Mgr.

Dita Gálová

Ph.D.

FSI, ÚJ – ředitel ústavu

+420 54114 2897
galova@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Mgr. Dita Gálová, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2002-2010: doktorské studium (Ph.D.) – Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně. Filologie
 • 1997-2001: magisterské studium (Mgr.) – Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně. Anglický jazyk–ruský jazyk
 • 1997-1998: magisterské studium (nedokončeno) – Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně. Ruský jazyk–ukrajinský jazyk
 • 1995-1996: VSA, Brno - ekonomicko-právní nástavbové studium

Přehled zaměstnání

 • 2002-dosud: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav jazyků
 • 2002-dosud: spolupráce s Oxford University Press (lexikologie, metodika)
 • 1999-2002: výuka anglického jazyka – firemní kurzy
 • 1997-2002: soukromá výuka anglického a ruského jazyka
 • 1996-dosud: OSVČ: překladatelství a tlumočnictví
 • 1996-1997: Průmyslové stavitelství Brno, s.r.o., odbor marketingu a rozvoje: překladatelka (z/do angličtiny, z/do ruštiny)
 • 1994-1995: překladatelství (externí spolupráce)

Pedagogická činnost

 • kurzy anglického a ruského jazyka různých pokročilostí
 • jazykové kurzy s odborným zaměřením (technické, ekonomické, obchodní, právní)
 • kurzy kombinovaného studia
 • kurzy s počítačovou podporou

Vědeckovýzkumná činnost

 • aplikovaná lingvistika (zvl. lexikologie)
 • odborné jazykové vzdělávání

Univerzitní aktivity

 • 2004-dosud: ředitelka Ústavu jazyků
 • 2002-2016: garant výuky AJ na Fakultě podnikatelské
 • překladatelská činnost a korektury

Mimouniverzitní aktivity

 • 2006-dosud: člen Teachers of English to Speakers of Other Languages, Virginia, USA
 • 2005-dosud: člen European Association for Language Testing and Assessment, Lancaster University, Velká Británie
 • recenze a pilotování skript a učebnic
 • účast na metodických seminářích a workshopech pro učitele anglického jazyka

Projekty

 • 2009-2012: Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost, Individuální projekt ESF EU/MŠMT. Reg. No. CZ.1.07/2.2.00/07.0403: BUT English Campus. Hlavní řešitel.
 • 2009: FRVŠ: Zařazení přípravy na mezinárodní jazykové zkoušky do výuky anglického jazyka. Číslo projektu: 2108. Spoluřešitel (hlavní řešitel: Neumanová, M.)
 • 2008: Rozvojový program MŠMT. Rozvoj koncepce výuky cizích jazyků. Řešitel na FSI.
 • 2007: Rozvojový program MŠMT. Rozvoj koncepce výuky cizích jazyků, především angličtiny - 3. navazující etapa. Řešitel na FSI.
 • 2006: Rozvojový program MŠMT. Projekt na podporu internacionalizace: Rozvoj koncepce výuky cizích jazyků, především angličtiny. Řešitel na FSI.
 • 2005: Rozvojový program MŠMT na podporu internacionalizace. Standardizace výuky cizích jazyků, především angličtiny, v bakalářských studijních programech VUT v Brně. Řešitel na FSI.
 • 2004: Rozvojový program MŠMT Integrační projekt rozvoje výuky v anglickém jazyce, zvyšování jazykové kompetence včetně internacionalizace studijních programů. Účast na řešení dílčí části.
 • 2004: Projekt vybavení učeben pro výuku cizích jazyků projekční technikou a ozvučením. Interní projekt FSI. Spoluřešitel.

Citace ostatní (bez autocitací)

32