Detail projektu

Matematické modelování pomocí zlomkového kalkulu

Období řešení: 01.01.2010 — 31.12.2010

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2011-01-01 - 2011-12-31)

O projektu

Podstatou navrhovaného projektu je studium a aplikace moderních numerických a heuristických metod na matematické modely zahrnující derivace neceločíselných řádů. Kromě prohloubení vlastního samostatného výzkumu se předpokládá především vzájemná spolupráce členů navrhujícího kolektivu.

Označení

FSI-J-10-55

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav matematiky
- interní (01.01.2011 - 31.12.2011)
Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2011 - 31.12.2011)

Výsledky

KISELA, T. On a Discretization of the Initial Value Problem for a Linear Nonhomogeneous Fractional Differential Equation. In Proceedings of FDA'10. Badajoz, Španělsko: Technical University of Kosice and University of Extremadura, 2010. p. 264-269. ISBN: 978-80-553-0487-8.
Detail

ŠANDERA, Č.; KISELA, T.: Fractional Black Box; Fractional Black-box modeller. www.mat.fme.vutbr.cz ysande01@stud.fme.vutbr.cz. URL: http://www.mat.fme.vutbr.cz. (software)
Detail