Mgr.

Helena Doležalová Weissmannová

Ph.D.

FCH, ÚCHTOŽP – odborný asistent

+420 54114 9424
dolezalova@fch.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Mgr. Helena Doležalová Weissmannová, Ph.D.

Projekty

 • 2020

  Využití pokročilých analytických metod a přístupů při ochraně životního prostředí, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

 • 2019

  Analýza polutantů v životním prostředí a možnosti jejich eliminace, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

 • 2018

  Znečištění životního prostředí a možnosti eliminace kontaminujích látek. , zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

 • 2017

  Posuzování úrovně znečištění složek životního prostředí, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

 • 2011

  Hodnocení zátěže ekosystému prioritními polutanty, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2009

  Inovace praktické výuky předmětu Praktikum ze speciální toxikologie, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2009
  Detail

  Multimediální studijní materiály předmětu Ochrana přírody a trvale udržitelný, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2002

  GA205/02/0941, Struktura a vlastnosti supramolekulárních systémů založených na jílových minerálech , zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2004
  Detail