Project detail

The concept of business management and development in an environment of multidisciplinary value creation networks

Duration: 01.03.2020 — 28.02.2022

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2020-01-01 - 2021-12-31)

On the project

Podpora výzkumu v oblasti rozvojových přístupů podniků v současném pojetí tvorby hodnoty pro zákazníka s důrazem na komplexní pojetí hodnototvorných činností. Jedná se o systémový pohled na podnik jakožto součást inovativního hodnototvorného podnikatelského prostředí ovlivňovaného aktuálními ekonomicko-společenskými trendy. Projekt vytváří platformu pro propojení výzkumné a tvůrčí činnost Ústavu managementu s jeho pedagogickou činností na všech stupních vysokoškolského studia, čímž reflektuje požadavky praxe.

Mark

FP-S-20-6355

Default language

Czech

People responsible

Bartošek Vladimír, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Bumberová Veronika, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Cebáková Andrea, Ing. Mgr. - fellow researcher
Ďurinová Lenka, Ing. - fellow researcher
Ďurkechová Zuzana, Ing. - fellow researcher
Harachová Kristína, Ing. - fellow researcher
Hlaváček Jan, Ing., MSc - fellow researcher
Hrubý Vojtěch, Ing. - fellow researcher
Chlebovský Vít, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Jurová Marie, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Juřica Pavel, Ing. et Ing., Ph.D. - fellow researcher
Káčer Andrej, Ing. - fellow researcher
Kaňovská Lucie, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Konečná Zdeňka, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Konečný Štěpán, Mgr., Ph.D. - fellow researcher
Koráb Vojtěch, prof. Ing., Dr., MBA - fellow researcher
Krmela Aleš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Lessiak Christoph, MBA - fellow researcher
Malá Tereza, Ing. - fellow researcher
Mráček Pavel, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Murínová Anastasia, Mgr., Ph.D. - fellow researcher
Oulehla Michaela, Ing. - fellow researcher
Pavlíčková Kamila, Ing. - fellow researcher
Posádková Radka, Ing. - fellow researcher
Putnová Anna, doc. RNDr., Ph.D., MBA - fellow researcher
Schüller David, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Sikorová Petra, Ing. - fellow researcher
Šedivá Zuzana, Ing. - fellow researcher
Šimberová Iveta, doc. PhDr., Ph.D. - fellow researcher
Tesařová Mariana, Ing. et Ing., M.Sc. - fellow researcher
Tomalová Petra, Ing. - fellow researcher
Turčanová Pavlína, Ing. - fellow researcher
Ulč Jakub, Ing. - fellow researcher
Veselý Josef, Ing., CSc. - fellow researcher
Videcká Zdeňka, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Vraniaková Karolína, Ing. - fellow researcher
Zich Robert, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Milichovský František, Ing., Ph.D., MBA, DiS. - principal person responsible

Units

Institute of Management
- (2020-01-01 - 2021-12-31)
Faculty of Business and Management
- (2020-01-01 - 2021-12-31)

Results

KRMELA, A.; TESAŘOVÁ, M. Business model adaptation through inclusion of environmental sustainability measures. Trends in Economics and Management, 2020, vol. 14, no. 35, p. 59-72. ISSN: 2336-6508.
Detail

TESAŘOVÁ, M.; KRMELA, A.; ŠIMBEROVÁ, I. Digitalization as an enabler of business model dynamics. In 11th International Scientific Conference "Business and Management 2020" May 7-8, 2020, Vilniums, LITHUANIA. International Scientific Conference "Business and Management". Vilnius, Lithuania: VGTU Press, 2020. p. 73-83. ISBN: 978-609-476-231-4. ISSN: 2029-929X.
Detail

KRMELA, A.; ŠIMBEROVÁ, I. Impact of Circular Economy on Sustainability of Incumbent Companies in the B2B Environment: Dynamics of Business Models. Proceedings 5th International Online Confeference on New Business Models. 1. NIjmegen, The Netherlands: Jonker, J., Faber, N. (2020). Proceedings 5th International Online Conference on New Business Models. Nijmegen, OCF 2.0, Doetinchem (NL), 2020. p. 1-15.
Detail

KRMELA, A. Value communication in dynamic business models for circular economy network collaboration. In DOKBAT 2020 - 16th Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers. Zlín: Tomas Bata University in Zlin, Faculty of Management and Economics, 2020. p. 281-294. ISBN: 978-80-7454-935-9.
Detail

HORNUNGOVÁ, J.; PETROVÁ, K.; MILICHOVSKÝ, F. Modeling cause and effect relationships of strategy map using economic and social performance factors in the organizational culture. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2020, vol. 68, no. 3, p. 613-624. ISSN: 1211-8516.
Detail

ŠIMBEROVÁ, I.; KITA, P. New Business Models Based on Multiple Value Creation for the Customer: A Case Study in the Chemical Industry. Sustainability, 2020, vol. 12, no. 9, p. 1-18. ISSN: 2071-1050.
Detail

ULLRICH, D.; AMBROZOVÁ, E.; POKORNÝ, V.; MILICHOVSKÝ, F.; KUBA, K. Indicators of the psychophysical condition of an individual for coping with challenging conditions of security environmen. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, 2020, vol. 10, no. 1, p. 195-200. ISSN: 2464-6733.
Detail

BUMBEROVÁ, V.; MILICHOVSKÝ, F. Influence of Determinants on Innovations in Small KIBS Firms in the Czech Republic before COVID-19. Sustainability, 2020, vol. 12, no. 19, p. 1-21. ISSN: 2071-1050.
Detail

BUMBEROVÁ, V.; KORÁB, V.; BUGÁROVÁ, D.; ERMOLIN, D.; ERMOLINA, E.; GENAEVA, E.; KOPECKÁ, A.; KOYŠOVÁ, K.; KVARDA, T.; MALÁ, T.; MORYSOVÁ, L.; PODZIMKOVÁ, L.; PROCHÁZKOVÁ, L.; STRAKOVÁ, K.; ŠPAČKOVÁ, K. Podnikání a management v kontextu 21. století. Podnikání a management v kontextu 21. století. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2020. ISBN: 978-80-7623-045-3.
Detail

ULLRICH, D.; AMBROZOVÁ, E.; SLÁDEK, P.; KOZÁKOVÁ, E.; MILICHOVSKÝ, F. Sleep deprivation as key factor of influencing cognitive abilities in context of security environment. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, 2021, vol. 10, no. 2, p. 244-248. ISSN: 2464-6733.
Detail

KAŇOVSKÁ, L.; BUMBEROVÁ, V. Study of SMEs from electrical engineering industry providing smart services in the Czech Republic. In The 20th International Scientific Conference Globalization and its Socio-Economic Consequences 2020. SHS Web of Conferences. Rajecké Teplice, SK: EDP Sciences, 2021. p. 1-10. ISSN: 2261-2424.
Detail

MRÁČEK, P.; MILICHOVSKÝ, F. Influence of communication tools on customer behaviour within a food product after declared consumption date in global. In The 20th International Scientific Conference Globalization and its Socio-Economic Consequences 2020. SHS Web of Conferences. Žilina (SK): EDP Sciences, 2021. p. 1-7. ISSN: 2261-2424.
Detail

KRMELA, A. Dynamika Obchodního Modelu versus Dynamický Obchodní Model. GRANT Journal, 2021, roč. 9, č. 2, s. 36-40. ISSN: 1805-0638.
Detail

PROCHÁZKOVÁ, K.; MILICHOVSKÝ, F. Benefit's Portfolio in a Company in Connection to the Generation of Managerial Applicants. In Innovative Economic Symposium 2020 – Stable Development in Unstable World (IES2020). SHS Web of Conferences. Samara (RU): EDP Sciences, 2021. p. 1-10. ISBN: 978-2-7598-9113-9. ISSN: 2261-2424.
Detail

ULČ, J. Věk koronaviru: První reakce v procesu globalizace a marketingové strategie. Workshop specifického výzkumu 2020. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2020. s. 274-282. ISBN: 978-80-214-5933-5.
Detail

BEDNÁŘOVÁ, M. Dopady digitální strategie jednotného evropského trhu na obchodní podnikaní, ekosystémy měst a regionů. Workshop specifického výzkumu 2020. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2020. s. 5-12. ISBN: 978-80-214-5933-5.
Detail

KRMELA, A. Business model as a system. Workshop specifického výzkumu 2020. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2021. p. 111-119. ISBN: 978-80-214-5933-5.
Detail

KAŇOVSKÁ, L. Využití smart technologií ve vinohradnictví. Vinařský obzor, 2021, roč. 114, č. 2, s. 80-81. ISSN: 1212-7884.
Detail

ŠIMBEROVÁ, I.; ZITKIENE, R.; MACERINSKIENE, I.; GENELIENE, G. The Evaluation of Gambling Sector's Social Costs in Lithuania. Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics, 2020, vol. 31, no. 5, p. 558-564. ISSN: 2029-5839.
Detail

HLAVÁČEK, J. Výzvy a potenciál Průmyslu 4.0 z technologického a personálního hlediska. Workshop specifického výzkumu 2020. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2020. s. 71-76. ISBN: 978-80-214-5933-5.
Detail

MANDEL, M. Specifika marketingových strategií technologických startupů. Workshop specifického výzkumu 2020. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2020. s. 133-140. ISBN: 978-80-214-5933-5.
Detail

Robert von Böhlen. Increasing the car use of young customers by integrating new technologies - recommendations for the automotive industry. Workshop specifického výzkumu 2020. 1. Brno: Robert von Böhlen, 2020. p. 306-317. ISBN: 978-80-214-5933-5.
Detail

PFEIFER, M. R. Six Sigma – Perceptions Throughout Automotive Supply Chains. Economic Competitiveness and Sustainability. Brno: Mendel University, 2021. p. 44-44. ISBN: 978-80-7509-784-2.
Detail

PFEIFER, M. R. Operative Production Controlling in Production Companies in Industry 4.0. Economic Competitiveness and Sustainability. Brno: Mendel University, 2021. p. 45-45. ISBN: 978-80-7509-784-2.
Detail

HADRIAN, P.; MILICHOVSKÝ, F.; MRÁČEK, P. The concept of strategic control in marketing management in connection to measuring marketing performance. Sustainability, 2021, vol. 13, no. 7, p. 1-21. ISSN: 2071-1050.
Detail

KAŇOVSKÁ, L.; BUMBEROVÁ, V. The Differences in the Propensity of Providing Smart Services by SMEs from the Electrical Engineering Industry with Regard to Their Cooperation and Innovation Flexibility. Sustainability, 2021, vol. 13, no. 9, p. 1-24. ISSN: 2071-1050.
Detail

MRÁČEK, P.; MILICHOVSKÝ, F.; BUREŠOVÁ, P.; PROKOPOVÁ, L. Customers’ behaviour within erotic products in COVID-19 era. In European Forum of Entrepreneurship 2021: Proceedings of the 14th International Scientific Conference: “Viroeconomies - collapse or new business opportunities?”. Praha: NEWTON Academy, a. s., 2021. p. 117-126. ISBN: 978-80-88328-10-0.
Detail

MILICHOVSKÝ, F.; KOUDELKOVÁ, P. Impact of the pandemic COVID-19 on the hospitality industry — Evaluation based on financial performance. In European Forum of Entrepreneurship 2021: Proceedings of the 14th International Scientific Conference: “Viroeconomies - collapse or new business opportunities?”. Praha: NEWTON Academy, a. s., 2021. p. 89-98. ISBN: 978-80-88328-10-0.
Detail

OCHNIK, D.; ROGOWSKA, A.; KUŚNIERZ, C.; JAKUBIAK, M.; SCHÜTZ, A.; HELD, M.; ARZENŠEK, A.; BENATOV, J.; BERGER, R.; KORCHAGINA, E.; PAVLOVA, I.; BLAŽKOVÁ, I.; KONEČNÁ, Z.; ASLAN, I.; ÇINAR, O.; CUERO-ACOSTA, Y.; WIERZBIK-STROŃSKA, M. A Comparison of Depression and Anxiety among University Students in Nine Countries during the COVID-19 Pandemic. Journal of Clinical Medicine, 2021, vol. 10, no. 13, p. 1-22. ISSN: 2077-0383.
Detail

PFEIFER, M.R. Managers of tomorrow - Czech students in lockdown hopping during COVID-19. In European Forum of Entrepreneurship 2021: Proceedings of the 14th International Scientific Conference: “Viroeconomies - collapse or new business opportunities?”. Praha: NEWTON Academy, a. s., 2021. p. 127-136. ISBN: 978-80-88328-10-0.
Detail

PFEIFER, M.R. Operative Production Controlling as Entrance into Controlling 4.0. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2021, vol. 15, no. 37, p. 73-84. ISSN: 1802-8527.
Detail

SVOBODOVÁ, K.; MAZÁNEK, L.; KONEČNÁ, Z. Leadership development as a key value for the company in the south Moravian region. Proceedings of the 14th International Scientific Conference: European Forum of Entrepreneurship 2021 “Viroeconomies — collapse or new business opportunities?”. Praha: NEWTON Academy, a. s., 2021. p. 52-57. ISBN: 978-80-88328-10-0.
Detail

SLÁDEK, P.; ULLRICH, D.; LACINOVÁ, V.; MILICHOVSKÝ, F. The specific suitable methods for developing of psychophysical fitness and decision-making skills of managers. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, 2021, vol. 11, no. 01, p. 298-302. ISSN: 2464-6733.
Detail

AMBROZOVÁ, E.; ULLRICH, D.; KOLEŇÁK, J.; SLÁDEK, P.; ZEZULA, J.; MILICHOVSKÝ, F. Sustainable mental mobility for professional leadership in security environment. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, 2021, vol. 11, no. 01, p. 203-208. ISSN: 2464-6733.
Detail

MASTALIR, R. Digitální marketingové strategie startupů v odvětví SaaS. Workshop specifického výzkumu 2020. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2020. s. 140-144. ISBN: 978-80-214-5933-5.
Detail

HRUBÝ, V. Structural Equation Modelling in the Research of Entrepreneurial Orientation: A Systematic Literature Review. In Dokbat 2021 - 17th Annual International Bata Conference for Ph.D. students and young researchers. Zlin: Univerzita Tomase Bati ve Zline, 2021. p. 215-229. ISBN: 978-80-7678-025-5.
Detail

KORÁB, V. Rodinné podniky ve světovém vinařství. Brno: 2021. 190 s. ISBN: 978-80-7623-062-0.
Detail

PFEIFER, M. R. Development of a Smart Manufacturing Execution System Architecture for SMEs: A Czech Case Study. Sustainability, 2021, vol. 13, no. 18, p. 1-24. ISSN: 2071-1050.
Detail

PFEIFER, M. R. Human Resources during COVID-19: A Monthly Survey on Mental Health and Working Attitudes of Czech Employees and Managers during the Year 2020. Sustainability, 2021, vol. 13, no. 18, p. 1-21. ISSN: 2071-1050.
Detail

KORÁB, V. Key factors influencing family businesses: a qualitative study of selected wineries. In Aktuálně problémy podnikovej sféry 2021. SHS Web of Conferences. 115. Bratislava: EDP Sciences, 2021. p. 50-58. ISSN: 2261-2424.
Detail

WIKTOR, J.; ĎAĎO, J.; ŠIMBEROVÁ, I. The Digital Transformation of the EU Market The Digital Single Market Strategy in the Context of E-Commerce Development Diversification in Czechia, Poland and Slovakia. PROBLEMY ZARZADZANIA-MANAGEMENT ISSUES, 2021, vol. 19, no. 1, p. 11-28. ISSN: 1644-9584.
Detail

KONEČNÁ, Z.; GONI, F.; GHOLAMZADEH CHOFREH, A.; KLEMEŠ, J.; MOHAMMADI, Z.; KHADEMIZADEH, S. Review of Research on Sustainable Education Influenced by the COVID-19 Pandemic. Chemical Engineering Transactions, 2021, vol. 88, no. 1, p. 985-990. ISSN: 2283-9216.
Detail

PFEIFER, M.R. SMEs in Failed Transition Towards Industry 4.0: A case study of a Czech SME. Journal of Innovation and Business Best Practice, 2021, vol. 2021, no. 1, p. 1-16. ISSN: 2166-0743.
Detail

PFEIFER, M.R. IT security in SMEs – Threats and Chances for Supply Chains. Journal of Supply Chain and Customer Relationship Management, 2021, vol. 2021, no. 1, p. 1-17. ISSN: 2326-7046.
Detail

PFEIFER, M. R. SMEs In Supply Chains in Industry 4.0: A Question of Security and Risk. In Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA) 30-31 May 2021, Cordoba, Spain. U.S.A. Library of Congress. Pennsylvania, United States of America: IBIMA Publishing, 2021. p. 3557-3568. ISBN: 978-0-9998551-6-4. ISSN: 2767-9640.
Detail

PFEIFER, M. R. Failing Industry 4.0: A case study of a SME in the Czech Republic. In Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA) 30-31 May 2021, Cordoba, Spain. U.S.A. Library of Congress. Pennsylvania, United States of America: IBIMA Publishing, 2021. p. 1923-1935. ISBN: 978-0-9998551-6-4. ISSN: 2767-9640.
Detail

MARKAKI, M.; PAPADAKIS, S.; PUTNOVÁ, A. A Modern Industrial Policy for the Czech Republic: Optimizing the Structure of Production. Mathematics, 2021, vol. 9, no. 23, p. 1-20. ISSN: 2227-7390.
Detail

KONEČNÁ, Z. Boosting Sustainable Digital Education for European Universities: A Case of Sustainable Leadership. Kristiansand, Norway: University of Agder, 2021. p. 1-9.
Detail

KRMELA, A.; ŠIMBEROVÁ, I.; BABIČA, V. Dynamics of Business Models in Industry-wide Collaborative Networks for Circularity. Journal of Open Innovation, Technology, Market, and Complexity, 2022, vol. 8, no. 1, p. 1-24. ISSN: 2199-8531.
Detail

MILICHOVSKÝ, F.; MRÁČEK, P.; PROKOPOVÁ, L. Influence of marketing communication tools on customer’s purchase processes of erotic products in the Czech Republic. In The 21st International Scientific Conference Globalization and its Socio-Economic Consequences 2021. SHS Web of Conferences. Žilina (SK): EDP Sciences, 2021. p. 1-7. ISSN: 2261-2424.
Detail

KUBA, K.; DĚDINA, J.; MILICHOVSKÝ, F. The influence of Industry 4.0 on employment in engineering companies: Evidence of managerial view in Czech and Germany. In The 21st International Scientific Conference Globalization and its Socio-Economic Consequences 2021. SHS Web of Conferences. Žilina (SK): EDP Sciences, 2021. p. 1-10. ISSN: 2261-2424.
Detail

KAŇOVSKÁ, L.; BUMBEROVÁ, V. Impact of COVID-19 on the sale of products and accompanying services to electrical engineering companies in the Czech Republic. In The 21st International Scientific Conference Globalization and its Socio-Economic Consequences 2021. SHS Web of Conferences. Žilina, SK: EDP Sciences, 2021. p. 1-10. ISSN: 2261-2424.
Detail

ROGOWSKA, A.; OCHNIK, D.; KUŚNIERZ, C.; JAKUBIAK, M.; SCHÜTZ, A.; HELD, M.; ARZENŠEK, A.; BENATOV, J.; BERGER, R.; KORCHAGINA, E.; PAVLOVA, I.; BLAŽKOVÁ, I.; KONEČNÁ, Z.; ASLAN, I.; ÇINAR, O.; CUERO-ACOSTA, Y. Satisfaction with life among university students from nine countries: Cross-national study during the first wave of COVID-19 pandemic. BMC PUBLIC HEALTH, 2021, vol. 21, no. 1, p. 1-19. ISSN: 1471-2458.
Detail

REŽŇÁKOVÁ, M.; PUTNOVÁ, A.; KŘÍŽOVÁ, Z.; VIDECKÁ, Z. QUALITY ASSURANCE IN HIGHER EDUCATION: THE CASE STUDY OF CZECH REPUBLIC. In 8th SWS International Scientific Conference on Social Sciences - ISCSS 2021. SWS International Scientific Conferences on SOCIAL SCIENCES - ISCSS. Vienna, Austria: 2021. p. 421-428. ISBN: 978-3-903438-00-2.
Detail

ULČ, J.; CHLEBOVSKÝ, V. Systematic Review of New Trends of SMEs Marketing Strategy. In Merkúr 2021 : Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. Bratislava, Slovak Republic: Vydavateľstvo EKONÓM, University of Economics in Bratislava, 2021. p. 283-292. ISBN: 978-80-225-4909-7.
Detail

BOHATÁ, M.; BUREŠ, R.; PUTNOVÁ, A.; RAŠTICOVÁ, M.; SEKNIČKA, P.; SZURMANOVÁ, M. Etika a integrita veřejné správy. Praha: Grada, 2021. 176 s. ISBN: 978-80-271-3311-6.
Detail

BOHATÁ, M.; PUTNOVÁ, A.; RAŠTICOVÁ, M.; CEBÁKOVÁ, A. Ethics and Integrity Training for Czech Public Officials. In Public Affairs Education and Training in the 21st Century. Turecko: 2021. p. 86-105. ISBN: 978-1-7998-8243-5.
Detail

CHVÁTALOVÁ, Z.; ŠIMBEROVÁ, I.; VON BÖHLEN, R. The Application of Quantitative Methods for the Modification of a Business Model in the Digital Era, with the Support of the Maple System. Intellectual Economics, 2021, vol. 15, no. 2, p. 64-95. ISSN: 1822-8038.
Detail

NOVOSADOVÁ, N. Home office during a COVID 19 pandemic - benefit or standard type of work?. In Workshop specifického výzkumu 2021. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2021. p. 99-107. ISBN: 978-80-214-6069-0.
Detail

SOJKA, D. Become The Best Player in The Game of Management. Workshop specifického výzkumu 2021. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2021. p. 122-129. ISBN: 978-80-214-6069-0.
Detail

HLAVÁČEK, J. Digital transformation – challenges and link between Marketing and Enterprise Resource Planning software: A Narrative review. Workshop specifického výzkumu 2021. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2021. p. 25-31. ISBN: 978-80-214-6069-0.
Detail

CHLEBOVSKÝ, V.; ZICH, R. Perspectives of Business and Entrepreneurship Development: Digital Transformation for Business Model Innovation - Conference Panel Discussion. In Selected Papers of International Scientific Conference. Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská: 2021. p. 17-25. ISBN: 978-80-214-6005-8.
Detail

PFEIFER, M. R. SMEs in Automotive Supply Chains: A Survey on Six Sigma Performance Perceptions of Czech Supply Chain Members. Processes, 2022, vol. 10, no. 4, p. 1-16. ISSN: 2227-9717.
Detail

MILICHOVSKÝ, F.; MRÁČEK, P.; Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská: O trůn Marmana. 008456800-0001, průmyslový vzor. (2021)
Detail

HOLAJ, R.; HLAVÁČKOVÁ, D.; HRABALOVÁ, B.; JANKŮ, L.; KLUČKOVÁ, M.; HOLUBEC, A.; OŠMERA, R.; DAVÍDEK, K.; BENETINOVÁ, P.; HAVÍŘ, D.: CzechME; CzechME. Google Play, App Store. URL: http://www.muni.cz/en/research/publications/1778138. (software)
Detail

KONEČNÁ, Z.: Summer School „Educational Laboratory to unlock the potential of Innovation and Sustainable Business Development“. Brno (28.06.2021)
Detail

KRMELA, A.; TESAŘOVÁ, M.; ŠIMBEROVÁ, I.: 11th International Scientific Conference "Business and Management 2020". Vilnius (07.05.2020)
Detail

BUMBEROVÁ, V.: Workshop kvalitativního výzkumu v rámci programu Inprofo Consulting. Fakulta podnikatelská (01.04.2021)
Detail