prof. Ing.

Dan Komosný

Ph.D.

FEKT, UTKO – profesor

+420 54114 6973
komosny@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Dan Komosný, Ph.D.

Projekty

 • 2023

  Kybernetická bezpečnost elektronických komunikačních a informačních systémů a sítí, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2026
  Detail

 • 2020

  Výzkum elektronických komunikačních a informačních a systémů a jejich využití pro zabezpečení kritických infrastruktur, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2017

  Výzkum informačních a komunikačních systémů a jejich bezpečnost, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

 • 2014

  Výzkum elektronických komunikačních a informačních systémů , zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2012

  Začlenění problematiky bezpečnosti počítačových sítí a technologie Intrusion Prevention System do výuky předmětu Cisco akademie 2, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  Začlenění problematiky bezpečnosti operačních systémů do předmětu Síťové operační systémy, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Začlenění problematiky bezdrátových sítí a technologie Digital Living Network Alliance do výuky předmětu Cisco akademie 2, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Výzkum elektronických komunikačních systémů, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Inovace výuky předmětu Síťové operační systémy začleněním problematiky moderních síťových služeb, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  FR-TI2/571, Adaptabilní bezdrátové senzorové sítě s vizualizací dat pro krizové řízení, zahájení: 01.04.2010, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Rozšíření laboratorních cvičení předmětu Cisco akademie 1, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Začlenění problematiky lokalizace stanic v Internetu do výuky předmětu Cisco akademie 2, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Lokalizování koncových bodů v distribuovaných systémech, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Výzkum komunikačních systémů a sítí, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2008

  Diskrétní simulační knihovna pro přípravu cvičení systémů hromadné obsluhy, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2008
  Detail

 • 2007

  Webový systém pro samostatné testování studentů, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 21.12.2007
  Detail

  GA102/07/1012, Systém přenosu signalizace pro multicast s jedním zdrojem dat, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2006

  Server s operačním systémem Linux pro podporu výuky síťových služeb, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2006
  Detail

 • 2005

  Vývoj výukových programů v oblasti moderních komunikačních architektur IP sítí s grafickou prezentací programů na webovém serveru, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.01.2006
  Detail

  1ET301710508, Optimalizace metod pro multicast v IP sítích, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2008
  Detail

 • 2004

  Zavedení laboratorních cvičení do předmětu Síťové operační systémy, zahájení: 06.04.2004, ukončení: 31.12.2005
  Detail

  FT-TA/007, Výzkum účinků číslicově řízeného impulsního magneticko-laserového pole a příprava vývoje nového typu léčebného přístroje, zahájení: 01.01.2004, ukončení: 31.12.2007
  Detail

 • 2003

  GP102/04/P047, Kvalita služeb v hromadných rádiových sítích, zahájení: 03.09.2003, ukončení: 31.12.2006
  Detail

  Signalizační protokol pro H.323/Radio gateway, zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2003
  Detail

 • 2002

  Moderní způsoby komunikace v předmětu Komunikační sítě a techniky, zahájení: 12.04.2002, ukončení: 31.12.2003
  Detail

  Bezdrátový přenos dat protokolem TCP/IP, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2002
  Detail

  IP telefonie pomocí Microsoft TAPI s návazností na rádiovou síť, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2002
  Detail

 • 2001

  Kombinovaný protokol pro přenos zvuku a dat, zahájení: 01.01.2001, ukončení: 31.12.2001
  Detail