doc. Ing.

Jan Jandora

Ph.D.

FAST – proděkan pro studium; statutární zástupce děkana

+420 54114 7759
jandora.j@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Jan Jandora, Ph.D.

Projekty

 • 2021

  Citlivostní analýza parametrů vstupujících do modelů porušení sypaných hrází v důsledku vnitřní eroze, zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

 • 2020

  Stanovení nejistot u vybraných hydraulických úloh, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

 • 2017

  Porovnání turbulentních modelů při řešení problémů proudění s volnou hladinou na přelivu vodního díla, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

 • 2012

  CEPRI – Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů , zahájení: 01.02.2012, ukončení: 31.01.2015
  Detail

 • 2011

  Inovace a rozvoj laboratoří pro modelování proudění ve vodohospodářských objektech a systémech, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Aplikace výpočtových postupů v analýze geotechnických konstrukcí, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2010

  Výzkum metod zvyšujících bezpečnost sypaných hrází malých vodních nádrží s ohledem na rizika předpokládaných klimatických změn, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2009

  QI92A139, Výzkum metod zvyšujících vodohospodářskou účinnost malých vodních nádrží s ohledem na rizika předpokládaných klimatických změn, zahájení: 01.06.2009, ukončení: 31.05.2012
  Detail

 • 2006

  GA103/06/0595, Analýza rizik souvisejících se změnami režimu podzemních vod při extrémních hydrologických situacích, zahájení: 03.01.2006, ukončení: 31.12.2008
  Detail

 • 2001

  GP103/02/P131, Matematické modelování porušení hráze při extrémních hydrologických situacích, zahájení: 01.01.2001, ukončení: 31.12.2004
  Detail