doc. Ing.

Aleš Vémola

Ph.D., dr. h. c.

ÚSI, OAN – docent

+420 54114 8904
Ales.Vemola@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D., dr. h. c.

Tvůrčí aktivity

 • KLEDUS, R.; SEMELA, M.; BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.: Metodika autoškoly; Inovovaná metodika výuky autoškol jízda za viditelnosti snížené tmou. Metodika se nachází na Ústavu soudního inženýrství a orgánech, které metodiku certifikovaly.. URL: http://disk1.usi.vutbr.cz/autoskoly. (metodika certifikovaná uplatněná)
  http://disk1.usi.vutbr.cz/autoskoly, počet stažení: 1
  Detail

 • KLEDUS, R.; SEMELA, M.; BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.: Metodika znalci; Inovovaná metodika zjišťování dohlednosti na chodce za viditelnosti snížené tmou. Metodika se nachází na Ústavu soudního inženýrství a orgánech, které metodiku certifikovaly.. URL: http://disk1.usi.vutbr.cz/znalci. (metodika certifikovaná uplatněná)
  http://disk1.usi.vutbr.cz/znalci, počet stažení: 2
  Detail

 • KLEDUS, R.; SEMELA, M.; BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; BILÍK, M.; BELÁK, M.; BUCSUHÁZY, K.; KŘIŽÁK, M.; STÁŇA, I.; PROCHAZKA, D.: Metodika ohledání místa DN; Metodika ohledání místa dopravní nehody v činnosti PČR. Metodika se nachází na Ústavu soudního inženýrství a Prezidiu PČR.. (metodika schválená)
  Detail

 • KLEDUS, R.; SEMELA, M.; BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; BILÍK, M.; BELÁK, M.; BUCSUHÁZY, K.; KŘIŽÁK, M.; STÁŇA, I.; PROCHAZKA, D.: Metodika ohledání místa DN a Pokyn ředitele služby dopravní policie ČR; Interní akt řízení. Metodika sloužící jako podklad pro vydání pokynu ředitele služby dopravní policie se nachází na Ústavu soudního inženýrství a Prezidiu PČR, je rovněž přiložena jako součást.. (produkt převzatý do nelegislativních předpisů poskytovatele)
  Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.