prof. Ing.

Vojtěch Koráb

Dr., MBA

FBM, ÚM – Professor

+420 54114 2704
qpkorab@vutbr.cz

Send BUT message

prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA

Projects

 • 2024

  Značka a vztahy v kontextu rodinných podniků, zahájení: 01.03.2024, ukončení: 28.02.2025
  Detail

 • 2022

  Strategický rozvoj podniku a podnikatelských přístupů v kontextu vývoje prostředí, zahájení: 01.03.2022, ukončení: 28.02.2025
  Detail

 • 2020

  Koncepce řízení a rozvoje podniku v prostředí multioborových hodnototvorných sítí, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2022
  Detail

 • 2019

  Výzvy managementu v digitální době, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

 • 2018

  Výzvy řízení a fungování podniku v kontextu současného podnikatelského prostředí, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 29.02.2020
  Detail

 • 2017

  Laboratoř řízení podnikových procesů, zahájení: 01.08.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

  Inovace v řízení výkonnosti malých a středních podniků, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

 • 2015

  Výzvy managementu: teorie a praxe, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2013

  Determinanty rozvoje managementu a marketingu v kontextu transformující se Evropské unie, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2012

  Analýza přístupů k dosahování synergických efektů v managementu a marketingu s důrazem na efektivitu a společenskou odpovědnost podniků , zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Inovativní přístupy v managementu a v marketingu v globálním evropském prostředí, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  WD-39-07-1, Rozvojový interaktivní audit - Metodika RIA pro hledání, nastavení a aplikaci vhodných nástrojů regionální politiky, které přispějí ke zmírnění a odstranění regionálních disparit a napomohou dynamizaci ekonomického a sociálního rozvoje v regionech., zahájení: 30.08.2010, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Siete malých a stredných firiem v Juhomoravskom kraji, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Informační podpora proveditelnosti inovací, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2008

  Interní grantová agentura, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2008
  Detail

 • 1999

  MSM 265100018, Výzkum strategického řízení v českých firmách, zahájení: 01.01.1999, ukončení: 31.12.2004
  Detail