prof. Ing.

Jan Jedelský

Ph.D.

FSI, EÚ OTTP – profesor

+420 54114 3266
jedelsky@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Jan Jedelský, Ph.D.

Tvůrčí aktivity

 • JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.: plexitryska-01; Model effervescent trysky z plexiskla. c3/213b. (funkční vzorek)
  Detail

 • JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.: Tlaková tryska; Tlaková vířivá tryska s obtokem. C3/213b. (prototyp)
  Detail

 • JÍCHA, M.; JEDELSKÝ, J.: model dýchacího traktu; Human respiratory tract simulator. FSI VUT v Brně. (prototyp)
  Detail

 • JÍCHA, M.; JEDELSKÝ, J.: Tryska E1; Effervescent tryska E1 s vnitřním průměrem aerátoru 8mm. C3/213b. (prototyp)
  Detail

 • JÍCHA, M.; JEDELSKÝ, J.: Tryska E2; Effervescent tryska E2 s vnitřním průměrem aerátoru 5.5mm. C3/213b. (prototyp)
  Detail

 • JÍCHA, M.; JEDELSKÝ, J.: Tryska E3; Effervescent tryska E3 s vnitřním průměrem aerátoru 8mm, s vnitřní konickou vestavbou. C3/213b. (prototyp)
  Detail

 • JÍCHA, M.; JEDELSKÝ, J.: Tryska E4; Effervescent tryska E4 s vnitřním průměrem aerátoru 8mm, délka 100mm, s vnitřní válcově konickou vestavbou, průměr trysky 2.5mm, výkon 12MW. C3/213b. (prototyp)
  Detail

 • JÍCHA, M.; JEDELSKÝ, J.: Tryska E5; Effervescent tryska E5 s vnitřním průměrem aerátoru 8mm, délka 50mm, s válcově konickou vestavbou, průměr trysky 2.5mm, výkon 12MW. C3/213b. (prototyp)
  Detail

 • JÍCHA, M.; JEDELSKÝ, J.: Víceotvorová tryska E6; Effervescent tryska E6 s vnitřním průměrem aerátoru 14mm, délka 100mm, průměr trysky 6x2.5mm, výkon 40MW. C3/213b. (prototyp)
  Detail

 • KATOLICKÝ, J.; JÍCHA, M.; JEDELSKÝ, J.: Ventilátor. skříň hořáku; Ventilátor. skříň hořáku. PBS Třebíč. (prototyp)
  Detail

 • JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.: SZ001; Směšovací zařízení pro suspenze. C3/213b. (funkční vzorek)
  Detail

 • JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.: EP-0142-06; Tlaková vířivá tryska se zmenšeným poměrem průměru vířivé komůrky a průměru výstupu. C3/213b. (funkční vzorek)
  Detail

 • JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.: EP-0143-06; Tlaková vířivá tryska se zvětšeným poměrem délka /průměr vířivé komůrky. C3/213b. (funkční vzorek)
  Detail

 • JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.: EP-0144-06; Tlaková vířivá tryska se zmenšenou plochou vířivých kanálů. C3/213b. (funkční vzorek)
  Detail

 • JEDELSKÝ, J.; GALANDR, K.; JÍCHA, M.; OTÁHAL, J.: tryska swirl II; effervescent tryska se zavířením 2 šroubovitými kanály pro atomizaci suspenze. C3/213b. URL: http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyVyzkumu/. (funkční vzorek)
  http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyVyzkumu/, počet stažení: 1
  Detail

 • JEDELSKÝ, J.; OTÁHAL, J.; GALANDR, K.; JÍCHA, M.: tryska swirl I; effervescent tryska se zavířením 4 šroubovitými kanály pro atomizaci suspenze. C3/213b. URL: http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyVyzkumu/. (funkční vzorek)
  http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyVyzkumu/, počet stažení: 1
  Detail

 • JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.; GALANDR, K.: tryska swirl III; effervescent tryska se zavířením za výstupním otvorem pomocí sekundárního vzduchu pro atomizaci suspenze. C3/213b. URL: http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyVyzkumu/. (funkční vzorek)
  http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyVyzkumu/, počet stažení: 1
  Detail

 • JEDELSKÝ, J.; GALANDR, K.; JÍCHA, M.: Tryska swirl IV; effervescent tryska se zavířením směsi ve výstupním otvoru sekundárním vzduchem pro atomizaci suspenze. C3/213b. URL: http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyVyzkumu/. (funkční vzorek)
  http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyVyzkumu/, počet stažení: 1
  Detail

 • LÍZAL, F.; JEDELSKÝ, J.: model plic Brno1; Realistický transparentní model lidských plic. A2/310. URL: http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyVyzkumu/. (funkční vzorek)
  http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyVyzkumu/, počet stažení: 1
  Detail

 • LÍZAL, F.; ELCNER, J.; JEDELSKÝ, J.: model plic Brno 2; Realistický segmentový model plic pro depoziční studie. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Technická 2, Brno 616 69, místnost A2/310. URL: http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyVyzkumu/. (funkční vzorek)
  http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyVyzkumu/, počet stažení: 1
  Detail

 • JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.; OTÁHAL, J.: e-plexitryska-02; Dvoumédiová transparentní effervescent tryska. C3-212b. URL: http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyVyzkumu/. (funkční vzorek)
  http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyVyzkumu/, počet stažení: 1
  Detail

 • KERMES, V.; JEDELSKÝ, J.: Atomizér Efervescentní L-G II; Efervescentní atomizér. A1/924. (funkční vzorek)
  Detail

 • JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.; VACH, T.: Coanda 1; Systém větrání využívající Coanda efekt. C3/213c. URL: http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyVyzkumu/. (funkční vzorek)
  http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyVyzkumu/, počet stažení: 1
  Detail

 • JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.: sw-09-01-nestability; Program pro vyhodnocování nestabilit spreje dvoumédiových trysek. FSI VUT v Brně. URL: http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyVyzkumu/. (software)
  http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyVyzkumu/, počet stažení: 1
  Detail

 • JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.: sw-10-01-dvoufazovy_tok; Program pro výpočet výtoku dvoufázové směsi. FSI VUT v Brně. URL: http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyVyzkumu/. (software)
  http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyVyzkumu/, počet stažení: 1
  Detail

 • JEDELSKÝ, J.; LÍZAL, F.; ELCNER, J.; JÍCHA, M.: model plic Brno 3; Semirealistický segmentový model plic pro studie transportu aerosolu. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Technická 2, Brno 616 69, místnost A2/310. URL: http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyVyzkumu/. (funkční vzorek)
  http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyVyzkumu/, počet stažení: 1
  Detail

 • JEDELSKÝ, J.; LÍZAL, F.; LEŽOVIČ, T.; KRŠKA, L.; JÍCHA, M.: P2011-1; Zařízení pro testování vyústek v kabinách dopravních prostředků a hodnocení charakteru proudění. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Technická 2896/2, 61669 Brno, místnost C3/0213. URL: http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyvyzkumu/. (funkční vzorek)
  http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyvyzkumu/, počet stažení: 1
  Detail

 • ĎURDINA, L.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.: MPZ-1; Mobilní polohovací zařízení ke stereoskopickému PIV systému. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Technická 2896/2, 61669 Brno, místnost C3/0213c. URL: http://www.energetickeforum.cz/fsi-vut-v-brne/vysledky-vyzkumu. (funkční vzorek)
  http://www.energetickeforum.cz/fsi-vut-v-brne/vysledky-vyzkumu, počet stažení: 1
  Detail

 • JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.: sw-11-01-diagramy; Program pro výpočet režimu dvoufázového proudění. FSI VUT v Brně. URL: http://www.energetickeforum.cz/ext/2pf/. (software)
  http://www.energetickeforum.cz/ext/2pf/, počet stažení: 2
  Detail

 • JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.: laser knife; Světelný nůž s pevnolátkovým laserem. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Technická 2896/2, 61669 Brno, místnost C3/0213c. URL: http://www.energetickeforum.cz/fsi-vut-v-brne/vysledky-vyzkumu. (funkční vzorek)
  http://www.energetickeforum.cz/fsi-vut-v-brne/vysledky-vyzkumu, počet stažení: 2
  Detail

 • JEDELSKÝ, J.; ZAREMBA, M.; MALÝ, M.; ĎURDINA, L.; JÍCHA, M.: Stend-maly-TVT; Systém pro funkční zkoušky palivové trysky. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Technická 2896/2, 61669 Brno, místnost C3/0213d. URL: http://www.energetickeforum.cz/fsi-vut-v-brne/vysledky-vyzkumu. (funkční vzorek)
  http://www.energetickeforum.cz/fsi-vut-v-brne/vysledky-vyzkumu, počet stažení: 1
  Detail

 • PECH, O.; ZÁVODNÍK, M.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.: Benchmarková výustka; Benchmarková výustka. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Technická 2896/2 Brno 616 69 místnost C3/213c. URL: http://www.energetickeforum.cz/fsi-vut-v-brne/vysledky-vyzkumu. (funkční vzorek)
  http://www.energetickeforum.cz/fsi-vut-v-brne/vysledky-vyzkumu, počet stažení: 1
  Detail

 • PECH, O.; CALETKA, P.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.: Optimalizovaná výustka pro distribuci vzduchu; Optimalizovaná výustka pro distribuci vzduchu. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Technická 2896/2 Brno 616 69 místnost C3/213c. URL: http://www.energetickeforum.cz/fsi-vut-v-brne/vysledky-vyzkumu. (funkční vzorek)
  http://www.energetickeforum.cz/fsi-vut-v-brne/vysledky-vyzkumu, počet stažení: 1
  Detail

 • SAPÍK, M.; MALÝ, M.; JEDELSKÝ, J.: Modulární průhledná tryska; Transparentní modulární tlaková vířivá tryska. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Technická 2896/2, 61669 Brno, místnost C3/0213d. (funkční vzorek)
  Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.