
  Detail

  POPELA, P., ROUPEC, J., OŠMERA, P., MATOUŠEK, R. The Formal Stochastic Framework for Comparison of Genetic Algorithms. In The 2002 IEEE World Congress on Computational Intelligence. Honolulu, Hawaii, USA: IEEE, 2002. s. 576 ( s.)ISBN: 0-7803-7281- 6.
  Detail

  ROUPEC, J. A Statistical Approach to Comparison of Genetic Algorithms. In MENDEL 2002, 8th International Conference on Soft Computing. Brno, Czech Republic: 2002. s. 147-152. ISBN: 80-214-2135- 5.
  Detail

  OŠMERA, P., ROUPEC, J. Integrated Evolutionary Algorithms. In Hybrid Information Systems. Advances in Soft Computing. New York: Springer Verlag, 2002. s. 353 ( s.)ISBN: 3-7908-1480- 6.
  Detail

 • 2001

  OŠMERA, P., ROUPEC, J., MATOUŠEK, R. Energie, entropie a evoluce živé hmoty. In Kognice a umělý život. Opava: Slezká universita v Opavě, 2001. s. 203 ( s.)ISBN: 80-7248-107- X.
  Detail

  ROUPEC, J., OŠMERA, P. Genetic algorithms with sexual reproduction for optimal fizzy control systems. In Process Control 01. Bratislava: Slovak University of Technology, Bratislava, 2001. s. 118 ( s.)ISBN: 80-227-1542- 5.
  Detail

  ŠEDA, M.; ROUPEC, J.; ŠEDOVÁ, J. Distribution Problems, Their Modifications and Applications. In Recent Advances in Applied Mathematics and Computational Methods. Venice (Italy): AMCM, 2001. s. 284-289. ISBN: 978-1-61804-208- 8.
  Detail

  ROUPEC, J.; POPELA, P.; OŠMERA, P. Optimizing GA Lifetime Parameters analyzing Error Probability Estimates. In The 6th International Conference on Soft Computing MENDEL 2000. Brno, Czech Republic: PC- DIR, 2001. s. 139 ( s.)ISBN: 80-214-1609- 2.
  Detail

  ROUPEC, J. Vývoj genetického algoritmu pro optimalizaci parametrů fuzzy regulátorů. 2001.
  Detail

  ROUPEC, J., OŠMERA, P., MATOUŠEK, R. The Behavior of Genetic Algorithms in Dynamic Environment. In Mendel 2001. Brno, Czech Republic: VUT v Brně, 2001. s. 84 ( s.)ISBN: 80-214-1894- X.
  Detail

 • 2000

  MATOUŠEK, R., OŠMERA, P., ROUPEC, J. GA with Fuzzy Inference System. In 2000 Congress on Evolutionary Computation. La Jolla, California, USA: IEEE Service Center, 2000. s. 646 ( s.)ISBN: 0-7803-6375- 2.
  Detail

  MATOUŠEK, R., OŠMERA, P., ROUPEC, J. GA with Fuzzy Inference System. In Congress on Evolutionary Computation CEC 00. La Jolla, California, USA: IEEE, 345 E 47TH ST, NEW YORK, NY 10017 USA, 2000. s. 646-651. ISBN: 0-7803-6375-2.
  Detail

 • 1996

  ROUPEC, J.; KREJSA, J. Dominance and Recesivity in Genetic Algorithms. In Mendel 96. Brno, ČR: VUT v Brně, 1996. s. 197 ( s.)ISBN: 80-214-0769- 7.
  Detail

 • 1995

  ROUPEC, J.; HAŽMUK, I.; KREJSA, J. Campus Computer Network at the Faculty of Mechanical Engineering in the Technical University of Brno and its Further Development. In Computer and Communication Technology 95. Brno, Czech Republic: CERM, 1995. s. 93 ( s.)ISBN: 80-85867-89- 3.
  Detail

 • 1993

  ROUPEC, J.; POPELA, P.; OŠMERA, P. Výběr optimálního řízení výtahů metodou simulace provozu. In Zborník 9. konferencie Riadenie procesov, Tatranské Matliare. Bratislava, SR: Katedra aurtomatizácie CHTF STU Bratislava, ZO ZSVTS pri CHTF STU Bratislava, 1993. s. 343 ( s.)
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.