prof. Ing.

Jan Jedelský

Ph.D.

FSI, EÚ OTTP – profesor

+420 54114 3266
jedelsky@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Jan Jedelský, Ph.D.

Projekty

 • 2023

  MEBioSys – Strojní inženýrství biologických a bioinspirovaných systémů, zahájení: 01.09.2023, ukončení: 30.06.2028
  Detail

  Technická řešení pro nízkoemisní energetiku, zahájení: 01.05.2023, ukončení: 30.04.2026
  Detail

  Atomizační zařízení pro sprejové absorbéry, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2024
  Detail

  Modelování procesů v oblasti termofluidní mechaniky a techniky prostředí, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2026
  Detail

  NCK MESTEC2 - DP 05 - Energetické technologie s minimalizovaným environmentálním dopadem, zahájení: 01.01.2023, ukončení: 31.12.2025
  Detail

  TN02000010, NCK MESTEC2 - NCK Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství 2, zahájení: 01.01.2023, ukončení: 31.12.2028
  Detail

  NCK MESTEC2 - DP 09 - Vývoj technologií a zařízení pro aditivní výrobu, zahájení: 01.01.2023, ukončení: 31.12.2025
  Detail

 • 2022

  Pokročilé systémy s kapalnými filmy a spreji pro čištění a sorpci plynů, zahájení: 01.01.2022, ukončení: 31.12.2024
  Detail

 • 2020

  Teoretické a aplikované problémy termofluidní mechaniky a techniky prostředí , zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2018

  GA18-15839S, Charakterizace vnitřního proudění a spreje u nových modifikací tlakových vířivých trysek s obtokem, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 30.06.2021
  Detail

 • 2017

  VYBRANÉ PROBLÉMY TECHNIKY PROSTŘEDÍ, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

  Konzultační činnost a návrh zkušebního zařízení pro palivové trysky, zahájení: 17.02.2017, ukončení: 03.11.2017
  Detail

 • 2016

  Provedení vidoezáznamu pracovních činností strojů vysokorychlostní kamerou a jejich zpracování, zahájení: 23.08.2016, ukončení: 11.11.2016
  Detail

 • 2015

  GA15-09040S, Dynamika proudění a kapek během procesu tvorby spreje u tlakových vířivých trysek, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2017
  Detail

 • 2014

  Výzkum příčin nestabilit tlakových trysek motoru TJ, TP, TS100, zahájení: 19.05.2014, ukončení: 10.12.2014
  Detail

  Systémy a komponenty pro tvorbu vnitřního prostředí a dopad na zdraví člověka, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2013

  7AMB13FR047, Proudění a transport léčivých aerosolů v dýchacích cestách člověka, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  TA03011285, Vývoj spalovacího systému malého leteckého turbínového motoru na alternativní paliva , zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2012

  Návrh mobilního vysokonapěťového zdroje, zahájení: 25.05.2012, ukončení: 31.10.2012
  Detail

 • 2011

  Studie využitelnosti elektro-aerodynamické konverze energie na bázi Biefeld-Brownova jevu, zahájení: 10.09.2011, ukončení: 15.03.2012
  Detail

  Komplexní modelování interakce člověka a prostředí v kabinách dopravních prostředků a obytných prostorách a návrhové nástroje (tzv. Human Centered Design) , zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  GAP101/11/1264, Vlastnosti spreje nízkotlakých dvoumédiových trysek s vnitřním směšováním, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2010

  OC10052, Experimentální výzkum transportu a depozice částic v oscilujícím turbulentním proudu, zahájení: 01.05.2010, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  Predikce a analýza výskytu Coandova jevu, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Experimentální výzkum depozice aerosolů v modelu plic, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Komplexní modelování interakce mikroklimatu v kabinách dopravních prostředků a zdravotního rizika., zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2007

  GA101/07/0862, Experimentální studie dynamiky proudění, transportu a depozice aerosolů v postupně se větvících minikanálech, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2003

  GP101/03/P020, Experimentální výzkum nestabilit sprejů generovaných effervescent tryskami, zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2005
  Detail