doc. Ing.

Jan Fiedler

Dr.

FSI, EÚ OEI – docent

+420 54114 2574
fiedler@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Jan Fiedler, Dr.

Publikace

 • 2020

  FIEDLER, J. Provoz parních turbín a jejich poruchy. Kotle a energetický zařízení 2020: Sborník konference. 1. Brno: Moravská energetická, a.s., 2020. s. 272-275.
  Detail

  KRACÍK, P.; KUDELA, L.; FIEDLER, J. Optimalizace provozu parních turbín. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Energetický ústav, 2020. s. 1-43.
  Detail

 • 2017

  KŘIVÁNEK, R.; FIEDLER, J. Main deficiencies and corrective measures of nuclear power plants in ageing management for safe long term operation. NUCLEAR ENGINEERING AND DESIGN, 2017, roč. 2017, č. 323, s. 78-83. ISSN: 0029-5493.
  Detail

  KŘIVÁNEK, R.; FIEDLER, J. Main corrective measures in an early phase of nuclear power plants’ preparation for safe long term operation. NUCLEAR ENGINEERING AND DESIGN, 2017, roč. 2017, č. 316, s. 125-130. ISSN: 0029-5493.
  Detail

  FIEDLER, J. Příčiny poruch parních turbín. In Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách. Srní: Škoda Výzkum, s.r.o., 2017. s. 1-4. ISBN: 978-80-261-0741-5.
  Detail

 • 2016

  FIEDLER, J. Zpráva o provedené kontrole vstupních údajů diagnostického systému. Brno: FSI EU, 2016. s. 1-27.
  Detail

 • 2014

  FIEDLER, J. Centrální zásobování teplem nebo tepelná čerpadla. TZB- info, 2014, roč. 2014, č. 8, s. 1-7. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

 • 2013

  MOSKALÍK, J.; ŠTELCL, O.; BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; FIEDLER, J. METHODS FOR CLEANING OF GAS FROM GASIFICATION OF STALK. The Holistic Approach to Environment, 2013, roč. 4, č. 4, s. 1-6. ISSN: 1848- 0071.
  Detail

  SKÁLA, Z.; FIEDLER, J. Posouzení možných cest rozvoje zdrojové základny do roku 2020. VUT FSI, Technická 2, Brno: 2013. s. 1-36.
  Detail

  BALÁŽ, J.; FIEDLER, J. Specification of the Environment Loading Parameters during the Severe Accident dedicated to qualification of Severe Accident Mitigation Systems. In Proceedings of the 17th International QUENCH workshop. CD. American Nuclear Society, LaGrange Park, IL (2013): American Nuclear Sociate, 2013. s. 1-11. ISBN: 978-3-923704-77- 4.
  Detail | WWW

  SKÁLA, Z.; FIEDLER, J. Studie záměru výstavby nového zdroje na provoze Brno Sever. VUT FSI, technicá 2896/2, Brno: 2013. s. 1-15.
  Detail

  SKÁLA, Z.; FIEDLER, J. Koncept využití a rozvoje distribuční sítě tepla. VUT FSI, Technická 2896/2, Brno: 2013. s. 1-12.
  Detail

 • 2011

  FIEDLER, J. Výhody a omezení malých kogeneračních jednotek. TZB- info, 2011, roč. 10, č. 48, s. 1-6. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  ŠKORPÍK, J.; FIEDLER, J. Vývoj malého pístového parního motoru. Energetika, 2011, roč. 2011, č. 2, s. 110-112. ISSN: 0375- 8842.
  Detail

  FIEDLER, J. Malá nebo velká kogenerace. 3T - Teplo, Technika, Teplárenství, 2011, roč. 2011, č. 6, s. 5-6. ISSN: 1210- 6003.
  Detail

 • 2010

  POSPÍŠIL, J.; FIEDLER, J. Systémy společné výroby elektrické energie, tepla a chladu. TZB- info, 2010, roč. 2010, č. 1, s. 325-329. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  POSPÍŠIL, J.; FIEDLER, J.; FORTELNÝ, Z.; CHROBOCZEK, L. Utilizing of stroke engine cogeneration unit for steam generation. ERIN 3, 2010, roč. 3, č. 10, s. 33-37. ISSN: 1337- 9089.
  Detail

 • 2007

  POSPÍŠIL, J.; FIEDLER, J. Applicability of Tri-generation Energy Production for Air- conditioning Systems in Czech Republic. In Proceedings of the Heat Transfer, Thermal Engineering and Environment 2007. 1. Athens, GR: WSEAS Press, 2007. s. 198-203. ISBN: 978-960-6766-02- 2.
  Detail

  FIEDLER, J. Vytvoření pokročilých metod ke zvýšení tepelné účinnosti elektráren a tepláren. číslo zprávy: VUT-EÚ-QR-002- 2007. první. 2007.
  Detail

  FIEDLER, J.; ŠEN, H. Výzkum parametrů a vlastností Braytonovy cyklu pro pokročilý rychlý reaktor. VUT-FSI-EU-QR-004- 2007. první. Brno: 2007.
  Detail

  FIEDLER, J.; OCHRANA, L. Matemetický model kotle. VUT-EÚ-QR-003/ 2007. první. Brno: VUT Brno, 2007. s. 1-22.
  Detail

  FIEDLER, J.; ŠKORPÍK, J. Vytvoření pokročilých metod a nástrojů ke zvýšení tepelné účinnosti tepláren. Brno: FSI, VUT Brno, 2007. s. 1-14.
  Detail

  POSPÍŠIL, J.; LISÝ, M.; FIEDLER, J.; CHROBOCZEK, L. Small scale combined production of electricity, heat, cool and process steam. WSEAS e- journal Energy and Environment, 2007, roč. 1, č. 4, s. 211-218. ISSN: 1790- 5095.
  Detail

  POSPÍŠIL, J.; FIEDLER, J. Applicability of Tri-generation Energy Production for Air- conditioning Systems in Czech Republic. WSEAS Transactions on Mathematics, 2007, roč. 1, č. xx, s. 198-203. ISSN: 1109- 2769.
  Detail

 • 2006

  KADRNOŽKA, J.; FIEDLER, J. Plynová turbína s CO2 s velmi vysokými tlaky pro nové typy jaderných elektráren. Energetika, 2006, roč. 56, č. 3, s. 91 ( s.)ISSN: 0375- 8842.
  Detail

  POSPÍŠIL, J.; FIEDLER, J.; SKÁLA, Z. Comparison of Cogeneration and Trigeneration Technology for Energy Supply of Tertiary Buildings. WSEAS Transaction on Heat and Mass Transfer, 2006, roč. 1, č. 3, s. 262-267. ISSN: 1790- 5044.
  Detail

  POSPÍŠIL, J.; FIEDLER, J.; SKÁLA, Z. Cool Producing Systems Based on Burning and Gasification of Biomass. In Proceedings of the 4th IASME/WSEAS Int. Conf. on Heat Transfer, Thermal engineering and Environment. Greece: WSEAS, 2006. s. 109-114. ISBN: 960-8457-52- 1.
  Detail

  JANOTKOVÁ, E.; PAVELEK, M.; HEJČÍK, J. Vytápěcí systémy a klimatizace. Brno: FSI VUT v Brně, 2006. s. 1-93.
  Detail

 • 2005

  FIEDLER, J. Parní turbiny, návrh a výpočet. učební texty vysokých škol, vydání první. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2005. ISBN: 80-241-2777- 9.
  Detail

  FIEDLER, J.; KADRNOŽKA, J. The Transmutor Tertiary Circuit with Steam and Gas Turbine. In Energy for Life, European Energy strategy for 21. Century. Praha, CZ: FORATOM, European atomic forum, 2005. s. 71-78. ISBN: 978-18-001-318- X.
  Detail

 • 2004

  FIEDLER, J., KADRNOŽKA, J. Výroba elektrické energie pomocí transmutační technologie. In Electric Power Engineering 2004. Brno: FEKT VUT v Brně, 2004. s. 71 ( s.)ISBN: 80-214-2642- X.
  Detail

  KADRNOŽKA, J.; FIEDLER, J. Znalecký posudek na vadné části jaderné elektrárny (C 1010). 2004.
  Detail

  KADRNOŽKA, J.; FIEDLER, J.; ŠEN, H. Studie proveditelnosti výměníků tepla u pracovního okruhu jaderné elektrárny typu ADTT s pracovní látkou CO2 a s kompresí v blízkosti kritického bodu. -. Brno: 2004. s. 1-37.
  Detail

 • 2003

  FIEDLER, J., KADRNOŽKA, J. Proveditelnost terciárního okruhu JE ADTT. In Kotle a energetická zařízení 2003. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Asociace výzkumných organizací, ALSTOM Power, s.r.o., TERIS 2002, a.s., 2003. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2317- X.
  Detail

  FIEDLER, J. Obnovitelné zdroje v České republice. 3T - Teplo, Technika, Teplárenství, 2003, roč. 13, č. 4, s. 17 ( s.)ISSN: 1210- 6003.
  Detail

  FIEDLER, J., KADRNOŽKA, J. Turbíny pro jaderné elektrárny typu ADTT. In Energetické stroje 2003. Plzeň: ZČU Plzeň, 2003. s. 49 ( s.)ISBN: 80-7085-950- 8.
  Detail

 • 2002

  FIEDLER, J. Ekonomické možnosti obnovitelných zdrojů energie. Československý časopis pro fyziku, 2002, roč. 52/ 2002, č. 6, s. 104 ( s.)ISSN: 0009- 0700.
  Detail

  FIEDLER, J. The Economics of renewable energy sources in the Czech Republic. In XIX. International Conference Long Term Responsibility for Sustainable Life - The Book of Abstracts. Brno, Česká republika: WACRA Europe, e. V., 2002. s. 76 ( s.)
  Detail

  FIEDLER, J. Sto let vývoje a výroby parních turbin v Brně. Energetika, 2002, roč. 52/ 2002, č. 6/ 2002, s. 168 ( s.)ISSN: 0375- 8842.
  Detail

  KADRNOŽKA, J., FIEDLER, J. Studie proveditelnosti terciárního okruhu JE typu ADTT na bázi Braytonova cyklu pro Psv= 500 MW. VUT-EU-QR-41- 02. Brno: GAČR č. 101/00/ 0486, 2002.
  Detail

 • 2001

  FIEDLER, J. Terciární okruhy transmutačního zařízení. Vědecké spisy Vysokého učení technického v Brně , Edice PhD Thesis, 2001, roč. 2001, č. 53, s. 1 ( s.)ISSN: 1213- 4198.
  Detail

  FIEDLER, J. The Transmutor Tertiary Circuit with Steam and Gas Turbine and Safety Issues. In 4 International Symposium on Safety and Reliability Systems of PWR. Brno, CZ: Energovýzkum s.r.o. Brno, 2001. s. 190 ( s.)ISBN: 80-238-7405- 5.
  Detail

 • 2000

  FIEDLER, J. Parní motory malých výkonů. 3T - Teplo, Technika, Teplárenství, 2000, roč. 10, č. 5, s. 16 ( s.)ISSN: 1210- 6003.
  Detail

 • 1999

  MATAL, O., FIEDLER, J. Transmutor demo unit and thermal into electrical energy transformation problems. 1. Průhonice, ČR: 3rd International Conference ADTT Technology, 1999.
  Detail

  FIEDLER, J. Transmutor Demo Unit and Thermal into Electrical Energy Transformation Problems. In 3rd. International Conference on Accelerator Driven Transmutation Technologies and Aplications. Czech republic, Prague: ICARIS Ltd. Praha 8, nám. dr. Holého 8, 1999. s. Tu-o- H2 ( s.)ISBN: 80-238-7405- 1.
  Detail

  FIEDLER, J. Steam Turbines Upgrades for PWR Units and their Effect on the Nuclear Safety. In 3rd. international Symposium on Safety and Reliability Systems of PWRs. Czech republic, Brno: Energovýzkum Brno spol s.r. o, 1999. s. 116 ( s.)
  Detail

  FIEDLER, J. Parní stroj pro redukci páry. Energetika, 1999, roč. 1999, č. 4, s. 130 ( s.)ISSN: 0375- 8842.
  Detail

 • 1997

  FIEDLER, J. Vývojové trendy v oblasti plynových turbin. 1997, roč. 1997, č. 6, s. 196 ( s.)
  Detail

  KADRNOŽKA, J., FIEDLER, J. Zhodnocení současného stavu českého teplárenství a nástin vývojových tendencí. 1997, roč. 1997, č. 12, s. 401 ( s.)
  Detail

 • 1996

  FIEDLER, J. Zkušenosti s magnetickou hřídelovou ucpávkou. 1996, roč. 1996, č. 9, s. 312 ( s.)
  Detail

 • 1995

  FIEDLER, J. Theory and design of magnetic powder shaft seal. In Workshop 95. Workshop95. Praha: ČVUT Praha, 1995. s. 533 ( s.)
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.