doc. Ing.

Jan Fiedler

Dr.

FSI, EÚ OEI – docent

+420 54114 2574
fiedler@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Jan Fiedler, Dr.

Projekty

 • 2020

  Energetické transformace pro udržitelnou energetiku, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2018

  Centrum výzkumu nízkouhlíkových technologií, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2017

  Zvyšování efektivity modulárních komponent energetických centrál, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

 • 2015

  Řešení poruchových stavů technických zařízení ČEZ, a.s. a provádění technických expertíz, zahájení: 20.04.2015, ukončení: 28.11.2016
  Detail

 • 2014

  Komplexní výzkum spalovacích zařízení a využití tepla, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2012

  SW nástroj pro přibližné určení výkonu točivé redukce , zahájení: 10.12.2012, ukončení: 05.03.2013
  Detail

 • 2011

  Vybrané komponenty trigeneračních procesů, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2010

  Polygenerace malých výkonů, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Termická likvidace kontaminované biomasy, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Inovace předmětu "Užití výpočetní techniky při návrhu tepelných energetických zařízení", zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2009

  GA102/09/1897, Bezpečnost automobilové dopravy - BAD, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2008

  Inovace a rozvoj palivové laboratoře, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2008
  Detail

 • 2007

  FT-TA4/092, Výzkum a vývoj pístového parního motoru a jeho příslušenství, zahájení: 01.04.2007, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2006

  2A-1TP1/067, Výzkum technologií pro přenos vysokopotencionálního tepla z jaderného zdroje, zahájení: 01.07.2006, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2003

  GA101/03/0568, Terciární okruh jaderné elektrárny typu ADTT na bázi kysličníku uhličitého při nadkritickém tlaku, zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2005
  Detail