doc. Ing.

Aleš Vémola

Ph.D., dr. h. c.

ÚSI, OAN – docent

+420 54114 8904
Ales.Vemola@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D., dr. h. c.

Publikace

 • 2023

  DUFEK, Z.; BARTOŠOVÁ, H.; DROCHYTKA, R.; DŘÍNOVSKÝ, L.; JANÁČKOVÁ, H.; KAŠÍK, J.; KNOFLÍČEK, R.; KULIL, V.; VÉMOLA, A.; VÍTKOVÁ, E.; ORT, P. Rukověť znalce v oblasti oceňování majetku. Praha: Aleš Čeněk s.r.o., 2023. 320 s. ISBN: 978-80-7380-920-1.
  Detail

 • 2022

  Morochovič, R., Mandelík, J., Vémola, A., Obrátilová, A. Forensic evaluation of pedestrian injuries by FORTIS system and its significance for technical analysis of traffic accidents performed using simulation programs. Egyptian Journal of Forensic Sciences, 2022, roč. 12, č. 1, ISSN: 2090-536X.
  Detail | WWW

 • 2021

  MANDELÍK, J.; BOBROV, N.; OBRÁTILOVÁ, A.; VÉMOLA, A.; ŠEJNOHA, B. Assessment of seat-belt related injuries using the FORTIS forensic system. Measurement Science Review, 2021, roč. 14, č. 5, s. 636-644. ISSN: 1335-8871.
  Detail | WWW

  BRADÁČ, A.; BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A. Soudní znalectví ve vybraných technických a ekonomických oborech po 1.1.2021. Brno: Akademické nakladatelství CERM s.r.o., 2021. 323 s. ISBN: 978-80-7623-061-3.
  Detail

  J. Hruby. B. Wham, Z. Krobot. M. Semela, A. Vemola, F. Wyrwol. EXPERIMENTAL HEAD INJURY INVESTIGATION – HEAD IMPACT WITH LOOSE OBJECTS IN VEHICLE DURING VEHICULAR FRONTAL CRASH. BOOK OF ABSTRACTS ESB2021 ONLINE. 1. Milano: European society of Biomechanics, 2021. s. 404-404. ISBN: -.
  Detail | WWW

 • 2020

  ROMŽA, S.; BRUNA, E.; VÉMOLA, A. a kol. Hodnoty trestného práva, kriminalistiky, kriminológie, forenzných a bezpečnostných vied v teórii a praxi. Plzeň: Aleš Čeněk, 2020. s. 466-480.
  Detail

 • 2019

  VÉMOLA, A. Pierwszeństwo, prędkość - wzajemne zalezności. In Paragraf na drodze. Prawne i kryminalistyczne problemy ruchu drogoweho. 1. Krákow: Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sadowych, 2019. s. 73-78. ISBN: 978-83-87425-79-1.
  Detail | WWW

  BUCSUHÁZY, K.; SEMELA, M.; BELÁK, M.; SVOZILOVÁ, V.; BILÍK, M.; STÁŇA, I.; MAXERA, P.; KLEDUS, R.; VÉMOLA, A. Driver behaviour measured by eyetracking, acquisition of biosignals and vehicle data in regular road traffic. Barcelona, Spain: EVU, 2019. s. 95-100.
  Detail

  TOKAŘ, S.; VÉMOLA, A.; MIKULEC, R. Safe and comfortable ride of passangers in public transport. Proceedings / VII International Symposium NEW HORIZONS 2019 of Transport and Communications. Doboj, Bosna a Hecegovina: University of East Sarajevo, Faculty of transport and Traffic Engineering, 2019. s. 81-86. ISBN: 978-99955-36-79-4.
  Detail | WWW

  BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; BRADÁČ, A. Kriminalistika - technické, forenzní a kybernetické aspekty - vybrané technické kapitoly. In Kriminalistika - technické, forenzní a kybernetické aspekty. Plzeň: 2019. s. 1-1205. ISBN: 978-80-7380-741-2.
  Detail

 • 2018

  VÉMOLA, A. Velký výkladový slovník soudnělékařské terminologie. In Velký výkladový slovník soudnělékařské terminologie. Grada Publishing, a.s. 2018. Praha: Grada Publishing, 2018. s. 1-168. ISBN: 978-80-247-1979-5.
  Detail

  VÉMOLA, A. Přednost, rychlost - vzájemné souvislosti. In Sborník příspěvků z odborné konference Zvýšení bezpečnosti provozu vozidel ozbrojených sil. 1. 2018. s. 5-9. ISBN: 978-80-904625-9-5.
  Detail

  DUFEK, Z.; VÉMOLA, A. Kárná odpovědnost u svobodných povolání. Soudní inženýrství, 2018, roč. 2018, č. 1, s. 1-4. ISSN: 1211-443X.
  Detail

  BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P.; BRADÁČ, A. Soudní znalectví ve vybraných technických a ekonomických oborech. 2018. 307 s. ISBN: 978-80-7204-995-0.
  Detail

  SEMELA, M.; PANČÍK, J.; VÉMOLA, A.; KLEDUS, R.; BRADÁČ, A. Auto recalls and software quality in the automotive sector. EAI Endorsed Transactions on Scalable Information Systems, 2018, roč. 5, č. 17, s. 1-8. ISSN: 2032-9407.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2017

  BILÍK, M.; TOKAŘ, S. et al. Parametry zderzenia - wyniki z testów zderzeniowych najnowszych modeli samochodu Škoda. Paragraf na drodze, 2017, roč. 19, č. numer specjalny, s. 7-21. ISSN: 1505-3520.
  Detail | WWW

  SCHÜLLEROVÁ, B.; ADAMEC, V.; SKŘEHOT, P.; MELICHAROVÁ, M.; VÉMOLA, A. Assessment of Capabilities of Conventional Tools for Analysing and Assessing of Risk in Context with Dynamic Risks. In Risks of processes and their management. Praha: 2017. s. 231-247. ISBN: 978-80-01-06144-2.
  Detail

  ADAMEC, V.; SCHÜLLEROVÁ, B.; HRABOVÁ, K.; VÉMOLA, A. Stanovení výše škody na životním prostředí v souvislosti s haváriemi na pozemních komunikacích. Krizové řízení a řešení krizových situací, 14. - 15. září 2017, FLKŘ UTB v uherském Hradišti. Uherské Hradiště: 2017. s. 5-12. ISBN: 978-80-7454-717-1.
  Detail | WWW

  BILÍK, M.; SEMELA, M.; BRADÁČ, A.; BELÁK, M.; KŘIŽÁK, M.; MIKULEC, R.; BUCSUHÁZY, K.; STÁŇA, I.; TOKAŘ, S.; VÉMOLA, A. CRASHDAY 2016 - NÁRAZOVÉ ZKOUŠKY VOZIDEL. Soudní inženýrství, 2017, roč. 2017, č. 1, s. 23-43. ISSN: 1211-443X.
  Detail

  BILÍK, M.; SEMELA, M.; BRADÁČ, A.; KLEDUS, R.; BELÁK, M.; MAXERA, P.; STÁŇA, I.; BUCSUHÁZY, K.; VÉMOLA, A. Noční nehoda trolejbusu a chodce. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, 2017.
  Detail

  BILÍK, M.; SEMELA, M.; BRADÁČ, A.; BELÁK, M.; KŘIŽÁK, M.; MAXERA, P.; MIKULEC, R.; BUCSUHÁZY, K.; DVOŘÁKOVÁ, P.; OBRÁTILOVÁ, A.; STÁŇA, I. CRASHDAY 2016 - prezentace výsledků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2017.
  Detail

 • 2015

  ŠIŠKA, A.; SEMELA, M.; ADAMEC, V.; SCHÜLLEROVÁ, B.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A.; BILÍK, M. Analýza kolizního děje (vybrzďování) na rychlostní komunikaci R10 (4139). 2015. s. 1-46.
  Detail

  SEMELA, M.; PANÁČEK, V.; VÉMOLA, A. Parametry dynamiki ruchu samochodów wyposazonych w system ESP w okreslonych manewrach. Paragraf na drodze, 2015, roč. 1, č. 1, s. 297-310. ISSN: 1505- 3520.
  Detail

  BILÍK, M.; BRADÁČ, A.; SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Analýza silniční nehody a rozsahu poškození - střet tří vozidel (4050 - doplněk). Brno: 2015. s. 1-17.
  Detail

  KHATIB, N.; VÉMOLA, A. Reálná dopravní situace na Blízkém východě - případová studie. Soudní inženýrství, 2015, č. 1, s. 16-21. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  ZEMÁNEK, L.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Analýza silniční nehody a rozsahu poškození - střet tří vozidel - doplněk znaleckého posudku 4050-1 - C 1477/ 1. Brno: Ústav soudního inženýrství VUT v Brně, 2015. s. 1-27.
  Detail

  KHATIB, N.; VÉMOLA, A. GLOBÁLNÍ STAV BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU. In Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2015. Brno: VUT, 2015. s. 58-74. ISBN: 9788021451001.
  Detail | WWW

 • 2014

  SEDLÁK, R.; VÉMOLA, A.; KUNOVSKÝ, M.; SEMELA, M. Atypická dopravní nehoda vozidla Porsche s chodkyní. 2014. s. 1-251.
  Detail

  BILÍK, M.; BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P.; KUŘE, A. Dopravní nehoda nákladního vozidla Volvo a cyklistky (4087). 2014. s. 1-51.
  Detail

  BILÍK, M.; BRADÁČ, A.; SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Dopravní nehody vozidla Volkswagen (4121). Brno: 2014. s. 1-29.
  Detail

  MAZÁNKOVÁ, M.; VÉMOLA, A. Dopravní nehoda v důsledku selhání lidského faktoru. In Sborník. Brno: ÚSI VUT, 2014. ISBN: 978-80-214-4852-0.
  Detail

  ŠIŠKA, A.; SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Dopravní nehoda dvou osobních vozidel (4092). 2014. s. 1-38.
  Detail

  PRNKA, J.; ZEMÁNEK, L.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Analýza silniční nehody a rozsahu poškození - střet dvou vozidel (4050-2 - C 1477/2). Brno: Ústav soudního inženýrství VUT v Brně, 2014. s. 1-30.
  Detail

  TOKAŘ, S.; VÉMOLA, A.; SEMELA, M. Střet vozidla Škoda s chodcem C 1478. 2014.
  Detail

  TOKAŘ, S.; VÉMOLA, A.; SEMELA, M. Stanovení technické příčiny dopravní nehody - střet dvou motocyklu C 1479. 2014.
  Detail

  TOKAŘ, S.; VÉMOLA, A.; SEMELA, M. Stanovení technické příčiny dopravní nehody - střet vozidla a motocyklu C 1480. 2014.
  Detail

  SEMELA, M.; VERTAL, P.; VÉMOLA, A. Analýza vplyvu aktívnych bezpečnostných prvkov vozidiel na ochranu chodcov. Soudní inženýrství, 2014, roč. 25, č. 2- 3, s. 111-120. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  ZEMÁNEK, L.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Analýza silniční nehody a rozsahu poškození - střet tří vozidel (4050-1 - C 1477/1). Brno: Ústav soudního inženýrství VUT v Brně, 2014. s. 1-25.
  Detail

  COUFAL, T.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Série pojišťovacích podvodů. Střety BMW x VW, BMW x Citroën, BMW x Skoda (4084). Brno: 2014. s. 1-132.
  Detail

 • 2013

  VÉMOLA, A. Kriminalistické stopy silničních dopravních nehod z pohledu soudně- inženýrských aplikací. In Trestné právo, kriminalistika, bezpečnostné vědy a forenzné disciplíny v kontexte kontroly kriminality. Pocta prof. JUDr. Ing. Viktorovi Poradovi, DrSc., Dr.h.c. mult k 70. narodeninám. 1. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013. s. 822-842. ISBN: 978-80-7380-440- 4.
  Detail

  MOTL, J.; VÉMOLA, A.; SEMELA, M.; KREJČÍŘ, P. Dopravní nehoda terénního vozidla (4030). Brno: 2013. s. 1-21.
  Detail

  KLEDUS, R.; SEMELA, M.; BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A. Možnosti spatření chodců v extravilánu za snížené viditelnosti. Sborník příspěvků z odborné konference "Zvýšení bezpečnosti provozu vozidel ozbrojených sil". Vyškov: 2013. s. 66-79. ISBN: 978-80-904625-4-0.
  Detail

  KHATIB, N.; SEMELA, M.; VÉMOLA, A. Reconstruction Of A Motorcycle Head-on Collision - Czech Republic Case Study. In Automotive Engineering for Improved Safety JUMV. Belgrade: 2013. s. 1-14. ISBN: 978-86-80941-38- 7.
  Detail | WWW

  TOKAŘ, S.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P.; KLEDUS, R. Pokus o pojistný podvod, náraz vozidla do stromu C 1469. 2013.
  Detail

  BILÍK, M.; BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Dopravní nehoda motocyklu a osobního vozidla (4051). 2013. s. 1-33.
  Detail

  ZEMÁNEK, L.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Analýza silniční nehody a rozsahu poškození - střet dvou vozidel (4023 - C 1425) - doplněk D 1425/ 1. Brno: Ústav soudního inženýrství VUT v Brně, 2013. s. 1-4.
  Detail

  TOKAŘ, S.; VÉMOLA, A. Analýza vybrané terminologie při řešení pojistných podvodů. Soudní inženýrství, 2013, roč. 24, č. 1, s. 6-14. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  SCHEJBAL, J.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P.; BRADÁČ, A. Revizní znalecký posudek střetu dvou osobních vozidel (T4058). Brno: 2013. s. 1-28.
  Detail

  ŠIŠKA, A.; SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Dopravní nehoda dvou osobních vozidel a cyklisty (4041). 2013. s. 1-37.
  Detail

  ŠIŠKA, A.; SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Dopravní nehoda motocyklu a osobního vozidla (4069). 2013. s. 1-35.
  Detail

  COUFAL, T.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Čelní střet vozidel VW Golf, Škoda Felicia a Škoda Octavia (4060). Brno: 2013. s. 1-52.
  Detail

  BILÍK, M.; BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Dopravní nehody vozidla Mercedes (4061). 2013. s. 1-23.
  Detail

 • 2012

  VÉMOLA, A.; COUFAL, T.; PRNKA, J.; TOKAŘ, S.; ZEMÁNEK, L. Bezpečnost vozidel silničního provozu. Brno: VUT v Brně, 2012.
  Detail

  PRNKA, J.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Střet dvou osobních vozidel (4020). 2012. s. 1-30.
  Detail

  FEDRA, T.; SEMELA, M.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A. Stanovení technické příčiny dopravní nehody dvou osobních vozidel (C102). 2012. s. 1-36.
  Detail

  TOKAŘ, S.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P.; SEMELA, M. Pokus o pojistný podvod, střet dvou vozidel C 1405. 2012.
  Detail

  MOTL, J.; VÉMOLA, A.; SEMELA, M. Dopravní nehoda osobního vozidla (4014). 2012. s. 1-25.
  Detail

  BILÍK, M.; BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Dopravní nehoda motocyklu (4007). 2012. s. 1-20.
  Detail

  COUFAL, T.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Střet dvou tramvají v zastávce. (3999 - C1403). Brno: 2012. s. 1-43.
  Detail

  COUFAL, T.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Čelní střet vozidla Škoda s vozidlem Subaru (4003 - C1415). Brno: 2012. s. 1-36.
  Detail

  BELÁK, M.; SEMELA, M.; VÉMOLA, A. Stanovení obvyklé ceny osobního automobilu (4002). 2012. s. 1-12.
  Detail

  COUFAL, T.; VÉMOLA, A. Zpomalení působící na posádku vozidla při čelním nárazu. In ExFoS 2012 Expert Forensic Science sborník XXI. mezinárodní vědecké konference soudního inženýrství. Brno: VUT v Brně, 2012. s. 202-220. ISBN: 978-80-214-4412- 6.
  Detail

  BILÍK, M.; BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Dopravní nehoda motocyklu a dodávkového vozidla (3988). 2012. s. 1-34.
  Detail

  HIRT, M.; VÉMOLA, A.; COUFAL, T.; ZELENÝ, M.; ĎATKO, M. Dopravní nehody v soudním lékařství a soudním inženýrství - kapitola 3 - Poranění osádky v kabině osobního automobilu. In Dopravní nehody v soudním lékařství a soudním inženýrství. 1. Praha: Grada Publishing, a.s., 2012. s. 28-46. ISBN: 978-80-247-4308- 0.
  Detail

  TOKAŘ, S.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Střet dvou vozidel před zůžením vozovky C 1427. 2012.
  Detail

  COUFAL, T.; VÉMOLA, A. Zpomalení působící na posádku vozidla při čelním nárazu. Soudní inženýrství, 2012, roč. 23- 2012, č. 2, s. 146-156. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  BELÁK, M.; SEMELA, M.; VÉMOLA, A. Dopravní nehoda dvou osobních vozidel (3987). 2012. s. 1-14.
  Detail

  BELÁK, M.; SEMELA, M.; VÉMOLA, A. Dopravní nehoda dvou osobních vozidel (4018). 2012. s. 1-14.
  Detail

  PANÁČEK, V.; ŠKOPÁN, M.; POKORNÝ, P.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P.; KLEDUS, R. Technické posouzení skladového regálového systému. Brno: ÚSI VUT v Brně., 2012. s. 1-22.
  Detail

  ZEMÁNEK, L.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Analýza silniční nehody a rozsahu poškození - střet dvou vozidel (4023). Brno: Ústav soudního inženýrství VUT v Brně, 2012. s. 1-139.
  Detail

  SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Revizní znalecký posudek k dopravní nehodě vozidla s chodcem. 2012. s. 1-41.
  Detail

  BILÍK, M.; BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Dopravní nehoda motocyklu. 2012. s. 1 (1 s.).
  Detail

  SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Revizní znalecký posudek k dopravní nehodě vozidla s chodcem. 2012. s. 1-2.
  Detail

  COUFAL, T.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Střet dvou tramvají v zastávce. Brno: 2012. s. 1-2.
  Detail

  PANÁČEK, V.; ŠKOPÁN, M.; POKORNÝ, P.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P.; KLEDUS, R. Technické posouzení skladového regálového systému. Brno: ÚSI VUT v Brně., 2012. s. 1-2.
  Detail

  BELÁK, M.; SEMELA, M.; VÉMOLA, A. Analýza technické přijatelnosti vzniku poškození na vozidlech ve vztahu k popisované pojistné události. 2012. s. 1-2.
  Detail

  URBAN, Z.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Analýza závady na vozidle BMW. 2012. s. 1-49.
  Detail

  PRNKA, J.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Střet osobního vozidla se stromem (3958). 2012. s. 1-28.
  Detail

  VERTAL, P. a kol. Revizní znalecký posudek střetu dvou osobních vozidel (T 3998). 2012. s. 1-26.
  Detail

 • 2011

  VÉMOLA, A.; ZEMÁNEK, L.; PRNKA, J.; MAZÁNKOVÁ, M.; ŠIŠKA, A. Výzkumná zpráva pro projekt DAR společnosti Škoda Auto, a.s. k tématu Jízda v koloně vozidel, vliv asistenčních systémů na změnu chování řidiče. Brno: Ústav soudního inženýrství, 2011. s. 1-70.
  Detail

  PRNKA, J.; SEDLÁK, R.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Poškození vozidla po zásahu úlomky střešní krytiny (3908/III). 2011. s. 1-30.
  Detail

  VÉMOLA, A.; ROCHLA, T. Nehoda z dálnice D1 Brno - Praha. Soudní inženýrství, 2011, roč. 22- 2011, č. 4, s. 161-175. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  VÉMOLA, A.; ZEMÁNEK, L.; PRNKA, J.; MAZÁNKOVÁ, M.; ŠIŠKA, A. Výzkumná zpráva pro projekt DAR společnosti Škoda auto, a.s. k tématu Jízda v koloně vozidel, vliv asistenčních systémů na změnu chování řidiče. Brno: Ústav soudního inženýrství, 2011. s. 1-2.
  Detail

  COUFAL, T.; VÉMOLA, A. Mechanika čelního nárazu. Soudní inženýrství, 2011, roč. 22- 2011, č. 2- 3, s. 104-112. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  MOTL, J.; VÉMOLA, A.; SEMELA, M. Dopravní nehoda mezi osobním a nákladním vozidlem (3954). 2011. s. 1-20.
  Detail

  MOTL, J.; VÉMOLA, A.; SEMELA, M. Dopravní nehoda dvou osobních vozidel (3968). 2011. s. 1-24.
  Detail

  MOTL, J.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P.; KLEDUS, R. Ocenění motorového vozidla Mercedes Benz SLK 200 (4034). Brno: 2011. s. 1-15.
  Detail

  SEDLÁK, R.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P.; BRADÁČ, A. Střet osobního vozidla Mercedes s malým motocyklem (C1361). 2011.
  Detail

  TOKAŘ, S.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Náraz osobního vozidla Citroën C8 do stromu - posouzení zda se jedná o pojistný podvod C1368. 2011.
  Detail

  FEDRA, T.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A. Stanovení technické příčiny dopravní nehody autobusu s motocyklem (C1369). 2011.
  Detail

  COUFAL, T.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Čelní střet vozidla Škoda do boku vozidla Mercedes.(3935 - C1372). Brno: 2011. s. 1-42.
  Detail

  ZEMÁNEK, L.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení rozsahu poškození - střet dvou vozidel (3956). Brno: Ústav soudního inženýrství, 2011. s. 1-25.
  Detail

  PANÁČEK, V.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A.; SLEPÁNEK, P. Stanovení obvyklé ceny nákladního vozidla a přívěsu (D1296). Brno: ÚSI VUT v Brně, 2011. s. 1-12.
  Detail

  TOKAŘ, S.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu s chodcem C 1345. 2011.
  Detail

  ŠANDERA, P.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního vozidla s autobusem (C 1353). 2011.
  Detail

  SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody - střet vozidla a motocyklu (č. 3924). 2011.
  Detail

  MOTL, J.; VÉMOLA, A.; SEMELA, M. Střet osobního vozidla s chodcem (3920). 2011. s. 1-36.
  Detail

  SEMELA, M.; VÉMOLA, A. Stanovení technické příčiny střetu dvou automobilů (3939). Brno: 2011.
  Detail

  KHATIB, N.; PANÁČEK, V.; VÉMOLA, A. COMPARISON BETWEEN TRAFFIC STATISTICS OF THE CZECH REPUBLIC, LEBANON AND JAPAN. In Automotive Engineering for Improved Safety. Belgrade: 2011. s. 1-18. ISBN: 978-86-80941-36- 3.
  Detail

  SEDLÁK, R.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Náraz osobního vozidla Škoda Octavia do stromu - pokus o pojistný podvod (C1356). 2011.
  Detail

  SEDLÁK, R.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Pokus o pojistný podvod (C1350/1). 2011.
  Detail

  SEDLÁK, R.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Pokus o pojistný podvod (C1350/2). 2011.
  Detail

  SEDLÁK, R.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Pokus o pojistný podvod (C1350/3). 2011.
  Detail

  SEDLÁK, R.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Pokus o pojistný podvod (C1350/4). 2011.
  Detail

  SEDLÁK, R.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Pokus o pojistný podvod (C 1350/5). 2011.
  Detail

  SEDLÁK, R.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Střet nákladního vozidla TATRA s chodkyní (C1338). 2011.
  Detail

  VÉMOLA, A.; SEMELA, M.; VAVRA, L. Stanovení technické příčiny dopravní nehody dvou osobních automobilů (C 3913). 2011.
  Detail

 • 2010

  PANÁČEK, V.; VÉMOLA, A. Diagnostika závady motoru a stanovení její příčiny. Soudní inženýrství, 2010, roč. 20, č. 5, s. 259-265. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  SEDLÁK, R.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Střet osobního vozidla s motocyklem Honda (C 1304). 2010.
  Detail

  PANÁČEK, V.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Dopravní nehoda motocyklu s nákladním vozidlem (čj. 3865). Brno: ÚSI VUT Brno, 2010. s. 1-40.
  Detail

  PANÁČEK, V.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Posouzení technického stavu vozidla (čj. 3879). Brno: ÚSI VUT Brno, 2010. s. 1-37.
  Detail

  PANÁČEK, V.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Posouzení technického stavu elektronické řidicí jednotky motoru vozidla po úpravě (čj. 3868). Brno: ÚSI VUT Brno, 2010. s. 1-27.
  Detail

  SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Posouzení poškození na vozidle v souvislosti s dopravní nehodou (C 1299). Brno: 2010. s. 1-31.
  Detail

  PANÁČEK, V.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A. Poškození převodovky nákladního vozidla. 2010. s. 1-5.
  Detail

  SEDLÁK, R.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení obvyklé ceny osobního vozidla. 2010.
  Detail

  SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení průběhu a technické příčiny vzniku nehodového děje - střetu 3 vozidel (C 1307). 2010.
  Detail

  SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení možnosti vzniku zdokumentovaných poškození při dopravní nehodě (C 1334). 2010.
  Detail

  SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení průběhu a příčiny střetu vozidla s chodkyní (C 1318). 2010.
  Detail

  SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení průběhu a technické příčiny střetu dvou vozidel na křižovatce (C 1295). 2010.
  Detail

  SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení možnosti vzniku zdokumentovaných poškození při dopravní nehodě (D 1170). 2010.
  Detail

  SEDLÁK, R.; VÉMOLA, A. Dopravní nehoda a technická závada motocyklu. Soudní inženýrství, 2010, roč. 21, č. 1, s. 3-6. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  PANÁČEK, V.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A. Stanovení nákladů na opravu vozidla po dopravní nehodě (D1280/1). Brno: ÚSI VUT v Brně, 2010. s. 1-15.
  Detail

  SEDLÁK, R.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Střet autobusu s chodcem (C 1329). 2010.
  Detail

  VÉMOLA, A.; SEMELA, M. Vzorový znalecký posudek s podporou simulačního programu. In Sborník příspěvků XIX. Mezinárodní vědecké konference soudního inženýrství, 22.-23.1. 2010 Kongresové centrum Brno 2010. Brno: VUT v Brně, ÚSI, 2010. s. 1-34. ISBN: 978-80-214-4037-1.
  Detail

 • 2009

  VÉMOLA, A. Analýza silničních nehod s podporou simulačních programů. Soudní inženýrství, 2009, roč. 20, č. 1, s. 34-40. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  PANÁČEK, V.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A. Dopravní nehoda vozidla s chodcem. 2009.
  Detail

  VÉMOLA, A.; HIRT, M. Neobvyklá nehoda s chodcem a pokus o vraždu. In Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství. Brno: MSD Lidická 23, 602 00 Brno, 2009. s. 1-29. ISBN: 978-80-7392-106-4.
  Detail

  VÉMOLA, A. Neobvyklé chování řidiče po kolizi s chodcem. Bezpečnostní teorie a praxe, 2009, roč. 2009, č. 2, s. 81-96. ISSN: 1801- 8211.
  Detail

  VÉMOLA, A.; MEDUNA, J.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C 1282). 2009.
  Detail

  VÉMOLA, A.; ROCHLA, T.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C 1273). 2009.
  Detail

  VÉMOLA, A.; SLEPÁNEK, P.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C 1260). 2009.
  Detail

  VÉMOLA, A.; ROCHLA, T.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody autobusu a nákladního automobilu. (C 1289). 2009.
  Detail

  VÉMOLA, A.; ROCHLA, T.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody nákladního automobilu s návěsem. (C 1255). 2009.
  Detail

  VÉMOLA, A.; MRÁZEK, Z.; KREJČÍŘ, P. Revizní znalecký posudek střetu dvou osobních automobilů (C 1036). 2009.
  Detail

  PANÁČEK, V.; VÉMOLA, A. DIAGNOSTIKA ZÁVADY MOTORU A STANOVENÍ JEJÍ PŘÍČINY. In XIV. Mezinárodní konference analytiků dopravních nehod 2009, Brno 5. až 6. 6. 2009. Sborník anotací. Brno: VUT v Brně, 2009. s. 42-53. ISBN: 978-80-214-3915- 3.
  Detail

  SEDLÁK, R.; VÉMOLA, A. Dopravní nehoda a technická závada motocyklu. In Sborník příspěvků. 2009. s. 35-42. ISBN: 978-80-214-3915-3.
  Detail

  WEIGEL, L.; VÉMOLA, A. XVIII. nezinárodní věděcká konference soudního inženýrství - Brno, 23. a 24. ledna 2009. Soudní inženýrství, 2009, roč. 20, č. 1, s. 3-8. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  SEIDL, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C 1283). 2009.
  Detail

  SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody - střet dvou vozidel (C 1281). 2009.
  Detail

  PANÁČEK, V.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A. Stanovení skutečných nákladů na opravu poškození vozidla. 2009.
  Detail

  SEIDL, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu s motocyklem (C 1279). 2009.
  Detail

  SEDLÁK, R.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního vozidla (C 1277). 2009.
  Detail

  SEDLÁK, R.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Dopravní nehoda osobních automobilů (C 1274). 2009.
  Detail

  BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu s chodcem (C 1272). 2009.
  Detail

  SEDLÁK, R.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Dopravní nehoda vozidla a motocyklu (C 1268). 2009.
  Detail

  ŠKOPÁN, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody nákladního automobilu a pracovníka. (C 1266). 2009.
  Detail

  PANÁČEK, V.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Zjištění poškození sedel kuličkových ventilů vstřikovačů vznětového motoru (D 1240). 2009.
  Detail

  SEIDL, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C 1265). 2009.
  Detail

  MEDUNA, J.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu s cyklistou. (C 1262). 2009.
  Detail

  BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu s chodcem (C 1261). 2009.
  Detail

  SLEPÁNEK, P.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A. Dopravní nehoda osobních vozidel ( C1260). 2009.
  Detail

  PANÁČEK, V.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Dopravní nehoda osobního vozidla (C1259). 2009.
  Detail

  SEIDL, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C 1256). 2009.
  Detail

  MEDUNA, J.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody motocyklů (C 1253). 2009.
  Detail

  PANÁČEK, V.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Dopravní nehoda vozidel na křižovatce. 2009.
  Detail

  KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A.; SEMELA, M. Posouzení zatékání do podélných nosníků motoru. (C1290). 2009.
  Detail

  HADAŠ, R.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (D 1122). 2009.
  Detail

  SEDLÁK, R.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Dopravní nehoda osobních vozidel (C 1285). 2009.
  Detail

  SEMELA, M.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A. Stanovení technické příčiny dopravní nehody - střet vozidla s motocyklem (C 1271). 2009. s. 1-30.
  Detail

  SEDLÁK, R.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Dopravní nehoda dvou vozidel (C 1251). 2009.
  Detail

  BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu a nákladního automobilu s přívěsem. (C 1248). 2009.
  Detail

  MEDUNA, J.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu s motocyklem (C 1247). 2009.
  Detail

  SLEPÁNEK, P.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Posouzení technické závady nákladního vozidla (C1246). 2009.
  Detail

  SEIDL, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu s motocyklem (C 1245). 2009.
  Detail

  VÉMOLA, A. Problematika analýzy jízdy vozidla v obecném prostorovém oblouku. Soudní inženýrství, 2009, roč. 19, č. 6, s. 287-304. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

 • 2008

  VÉMOLA, A. Neobvyklá nehoda s chodcem. Soudní inženýrství, 2008, roč. 19, č. 5, s. 231-243. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  SEDLÁK, R.; VÉMOLA, A.; PANÁČEK, V.; KREJČÍŘ, P. Dopravní nehoda dodávkového vozidla s vozidlem pick-up (C 1194). 2008.
  Detail

  BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; BRADÁČ, A. Současný stav a etika znalecké činnosti v ČR. Soudní inženýrství, 2008, roč. 19, č. 3, s. 138-147. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  SEIDL, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody návěsové soupravy s chodcem (C 1191). 2008.
  Detail

  ROCHLA, T.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C 1188). 2008.
  Detail

  SEDLÁK, R.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Dopravní nehoda osobního automobilu a motocyklu (C 1187). 2008.
  Detail

  SEDLÁK, R.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A. Stanovení technické příčiny dopravní nehody motocyklu (C 1186). 2008.
  Detail

  BRADÁČ, A.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu a motocyklu (C 1203). 2008.
  Detail

  SEDLÁK, R.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Dopravní nehoda dvou osobních automobilů (C 1210). 2008.
  Detail

  HADAŠ, R.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C 1209). 2008.
  Detail

  SLEPÁNEK, P.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu (C 1208). 2008.
  Detail

  ROCHLA, T.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobniho automobilu (C1205). 2008.
  Detail

  GLIER, L.; BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního vozidla s nákladním vozidlem (C 1101). 2008.
  Detail

  GLIER, L.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního vozidla s nákladním vozidlem (D1101/1). 2008.
  Detail

  SEIDL, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C 1201). 2008.
  Detail

  MEDUNA, J.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu s chodcem (C 1162/1). 2008.
  Detail

  PANÁČEK, V.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Zjištění závad a jejich příčin na motoru osobního automobilu (C 1240). 2008.
  Detail

  SEDLÁK, R.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Dopravní nehoda osobních vozidel (C 1239). 2008.
  Detail

  ROCHLA, T.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (D 1116/1). 2008.
  Detail

  ROCHLA, T.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Dopravní nehoda osobních automobilů (C 1232). 2008.
  Detail

  BRADÁČ, A.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobniho automobilu a motocyklu (C 1231). 2008.
  Detail

  SEIDL, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu (C 1229). 2008.
  Detail

  MEDUNA, J.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu. (D 1215/1). 2008.
  Detail

  MEDUNA, J.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu (C 1221). 2008.
  Detail

  MEDUNA, J.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů. (C 1221). 2008.
  Detail

  GLIER, L.; VÉMOLA, A.; BRADÁČ, A. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu a nákladního automobilu. (D 1150/1). 2008.
  Detail

  ROCHLA, T.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu a automobilu s přívěsem (C 1220). 2008.
  Detail

  SEIDL, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu s motocyklem (C 1219). 2008.
  Detail

  SEDLÁK, R.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Dopravní nehoda dvou osobních automobilů (C 1218). 2008.
  Detail

  SLEPÁNEK, P.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Dopravní nehoda osobních vozidel (C 1217). 2008.
  Detail

  ROCHLA, T.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody motocyklu (C 1216). 2008.
  Detail

  MEDUNA, J.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C 1215). 2008.
  Detail

  BRADÁČ, A.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu s chodkyní (C 1214). 2008.
  Detail

  MEDUNA, J.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu. (C 1215). 2008.
  Detail

  SEIDL, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu s chodcem (C 1211). 2008.
  Detail

  BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C 1195). 2008.
  Detail

  SEIDL, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C 1199). 2008.
  Detail

  VÉMOLA, A.; HADAŠ, R.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu. (C 1209). 2008.
  Detail

 • 2007

  VÉMOLA, A. Střet na železničním přejezdu. In XII. Mezinárodní konference znalců -analytiků dopravních nehod 2007 "Kolize při analýze dopravních nehod", sborník přednášek na CD- ROM. Brno: 2007. s. 1-29. ISBN: 978-80-7204-533- 4.
  Detail

  VÉMOLA, A.; HADAŠ, R.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu. (C 1167). 2007.
  Detail

  VÉMOLA, A.; HADAŠ, R.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu a motocyklu. (C 1166). 2007.
  Detail

  VÉMOLA, A.; HADAŠ, R.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů. (C 1165). 2007.
  Detail

  VÉMOLA, A.; BRADÁČ, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C 1181). 2007.
  Detail

  VÉMOLA, A.; ROCHLA, T.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu a nákladního automobilu s přívěsem. (C 1170). 2007.
  Detail

  VÉMOLA, A.; ROCHLA, T.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů. (C 1177). 2007.
  Detail

  VÉMOLA, A.; SEMELA, M.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů. (C 1175). 2007.
  Detail

  VÉMOLA, A.; BRADÁČ, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C 1174). 2007.
  Detail

  VÉMOLA, A.; BRADÁČ, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu. (C 1159). 2007.
  Detail

  VÉMOLA, A.; BRADÁČ, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu s motocyklem (C 1156). 2007.
  Detail

  VÉMOLA, A.; ROCHLA, T.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu. (C 1157). 2007.
  Detail

  VÉMOLA, A.; HADAŠ, R.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody autobusu s motocyklem (C 1152). 2007.
  Detail

  VÉMOLA, A.; BRADÁČ, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu. (C 1147). 2007.
  Detail

  VÉMOLA, A.; ROCHLA, T.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu s cyklistem (C 1144). 2007.
  Detail

  VÉMOLA, A.; HADAŠ, R.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu. (C 1140). 2007.
  Detail

  VÉMOLA, A.; BRADÁČ, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů. (C 1139). 2007.
  Detail

  ROCHLA, T.; VÉMOLA, A. Neobvyklé pokusy a simulační program pro analýzu dopravních nehod. In Sborník: Mezinárodní konference znalců - analytiků dopravních nehod 2007, Brno 2007. 2007. s. 11-20. ISBN: 978-80-7204-491- 7.
  Detail

  SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení průběhu nehody s cestujícím na střeše (C 1163). 2007. s. 1-35.
  Detail

  MEDUNA, J.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu s chodcem (C 1162). 2007.
  Detail

  SLEPÁNEK, P.; KREJČÍŘ, P.; SEMELA, M.; VÉMOLA, A. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C 1161). 2007.
  Detail

  SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Posouzení příčiny nehody - pojistný podvod (C 1158). 2007.
  Detail

  SEMELA, M.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A. Posouzení nehody dvou vozidel (C 1180). 2007.
  Detail

  MEDUNA, J.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů. (C 1179). 2007.
  Detail

  SEIDL, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C 1176). 2007.
  Detail

  MEDUNA, J.; VÉMOLA, A.; BRADÁČ, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody motocyklu a cyklisty. (C 1171). 2007.
  Detail

  SEIDL, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C 1169). 2007.
  Detail

  SEDLÁK, R.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Posouzení vlivu zvýšení točivého momentu na životnost spojky (C 1155). 2007.
  Detail

  BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu s chodcem (D1053/2). 2007.
  Detail

  MEDUNA, J.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu a nákladního automobilu s návěsem (C 1151). 2007.
  Detail

  ROCHLA, T.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu s motocyklem (D 1132/1). 2007.
  Detail

  GLIER, L.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu a nákladního automobilu. (C 1150). 2007.
  Detail

  SEMELA, M.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A. Stanovení příčiny střetu vozidel (C 1145). 2007.
  Detail

  SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Posouzení střetu vozidla s autobusem (C 1142). 2007. s. 1-35.
  Detail

 • 2006

  ROCHLA, T.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C1118). 2006.
  Detail

  VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (D 1062/1). 2006.
  Detail

  GLIER, L.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C 1128). 2006.
  Detail

  MEDUNA, J.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C 1120). 2006.
  Detail

  HADAŠ, R.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C 1131). 2006.
  Detail

  HADAŠ, R.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C 1113). 2006.
  Detail

  ROCHLA, T.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C 1116). 2006.
  Detail

  HADAŠ, R.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C 1122). 2006.
  Detail

  BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C 1125). 2006.
  Detail

  GLIER, L.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C 1119). 2006.
  Detail

  BRADÁČ, A.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního vozidla s cyklistou (C 1091). 2006.
  Detail

  MEDUNA, J.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A. Stanovení technické příčiny dopravní nehody nákladního automobilu s cyklistou (C 1103). 2006.
  Detail

  BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C 1100). 2006.
  Detail

  MRÁZEK, Z.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C 1098). 2006.
  Detail

  PEŘINA, J.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P.; MRÁZEK, Z. Stanovení technické příčiny dopravní nehody nákladního automobilu. (C 1096). 2006.
  Detail

  BRADÁČ, A.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C 1090). 2006.
  Detail

  MEDUNA, J.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P.; SEMELA, M. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilů (C 1136). 2006.
  Detail

  SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Poškození vozidla Mercedes po nehodě a vliv závady (C 1135). 2006. s. 1-32.
  Detail

  ROCHLA, T.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu s motocyklem (C1132). 2006.
  Detail

  SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Technická příčina nehody dvou vozidel (C 1110). 2006.
  Detail

  SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení příčiny nehody dvou vozidel (C 1108). 2006.
  Detail

  SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody ve věci střetu tří vozidel (C 1095). 2006. s. 1-26.
  Detail

  BRADÁČ, A.; BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; KLEDUS, R.; GLIER, L.; PUSTINA, P. Czech republic. In The Query Project. Hamburk, Německo: Grafische Medien GmbH, Hamburg, 2006. s. 23-27. ISBN: 978-3-00-019328- 6.
  Detail

  BRADÁČ, A.; BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; KLEDUS, R.; GLIER, L.; PUSTINA, P. Tschechien. In Das Query Projekt. Hamburk, Německo: Grafische Medien GmbH, Hamburg, 2006. s. 26-30. ISBN: 978-3-00-019327- 9.
  Detail

  VÉMOLA, A. Diagnostika automobilů I, II. Brno: Littera, Brno, 2006. ISBN: 80-85763-31- 1.
  Detail

  VÉMOLA, A.; BRADÁČ, A.; KREJČÍŘ, P. Doplněk č. 1 znaleckého posudku C 1013. 2006.
  Detail

  VÉMOLA, A.; BRADÁČ, A.; KREJČÍŘ, P. Doplňěk č. 2 znaleckého posudku C 1025. 2006.
  Detail

  SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení příčiny poškození vozidla Peugeot (C 1114). 2006. s. 1-32.
  Detail

 • 2005

  BRADÁČ, A.; BRADÁČ, A.; PUSTINA, P.; VÉMOLA, A. Filosofické a etické aspekty znalecké činnosti. In Sborník XIV. Mezinárodní konference EVU 2005. Bratislava: 2005. s. 1-10.
  Detail

  VÉMOLA, A.; MRÁZEK, Z.; KREJČÍŘ, P. Doplňěk č. 1 znaleckého posudku C 1025. 2005.
  Detail

  MEDUNA, J.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P.; BRADÁČ, A. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu s motocyklem (C 1087). 2005.
  Detail

  MRÁZEK, Z.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu a nákladního automobilu. (C 1083). 2005.
  Detail

  ROCHLA, T.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody motocyklu s cyklistou (C 1085). 2005.
  Detail

  SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody dvou motocyklů (C 1081). 2005.
  Detail

  KREJSA, I.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C 1055). 2005.
  Detail

  BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu s chodcem (C 1053). 2005.
  Detail

  MRÁZEK, Z.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu s motocyklem (C 1052). 2005.
  Detail

  GLIER, L.; ROCHLA, T.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C 1050). 2005.
  Detail

  MEDUNA, J.; BRADÁČ, A.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A. Stanovení technické příčiny dopravní nehody autobusu s traktorem (C 1049). 2005.
  Detail

  MRÁZEK, Z.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu s chodcem (C 1048). 2005.
  Detail

  ROCHLA, T.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního vozidla s nákladním vozidlem (C 1045). 2005.
  Detail

  ROCHLA, T.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody nákladního automobilu s bezmotorovým kluzákem. (C 1086). 2005.
  Detail

  BRADÁČ, A.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního vozidla s motocyklistou (C 1079). 2005.
  Detail

  GLIER, L.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody motocyklu s chodcem (C 1077). 2005.
  Detail

  SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení příčiny nehody - střetu dvou vozidel (C 1088). 2005. s. 1-26.
  Detail

  BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu s chodcem (D 1053/1). 2005.
  Detail

  ROCHLA, T.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu s nákladním vozidlem (C 1070). 2005.
  Detail

  MRÁZEK, Z.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C 1074). 2005.
  Detail

  MEDUNA, J.; BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu (C 1075). 2005.
  Detail

  MRÁZEK, Z.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu s motocyklem (C 1071). 2005.
  Detail

  BRADÁČ, A.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu (1069). 2005.
  Detail

  BRADÁČ, A.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A. Posouzení poškození vozidel po nehodě (C1063). 2005.
  Detail

  SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny nehody a posouzení výše škody (C 1058). 2005. s. 1-28.
  Detail

  GLIER, L.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobní vozidlo s motocyklistou (C 1061). 2005.
  Detail

  VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P.; MRÁZEK, Z. Doplňěk č. 1 znaleckého posudku C 996. 2005.
  Detail

  VÉMOLA, A.; BRADÁČ, A.; KREJČÍŘ, P. Revizní znalecký posudek střetu vozidla s pevnou překážkou (C 1042). 2005.
  Detail

  VÉMOLA, A.; MRÁZEK, Z.; KREJČÍŘ, P. Revizní znalecký posudek střetu vozidla s chodcem (C 1044). 2005.
  Detail

  VÉMOLA, A.; MRÁZEK, Z.; SEMELA, M.; KREJČÍŘ, P. Revizní znalecký posudek na střet vozidla s motocyklistou (C 1043). 2005.
  Detail

  VÉMOLA, A.; GLIER, L.; BRADÁČ, A.; MRÁZEK, Z.; KREJČÍŘ, P. Revizní znalecký posudek na střet osobního vozidla s nákladním automobilem (C 1041). 2005.
  Detail

  VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C 1062). 2005.
  Detail

 • 2004

  VÉMOLA, A.; SEMELA, M.; KREJČÍŘ, P. Znalecký posudek střetu dvou osobních automobilů (C 1040). 2004.
  Detail

  VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P.; BRADÁČ, A. Revizní znalecký posudek střetu dvou osobních automobilů (C 1036). 2004.
  Detail

  VÉMOLA, A.; BRADÁČ, A.; KREJČÍŘ, P. Revizní znalecký posudek na možný trestní čin pojistného podvodu (C 1030). 2004.
  Detail

  VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P.; SEMELA, M. Revizní znalecký posudek na střet osobního vozidla s nákladním automobilem (C 1027). 2004.
  Detail

  VÉMOLA, A.; MRÁZEK, Z. Revizní znalecký posudek střetu vozidla s chodcem (C 1025). 2004.
  Detail

  VÉMOLA, A.; MRÁZEK, Z. Revizní znalecký posudek střetu dvou osobních automobilů (C 1020). 2004.
  Detail

  VÉMOLA, A.; MRÁZEK, Z. Revizní znalecký posudek střetu dvou osobních automobilů (C 1015). 2004.
  Detail

  VÉMOLA, A.; MRÁZEK, Z. Revizní znalecký posudek střetu čtyř náklaďáků (C 1009). 2004.
  Detail

  VÉMOLA, A.; BRADÁČ, A. Revizní znalecký posudek malé dopravní nehody (C 1013). 2004.
  Detail

  VÉMOLA, A.; MRÁZEK, Z. Revizní znalecký posudek nehody osobního automobilu (C 1007). 2004.
  Detail

  VÉMOLA, A.; MRÁZEK, Z. Revizní znalecký posudek střetu dvou osobních automobilů (C 1003). 2004.
  Detail

  VÉMOLA, A.; GLIER, L. Revizní znalecký posudek na střet vozidla s cyklistou (C 991). 2004.
  Detail

  VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P.; BRADÁČ, A. Revizní znalecký posudek na oceňování vozidel (C 1000). 2004.
  Detail

  VÉMOLA, A.; MRÁZEK, Z. Revizní znalecký posudek na střet nákladního vozidla s motocyklistou (C 997). 2004.
  Detail

  VÉMOLA, A.; MRÁZEK, Z. Revizní znalecký posudek střetu dvou osobních automobilů (C 996). 2004.
  Detail

  VÉMOLA, A.; GLIER, L.; ZELINKA, A. Revizní znalecký posudek na střet náklaďáku s cyklistou (C 994). 2004.
  Detail

  VÉMOLA, A.; BRADÁČ, A. Revizní znalecký posudek na střet nákladního vozidla s motocyklistou (C 995). 2004.
  Detail

  VÉMOLA, A.; SEMELA, M. Revizní znalecký posudek střetu vozidla s pevnou překážkou (C 992). 2004.
  Detail

  VÉMOLA, A.; ZDRÁHAL, I. Revizní znalecký posudek na střet nákladního vozidla s motocyklistou (C 995). 2004.
  Detail

  VÉMOLA, A.; MRÁZEK, Z. Revizní znalecký posudek střetu dvou osobních automobilů (C 988). 2004.
  Detail

  VÉMOLA, A.; MRÁZEK, Z. Revizní znalecký posudek střetu vozidla s pevnou překážkou (C 987). 2004.
  Detail

  VÉMOLA, A.; BRADÁČ, A.; KREJČÍŘ, P. Revizní znalecký posudek na střet vozidla s cyklistou (C 1039). 2004.
  Detail

  VÉMOLA, A.; MRÁZEK, Z.; KREJČÍŘ, P. Revizní znalecký posudek střetu dvou osobních automobilů (C 1033). 2004.
  Detail

  VÉMOLA, A.; MRÁZEK, Z.; KREJČÍŘ, P. Revizní znalecký posudek střetu dvou osobních automobilů (C 1037). 2004.
  Detail

  VÉMOLA, A.; GLIER, L.; BRADÁČ, A. Revizní znalecký posudek střetu dvou osobních automobilů (C 1022). 2004.
  Detail

  VÉMOLA, A.; KREJSA, I. Revizní znalecký posudek střetu vozidla s chodcem (C 1006). 2004.
  Detail

  VÉMOLA, A.; MEDUNA, J. Revizní znalecký posudek střetu vozidla s chodcem (C 1017). 2004.
  Detail

  VÉMOLA, A.; MEDUNA, J. Revizní znalecký posudek na střet vozidla s motocyklistou (C 998). 2004.
  Detail

  VÉMOLA, A.; BRADÁČ, A. Revizní znalecký posudek střetu dvou osobních automobilů (C 1005). 2004.
  Detail

  VÉMOLA, A.; MEDUNA, J.; BRADÁČ, A. Revizní znalecký posudek na střet vozidla s motocyklistou (C 984). 2004.
  Detail

  VÉMOLA, A.; MRÁZEK, Z. Revizní znalecký posudek střetu dvou osobních automobilů (C 985). 2004.
  Detail

  VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P.; BRADÁČ, A. Revizní znalecký posudek na oceňování motocyklu(C 986). 2004.
  Detail

  VÉMOLA, A.; GLIER, L.; ROCHLA, R.; ZDRÁHAL, I. Revizní znalecký posudek střetu dvou osobních automobilů (C 980). 2004.
  Detail

  VÉMOLA, A.; MRÁZEK, Z. Revizní znalecký posudek na střet vozidla s cyklistou (C 981). 2004.
  Detail

  VÉMOLA, A.; ROCHLA, T.; KREJČÍŘ, P. Revizní znalecký posudek střetu vozidla s chodcem (C 1032). 2004.
  Detail

 • 2003

  VÉMOLA, A.; GLIER, L.; MRÁZEK, Z. Revizní znalecký posudek na střet vozidla s cyklistou (C 971). 2003.
  Detail

  VÉMOLA, A.; GLIER, L.; MRÁZEK, Z. Revizní znalecký posudek na střet osobního vozidla s nákladním automobilem (C 976). 2003.
  Detail

  VÉMOLA, A.; SEMELA, M. Revizní znalecký posudek střetu dvou osobních automobilů (C 970). 2003.
  Detail

  VÉMOLA, A.; MEDUNA, J. Revizní znalecký posudek střetu dvou osobních automobilů (C 968). 2003.
  Detail

  VÉMOLA, A.; GLIER, L.; BRADÁČ, A. Revizní znalecký posudek střetu dvou osobních automobilů (C 967). 2003.
  Detail

  JANÍČEK, P., PEŠLOVÁ, F., VÉMOLA, A., BLAŽÍKOVÁ, J. Lomy neoriginálních kulových kloubů ramene nápravy u osobního automobilu zahraniční výroby. Soudní inženýrství, 2003, roč. 13, č. 5, s. 235 ( s.)ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  VÉMOLA, A.; GLIER, L. Revizní znalecký posudek na poškození vozidla (C 957). 2003.
  Detail

  VÉMOLA, A.; MRÁZEK, Z.; DIVIŠ, J. Revizní znalecký posudek střetu vozidla s chodcem (C 964). 2003.
  Detail

  VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Revizní znalecký posudek střetu motocyklu s pevnou překážkou (C 963). 2003.
  Detail

  VÉMOLA, A.; MRÁZEK, Z. Znalecký posudek střetu vozidla s chodcem (C 955). 2003.
  Detail

  VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Revizní znalecký posudek na oceňování škody na vozidle (C 959). 2003.
  Detail

  VÉMOLA, A.; KREJSA, I. Revizní znalecký posudek střetu dvou osobních automobilů (C 965). 2003.
  Detail

 • 2002

  BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; BRADÁČ, A.; ROCHLA, T. Etika, komplexnost, systémovost ve znaleckém posudku silniční nehody. 2002. s. 317-333.
  Detail

  JANÍČEK, P., PEŠLOVÁ, F., FUIS, V., VÉMOLA, A., BLAŽÍKOVÁ, J. Lomy neoriginálních kulových kloubů ramene nápravy u osobního automobilu zahraniční výroby. Soudní inženýrství, 2002, roč. 2002, č. 5, s. 235 ( s.)ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  VÉMOLA, A.; ROCHLA, T. Simulace ztráty jízdní stability při vyhýbacím manévru. In 2002. ISBN: 80-214-2109- 6.
  Detail

  VÉMOLA, A.; ROCHLA, T. Simulace pohybu vozidla a jeho posádky. In Kriminalistika na prahu XXI. století. Policejní akademie ČR, 2002. s. 174-186. ISBN: 80-7251-091- 6.
  Detail

  BRADÁČ, A.; GLIER, L.; ROCHLA, T.; VÉMOLA, A. Rozbor vážné dopravní nehody dne 1.9.1992 na dálnici D1 (nehoda pana Alexandra Dubčeka). Brno: 2002. s. 153-157.
  Detail

  BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; BRADÁČ, A.; ROCHLA, T. Etika, komplexnost, systémovost a pečlivost ve znaleckém posudku silniční nehody. Nitra: Konferencia znalcov z oboru doprava cestná so zahraničnou účasťou, 2002. s. 97-127.
  Detail

  BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; ROCHLA, T.; BRADÁČ, A. Etika, komplexnost, systémovost ve znaleckém posudku silniční nehody. Soudní inženýrství, 2002, roč. 13, č. 6, s. 317-333. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

 • 2001

  BRADÁČ, A.; GLIER, L.; ROCHLA, T.; VÉMOLA, A. Rozbor vážné dopravní nehody dne 1.9.1992 na dálnici D1 (nehoda pana Alexandra Dubčeka). In sborník: Konferencia znalcov z oboru doprava cestná so zahraničnou účasťou. Nitra: 2001. s. 13-24.
  Detail

 • 1997

  BRADÁČ, A.; KREJČÍŘ, P.; LUKAŠÍK, L.; OŠLEJŠEK, J.; PLCH, J.; KLEDUS, M.; VÉMOLA, A. Soudní inženýrství. Brno: Cerm, s.r.o., 1997. s. 1-725. ISBN: 80-7204-057-X.
  Detail

  JANÍČEK, P., FUIS, V., PEŠLOVÁ, F., FUIS, V., VÉMOLA, A., BLAŽÍKOVÁ, J. The role of experiment in the problem of reliability. In Experimental stress analysis ' 97. 1. Olomouc: Palacký University and Czech Academy of Sciences, 1997. s. 96 ( s.)
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.