prof. Ing.

Jan Jedelský

Ph.D.

FSI, EÚ OTTP – profesor

+420 54114 3266
jedelsky@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Jan Jedelský, Ph.D.

Patenty

 • 2023

  patent
  JEDELSKÝ, J.; CEJPEK, O.; MALÝ, M.; Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 602 00 Brno, Veveří, Česká republika: Větrný tunel. 309563, patent. (2023)
  Detail

 • 2016

  patent
  JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.; LÍZAL, F.; BĚLKA, M.; Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno: Simulátor dýchání. 306136, patent. (2016)
  Detail

 • 2013

  patent
  JEDELSKÝ, J.; LÍZAL, F.; JÍCHA, M.; KRŠEK, P.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Průhledný model části dýchacích cest člověka pro studium transportu aerosolu a vizualizaci proudění vzduchu a způsob jeho výroby. 304036, patent. (2013)
  Detail

 • 2012

  užitný vzor
  JEDELSKÝ, J.; LÍZAL, F.; JÍCHA, M.; KRŠEK, P.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Průhledný model části dýchacích cest člověka pro studium transportu aerosolu a vizualizaci proudění vzduchu. 23978, užitný vzor. (2012)
  Detail

 • 2011

  patent
  JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.; ELCNER, J.; LÍZAL, F.; Vysoké učení technické, Brno, CZ: Model části dýchacího traktu člověka pro studium depozice aerosolu a způsob jeho výroby. 302640, patent. Praha (2011)
  Detail

 • 2010

  užitný vzor
  JEDELSKÝ, J.; LÍZAL, F.; ELCNER, J.; JÍCHA, M.; Vysoké učení technické, Brno, CZ: Model části dýchacího traktu člověka pro studium depozice aerosolu a způsob jeho výroby. 21102, užitný vzor. Praha (2010)
  Detail

 • 2008

  patent
  JÍCHA, M.; JEDELSKÝ, J.; SLÁMA, J.; Vysoké učení technické v Brně: Dvoumédiová effervescent tryska. 298870, patent. Praha (2008)
  Detail

 • 2007

  užitný vzor
  JÍCHA, M.; JEDELSKÝ, J.; SLÁMA, J.; Vysoké učení technické v Brně: Dvoumédiová tryska. 17514, užitný vzor. Praha (2007)
  Detail

 • 2006

  patent
  JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.; SLÁMA, J.; VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství: Třímédiová tryska. CZ 296739 B6, patent. Praha (2006)
  Detail