prof. RNDr.

Jan Čermák

CSc.

FSI, ÚM OMA – vedoucí odboru

+420 54114 2535
cermak.j@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. RNDr. Jan Čermák, CSc.

Projekty

 • 2023

  Pokročilé matematické metody pro řešení úloh v inženýrství, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2026
  Detail

 • 2020

  Moderní metody aplikované matematiky, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

  Diferenciální a diferenční rovnice reálných řádů: kvalitativní analýza a její aplikace, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2017

  Moderní matematické metody pro modelování problémů technických a přírodních věd, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

  GA17-03224S, Asymptotická teorie obyčejných diferenciálních rovnic celočíselných a neceločíselných řádů a jejich numerických diskretizací, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2014

  Moderní metody aplikované matematiky pro využití v technických vědách , zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2011

  GAP201/11/0768, Kvalitativní vlastnosti řešení diferenciálních rovnic a jejich aplikace, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  Moderní metody aplikované matematiky pro řešení problémů technických věd, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Kvalitativní vlastnosti řešení zlomkových a dynamických rovnic na časových škálách Kvalitativní vlastnosti řešení zlomkových a dynamických rovnic na časových škálách Kvalitativní vlastnosti řešení zlomkových a dynamických rovnic na časových škálách, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  Matematické modelování pomocí zlomkového kalkulu, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2008

  GA201/08/0469, Oscilační a asymptotické vlastnosti řešení diferenciálních rovnic, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2007

  Elektronické studijní opory pro výuku matematiky na FSI VUT v Brně , zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2007
  Detail

 • 2004

  IAA1163401, Limitní vlastnosti řešení diferenciálních rovnic, zahájení: 01.01.2004, ukončení: 31.12.2006
  Detail

 • 1999

  IAA1019902, Oscilační a asymptotické vlastnosti řešení lineárních diferenciálních rovnic, zahájení: 01.01.1999, ukončení: 31.12.2001
  Detail