prof. Ing.

Vojtěch Koráb

Dr., MBA

FBM, ÚM – Professor

+420 54114 2704
qpkorab@vutbr.cz

Send BUT message

prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA

Publications

 • 2023

  BUMBEROVÁ, V.; KORÁB, V.; BAŤKOVÁ, N.; DOLEŽEL, J.; HORÁK, J.; KOSOVÁ, T.; TOMAN, M.; ZADRAŽILOVÁ, K.; ZEZULA, L.; ŽEBRA, J. Podnikání a management v kontextu 21. století: Vybrané research papers studentů magisterského studijního programu Strategický rozvoj podniku. Podnikání a management v kontextu 21. století. 8. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2023. ISBN: 978-80-7623-127-6.
  Detail

  BUMBEROVÁ, V.; KORÁB, V.; BALAŽOVIČ, M.; FAJTOVÁ, K.; JANČOVÁ, V.; KUČERA, T.; ROUBAL, T.; SVOBODOVÁ, G.; ŠNAJDROVÁ, A.; TVAROŽKOVÁ, K.; ZAPLETALOVÁ, L. Podnikání a management v kontextu 21. století: Vybrané research papers studentů magisterského studijního programu Strategický rozvoj podniku. Podnikání a management v kontextu 21. století. 7. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2023. ISBN: 978-80-7623-109-2.
  Detail

 • 2022

  BUMBEROVÁ, V.; KORÁB, V.; BOČKOVÁ, B.; COUFAL, D.; DOUDĚROVÁ, L.; JELÍNKOVÁ, S.; KRKOŠKOVÁ, V.; KROUTILÍKOVÁ, J.; KUBĚNOVÁ, L.; MACHOVÁ, S.; MINÁRIK, Š.; NOVOTNÝ, Š.; SMUTNÝ, J. Podnikání a management v kontextu 21. století: Vybrané research papers studentů magisterského studijního programu Strategický rozvoj podniku. Podnikání a management v kontextu 21. století. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2022. ISBN: 978-80-7623-090-3.
  Detail

 • 2021

  KORÁB, V. Key factors influencing family businesses: a qualitative study of selected wineries. In Aktuálně problémy podnikovej sféry 2021. SHS Web of Conferences. 115. Bratislava: EDP Sciences, 2021. p. 50-58. ISSN: 2261-2424.
  Detail | WWW

  KORÁB, V. Rodinné podniky ve světovém vinařství. Brno: 2021. 190 p. ISBN: 978-80-7623-062-0.
  Detail

 • 2020

  BUMBEROVÁ, V.; KORÁB, V.; BUGÁROVÁ, D.; ERMOLIN, D.; ERMOLINA, E.; GENAEVA, E.; KOPECKÁ, A.; KOYŠOVÁ, K.; KVARDA, T.; MALÁ, T.; MORYSOVÁ, L.; PODZIMKOVÁ, L.; PROCHÁZKOVÁ, L.; STRAKOVÁ, K.; ŠPAČKOVÁ, K. Podnikání a management v kontextu 21. století. Podnikání a management v kontextu 21. století. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2020. ISBN: 978-80-7623-045-3.
  Detail

 • 2019

  BUMBEROVÁ, V.; KORÁB, V.; MEJDR, M.; PIRŠELOVÁ, S.; BUCHANEC, A.; HAVLÍČKOVÁ, A.; JIREŠOVÁ, A.; KOBLEROVÁ, E.; KOTKOVÁ, D.; NOVOTNÝ, V.; OSTROVSKÁ, N.; VAŇKOVÁ, A.; HALAMÍČEK, M. Podnikání a management v kontextu 21. století. Podnikání a management v kontextu 21. století. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2019. ISBN: 978-80-7623-023-1.
  Detail

 • 2018

  BUMBEROVÁ, V.; KORÁB, V.; FILIPOVÁ, H.; LE THI, T.; ŤOPKOVÁ, D.; VAŠKOVÁ, H.; ZÁMORAVCOVÁ, M.; BERAN, J.; BLAŽEK, O.; MUSILOVÁ, S.; POHANČENÍK, V.; HAMERNÍK, P.; KRICHŤÁKOVÁ, B. Podnikání a management v kontextu 21. století. Podnikání a management v kontextu 21. století. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2018. ISBN: 978-80-7204-993-6.
  Detail

  HRUBÝ, V.; KORÁB, V. Performance of Small and Medium-sized Enterprises in the Chemical Industry in the Czech Republic – An Exploratory Analysis. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2018, vol. 12, no. 31, p. 9-18. ISSN: 1802-8527.
  Detail

  KORÁB, V.; MURÍNOVÁ, A. Family Business: Experience from the Czech Republic. In Entrepreneurship - Development Tendencies and Empirical Approach. Janeza Trdine 9, 51000 Rijeka, Croatia: InTechOpen, 2018. p. 160-180. ISBN: 978-953-51-3760-3.
  Detail

  MURÍNOVÁ, A.; KORÁB, V. STRENGTHS AND WEAKNESSES OF FAMILY BUSINESS OF THE CZECH REPUBLIC: CASE OF FAMILY WINE FIRMS. In Proceedings of the 6th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability. Praha, Czech Republic: Oeconomica, 2018. p. 733-750. ISBN: 978-80-245-2274-6.
  Detail | WWW

  MURÍNOVÁ, A.; KORÁB, V. Success of Family Company: Critical Evidence from Portugal. Global Journal of Business, Economics and Management: Current Issues, 2018, vol. 8, no. 3, p. 100-108. ISSN: 2301-2579.
  Detail | WWW

 • 2017

  BUMBEROVÁ, V.; KORÁB, V.; HORNÍKOVÁ, D.; FUŇKOVÁ, M.; RONDOŠOVÁ, N.; ILGNER, T.; CRHÁK, M.; HALAČKOVÁ, A.; HLAVATÁ, M.; LORKOVÁ, K.; MAREČKOVÁ, S. Podnikání a management v kontextu 21. století. Podnikání a management v kontextu 21. století. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2017. ISBN: 978-80-7204-969-1.
  Detail

 • 2016

  JUROVÁ, M.; KORÁB, V.; JUŘICA, P.; VIDECKÁ, Z.; BARTOŠEK, V. Výrobní a logistické procesy v podnikání. Praha: Grada, 2016. 254 p. ISBN: 978-80-247-5717- 9.
  Detail

  VIDECKÁ, Z.; KORÁB, V. Technical and Managerial Education Based on Quality Planning Methods. In 3rd International Multidisxiplinary Scientific Conference on Social Sciences & Art. Sofia, Bulharsko: STEF92 Technology, Ltd., 2016. p. 695-700. ISBN: 978-619-7105-75- 9.
  Detail

  MEGOVÁ, S.; KORÁB, V. BUSINESS MODEL CANVAS AKO NÁSTROJ PRE STRATEGICKÉ RIADENIE PODNIKU: PILOTNÁ ŠTÚDIA V SEKTORE IT. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Bratislava, Slovenská republika: Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. p. 743-751. ISBN: 978-80-225-4245- 6.
  Detail | WWW

  BUMBEROVÁ, V.; KORÁB, V.; NOVÁKOVÁ, M.; ŠAUEROVÁ, K.; SEMANČIKOVÁ, K.; MEDVEĎOVÁ, K.; WALTER, A.; JELEN, R.; KAPUSTA, V.; ŠALOMOUNOVÁ, A. Podnikání a management v kontextu 21. století. Podnikání a management v kontextu 21. století. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2016. ISBN: 978-80-7204-949- 3.
  Detail

  MEGOVÁ, S.; MAZÁNEK, L.; KORÁB, V.; PÁLKA, L. Managerial Application of Business Model in Respect to Macroeconomical Development. In Proceedings of the 10th International Conference. Prague: 2016. p. 75-82. ISBN: 978-80-87325-10-0.
  Detail

  MEGOVÁ, S.; PÁLKA, L.; KORÁB, V.; BARTOŠ, V. Factors determining success in leisure-fashion company: case study. In Ekonomika a řízení podniku ve 21. století. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2016. p. 142-150. ISBN: 978-80-248-3983- 7.
  Detail

  KORÁB, V.; KOUDELKOVÁ, P. What determines innovation in small and medium enteprises? A case study from the Czech Republic. Transformations in Business&Economics, 2016, vol. 15, no. 2, p. 78-88. ISSN: 1648-4460.
  Detail | WWW

 • 2015

  PETLINA, A.; KORÁB, V. Family Business in the Czech Republic: Actual Situation. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2015, vol. IX, no. 23, p. 32-42. ISSN: 1802- 8527.
  Detail

  PETLINA, A.; KORÁB, V. Strengths and Weaknesses of the Small and Medium- Sized Family Business in the Czech Republic. In Conference proceeding of the the 15th International Scientific Conference Perspectives of Business and Entrepreneurship Development. 2015. p. 1-8. ISBN: 978-80-214-5226- 8.
  Detail

  PETLINA, A.; KORÁB, V. Strengths and weaknesses of the small and medium- sized family business in the Czech Republic. Perspectives of Business and Entrepreneurshio Development. Brno: Ing. Vladislav Pokorný - LITERA, 2015. p. 69-69. ISBN: 978-80-214-5198- 8.
  Detail | WWW

  PETLINA, A.; KORÁB, V. The Structure of Family Ties within the Family Wine Trading Business in the Czech Republic. In Enometrics XXII, Peer- Reviewed Conference Proceedings. 1. Brno: 2015. p. 52-58. ISBN: 9788075093158.
  Detail | WWW

 • 2014

  KORÁB, V. ŘÍZENÍ NÁSLEDNICTVÍ V RODINNÝCH PODNICÍCH: PŘÍPADOVÁ STUDIE ÚSPĚŠNÉHO PŘEDÁNÍ MOCI V MALÉM RODINNÉM PODNIKU. In AKTUÁLNE PROBLÉMY PODNIKOVEJ SFÉRY 2014, Zborník vedeckých prác. Bratislava, Slovenská republika: Ekonóm, Bratislava, 2014. p. 214-220. ISBN: 978-80-225-3867- 1.
  Detail

  KORÁB, V.; BUMBEROVÁ, V. Drobné podnikání. CERM, 2014. ISBN: 978-80-214-5039- 4.
  Detail

  DOLEŽALOVÁ, E.; KORÁB, V. Non-financial Reasons for the decline af Small and Medium- Sized Enterprises. In European Entrepreneurship in the Globalizing Economy: Preparation of New Generation of Entrepreneurs and Business Leaders. I. Sofia, Bulharsko: BAMDE, 2014. p. 91-114. ISBN: 978-954-9827-13- 2.
  Detail

 • 2013

  BUMBEROVÁ, V.; KORÁB, V. Empirical development taxonomy of micro, small and medium- sized enterprises in South Moravian Region. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2013, vol. LXI, no. 7, p. 2021-2031. ISSN: 1211- 8516.
  Detail

  ROSENBERG, J.; KORÁB, V. Family-owned companies: the areas of importance for rural development in the Czech Republic. Scientia& Societas, 2013, vol. IX, no. 3, p. 191-199. ISSN: 1801- 7118.
  Detail

 • 2012

  KORÁB, V. Determinanty rozvoje a vzorce chování rodinných podniků ve venkovském prostoru. In Aktuálne problémy podnikovej sféry. Recenzovaný sborník vědeckých prací. Bratislava: EKONÓM, 2012. p. 229-234. ISBN: 978-80-225-3427- 7.
  Detail

  DOSKOČIL, R.; KORÁB, V. Znalostní management. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2012. ISBN: 978-80-214-4668-7.
  Detail

 • 2011

  KORÁB, P.; KORÁB, V. Komparativní případová studie z moravského vinařství: použití metody semikvalitativního výzkumu. In Víno jako multikulturní fenomén. 1. Olomouc: Societas Scientiarium Olomucensis II., 2011. p. 64-74. ISBN: 978-80-87533-00- 0.
  Detail

  KORÁB, V. Malé a střední rodinné podniky v ČR a perspektivy jejich rozvoje. In Aktuálne pohlady na konkurenceschopnosť a podnikanie - nové výzvy. 1. Bratislava, Slovensko: Ekonóm, 2011. p. 230-235. ISBN: 978-80-225-3200- 6.
  Detail

  KORÁB, V.; BUMBEROVÁ, V.; ROSENBERG, J.; BINEK, J.; GALVASOVÁ, I.; HOLEČEK, J.; SVOBODOVÁ, H.; HALÁSEK, D. Obce a regiony pro podnikatele & podnikatelé pro obce a regiony. 1. 1. Brno: Garep, spol. s r.o., 2011. 120 p. ISBN: 978-80-905139-0- 7.
  Detail

  ESTÉLYIOVÁ, K.; KORÁB, V. Conditions for making strategic alliances: The case of two enterprises from the South Moravian Region. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2011, vol. LIX, no. 4, p. 71-78. ISSN: 1211- 8516.
  Detail

 • 2010

  ESTÉLYIOVÁ, K.; KORÁB, V. Výskum spolupráce malých a stredných podnikov v Juhomoravskom kraji. In International workshop for PhD students. Brno: Fakulta podnikatelská VUT v Brně, 2010. p. 1-6. ISBN: 978-80-214-4194- 1.
  Detail

  ESTÉLYIOVÁ, K.; KORÁB, V. Siťová spolupráce malých a středních firem v Jihomoravském kraji. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2010, vol. LVIII, no. 3, p. 41-54. ISSN: 1211- 8516.
  Detail

 • 2009

  KÁBA, D.; KORÁB, V. Optimal Tasks Assignments in a Large Accountancy Firm Using Dialogues With Fuzzy Expert Systems. In Innovation & Change in European Environment. 1. Seville, Spain: University of Seville, 2009. p. 48-57. ISBN: 978-84-692-6077- 7.
  Detail

 • 2008

  KORÁB, V.; MIHALISKO, M.; HANZELKOVÁ, A. Rodinné podnikání. 1. 1. Brno: Computer Press, 2008. 220 p. ISBN: 978-80-251-1843- 6.
  Detail

  KORÁB, V. Malé a střední rodinné podniky a perpektivy jejich rozvoje. 250. 250. Brno: VUTIUM, 2008. 25 p. ISBN: 978-80-214-3584- 1.
  Detail

  KHATEB, F.; KORÁB, V. Case Study: Syrian SMEs in International Trade. In Entrepreneurship and Small Business in International Aspect. Brno: 2008. p. 1-13. ISBN: 978-80-214-3768- 5.
  Detail

  KORÁB, V. Svoji rodinu bych do podnikání netahal. Profit, Hospodářský a podnikatelský týdeník, 2008, vol. 19, no. 2, p. 16-17. ISSN: 1211- 5428.
  Detail

  KORÁB, V. Malé a střední rodinné podniky: faktory ovlivňující jejich rozvoj. In Konkurenceschopnost podniků. 1. Brno: MU, ESF, 2008. p. 321-330. ISBN: 978-80-210-4521- 7.
  Detail

 • 2007

  KHATEB, F.; KORÁB, V. Vine Producers in the Czech Republic: Case Study. USING EVENTS AND FESTIVALS TO DEVELOP TOURISM, 2007, vol. 1, no. 1, p. 165-181. ISSN: 1888- 1734.
  Detail

  KORÁB, V., ESTÉLYIOVÁ, K. Rozvojový interaktivní audit, regionální politika a poznávání disparit, část: úloha podnikatelství v rozvoji regionů. Brno: Garep, s.r.o., 2007. p. 53- 70 ( p.)
  Detail

  KORÁB, V. Small Family Business in the Czech Republic. In Entrepreneurship in United Europe - Challenges and Opportunities. 1. Bulharsko: BAMDE Sofia, 2007. p. 304- 327 ( p.)ISBN: 954-9827-04- 6.
  Detail

  KORÁB, V. Pokročilé metody v podnikání malých a středních podniků. In Conference proceedings. 1. Brno: VUT, FP, 2007. p. 42 ( p.)ISBN: 978-80-214-3482- 0.
  Detail

  KORÁB, V.; PETERKA, J.; REŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. 1. 1. Brno: Computer Press, 2007. 216 p. ISBN: 978-80-251-1605- 0.
  Detail

 • 2006

  KHATEB, F.; KORÁB, V.; GAFAROV, T.; SOZONOV, A. BOT in Russia. Real Sector of Economics: Theory and Practice of Management, 2006, vol. 2006, no. No. 1(9), p. 185-188. ISSN: 1813- 7954.
  Detail

  KHATEB, F.; KORÁB, V. Syria opts for BOT. Real Sector of Economics: Theory and Practice of Management, 2006, vol. 2006, no. No. 1(9), p. 189-191. ISSN: 1813- 7954.
  Detail

  KHATEB, F.; KORÁB, V. E-Logistic. In Brno - Rozdrojovice, Atlantis Hotel: Faculty of Business and Management, 2006. p. 37-8. ISBN: 80-7204-454- 0.
  Detail

  KHATEB, F.; KORÁB, V. International Marketing. In Brno - Rozdrojovice, Atlantis Hotel: Faculty of Business and Management, 2006. p. 44-10. ISBN: 80-7204-454- 0.
  Detail

  KHATEB, F.; KORÁB, V.; GAFAROV, T.; SOZONOV, A. Creation of Conditions for Effective International Cooperation (Free Economic Zones). In Mezinárodní Bat' ova Doktorandská Konference. Zlín: Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně, UTB Zlín, 2006. p. 87-93. ISBN: 80-7318-384- 6.
  Detail

  KORÁB, V., DOLEŽALOVÁ, E. Drobné podnikání. Studijní text pro kombinovanou formu studia. Drobné podnikání. Studijní text pro kombinovanou formu studia. 1. Brno: VUT Brno, FP, 2006. ISBN: 80-214-3274- 8.
  Detail

  KORÁB, V.; RAIS, K. A blueprint to support environmental compliance among European SMEs. A blueprint to support environmental compliance among European SMEs. Staffordshire: Staffordshire University, 2006. ISBN: 1-904133-32- 0.
  Detail

  KHATEB, F.; KORÁB, V.; VÍCHA, T. Venture capital. Real Sector of Economics: Theory and Practice of Management, 2006, vol. 2006, no. No. 2, p. 167-172. ISSN: 1813- 7954.
  Detail

 • 2005

  KORÁB, V.; MIHALISKO, M. Franchising jako šance pro malé a střední podniky v České republice. In Sborník mezinárorní konference - Finance a účetnictví ve vědě a praxi. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, FaME, Ústav financí a účetnictví, 2005. p. 94 ( p.)ISBN: 80-7318-288- 2.
  Detail

  KORÁB, V.; MIHALISKO, M. Založení a řízení společnosti; spol. s r.o., komanditní společnost, veřejná obch. spol. Založení a řízení společnosti: společnost s ručením omezeným, komanditní společnost, veřejná obchodní společnost. 1. Brno: Computer Press, a.s., 2005. ISBN: 80-251-0592- X.
  Detail

  KHATEB, F.; STAŇKOVÁ, M.; KORÁB, V. BOT Build-Operate-Transfer. In Progressive Methods and Tools of Management and Economics of Companies. Brno, Czech Republic: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno, 2005. p. 1-4. ISBN: 80-214-3099- 0.
  Detail

  DOLEŽALOVÁ, E.; KORÁB, V. Drobné podnikání. Akademické nakladatelství CERM, 2005.
  Detail

 • 2004

  DOLEŽALOVÁ, E.; KORÁB, V. Drobné podnikání. Akademické nakladatelství CERM, 2004.
  Detail

  ŠIMBEROVÁ, I.; NĚMEČEK, P.; KORÁB, V.; GARCÍA, A. New Trends for a New Europe: Research for Entrepreneurship. Brno: 2004.
  Detail

  KORÁB, V. Podpora podnikání malých a středních firem z pohledu internacionalizace. In Předcházení rizikům a strategické chování podniků po vstupu ČR do EU. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2004. p. 51-65. ISBN: 80-214-2653- 5.
  Detail

  KORÁB, V.; DOLEŽALOVÁ, E. Drobné podnikání. Drobné podnikání. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2004. ISBN: 80-214-2651- 9.
  Detail

  KORÁB, V. Support of small and medium-sized enterprises: Comparing the Czech Republic and Spain from the point of view of internationalisation. In Management, economics and business development in the new european conditions. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2004. ISBN: 80-214-2661- 6.
  Detail

  KORÁB, V. THE ENTREPRENEURSHIP RESEARCH: SCIENCE OR ART?. In New Trends for a New Europe: Research for Entrepreneurship. BRNO: BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT, 2004. p. 1-4. ISBN: 80-214-2753- 1.
  Detail

 • 2003

  KORÁB, V. Key questions of business research in European community. In Business Development and European Comunity. Brno: Brno University of Technology, Business and Management Faculty, 2003. p. 171 ( p.)ISBN: 80-214-2408- 7.
  Detail

  KORÁB, V.; MIHALISKO, M. Založení a řízení podniků. 2003. ISBN: 80-214-2510- 5.
  Detail

  KORÁB, V. Založení a řízení podniků - skripta pro kombinované studium. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc, 2003. ISBN: 80-214-2510- 5.
  Detail

  KORÁB, V. Pilot Study of Small Family Business in the Czech Republic. In Advancing Entrepreneurship and Small Business. Belfast: Internacional Council for Small Business, 2003. p. 164 ( p.)
  Detail

  KORÁB, V. Challenges to an Entrepreneurial Research in New Europee. In Management, Economic and Business in new Europe. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc, 2003. p. 9 ( p.)ISBN: 80-214-2382- X.
  Detail

 • 2002

  KORÁB, V. Malé rodinné podnikání v České republice: současný stav a problémy. In Mezinárodní vědecká konference "Ekonomické a adaptační procesy 2002" sekce 7 Podnik a podnikání - současnost a perspektivy. Ostrava: Repronis Ostrava pro VŠB - TU Ostrava, 2002. p. 120- 128 ( p.)ISBN: 80-7329-009- X.
  Detail

  KORÁB, V. Apprehension of strategy and quality by small business in the Czech Republic. In Transformation of CEEC Economies to EU Standards. Trento, Italy: 2002. p. 104- 110 ( p.)ISBN: 80-86510-27- 1.
  Detail

  KORÁB, V. Posudek oponenta na článek "Některé aspekty podpor malého a středního podnikání". 2002.
  Detail

  DOHNAL, M.; KORÁB, V.; PUTNOVÁ, A. Mutual relations of ethical and financial aspects of hi- tech environmentally oriented companies. In 15th International Congress CHISA. Praha: Czech Society of Chemical Engineering, 2002. ISBN: 80-83059-33- 2.
  Detail

  KORÁB, V. Company management II, Engineering course in English. Company management II, Engineering course in English. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc, 2002. ISBN: 80-214-2073- 1.
  Detail

  KORÁB, V. Motivation for establishment of own company. In Business and economic development in central and eastern Europe: implications for economic integration into wider Europe. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc, 2002. p. 253- 259 ( p.)ISBN: 80-86510-39- 5.
  Detail

  POLLARD, D.; ŠIMBEROVÁ, I.; REŽŇÁKOVÁ, M.; KORÁB, V.; ZICH, R. Researching the Internationalisation of SME' s in the Czech Republik. In Business and Economic Development in CEEC: Implications for Econommic Integration into Wider Europe. Business and Economic Development in CEEC: Implica. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2002. p. 353-364. ISBN: 80-86510-39- 5.
  Detail

  DOHNAL, M.; KORÁB, V.; PUTNOVÁ, A.; DOHNAL, M.; MARKESOVÁ, J. Ethical behaviour and potential profit. In Business and Economic Development in Central and Eastern Europe: Implicetions for Economic Integration into Wider Europe. Brno: Brno University of Technology, 2002. p. 312-318. ISBN: 80-86510-39- 5.
  Detail

 • 2001

  KORÁB, V. Barriers to Small Family Business Development: Case of the Czech Republic. In The 6th International Conference on Global Business and Economic Development. Bratislava: Comenius UNiversity, Faculty of Management, 2001. p. ( p.)
  Detail

  KORÁB, V. One Approach to Small Business Bankruptcy Prediction: the Case of the Czech Republic. In VII SIGEFF Congress New Logistics for the New Economy. SIGEFF International Association for FUZZY SET, University Degli Studi Di Napoli, Federico II, Naples, Italy, 2001. p. ( p.)
  Detail

  KORÁB, V. Family Business: the Current Stage of Small Family Business in the Czech Republic. In The Ninth Annual International Conference. Brno University of Technology, Business and Management Faculty, 2001. p. ( p.)
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.