Project detail

Innovative approaches in management and marketing in the global European environment

Duration: 01.01.2011 — 31.12.2011

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2011-01-01 - 2011-12-31)

On the project

Jádrem předkládaného výzkumného projektu jsou příspěvky rozvíjející současný stav poznání v oblasti manažerského a marketingového řízení organizace se zřetelem k aktuálnímu vývoji. Plánovanými výstupy projektu je 11 vědeckých článků (započitatelných z hlediska RIV), 11 příspěvků na mezinárodních vědeckých konferencích a 2 monografie. Projekt podpoří vznik 18 disertačních prací.

Mark

FP-S-11-3/1417

Default language

Czech

People responsible

Afonina Anna, Ph.D. - fellow researcher
Bartošek Vladimír, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Bumberová Veronika, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Černohorská Lenka, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Holánková Jana, Ing. - fellow researcher
Chalupský Vladimír, doc. Ing., CSc., MBA - fellow researcher
Chytilová Ekaterina, Ph.D. - fellow researcher
Jangl Patrik, Ing. Mgr. - fellow researcher
Jedličková Lucie, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Jindrová Marta, Ing. - fellow researcher
Jurová Marie, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Juřica Pavel, Ing. et Ing., Ph.D. - fellow researcher
Koráb Vojtěch, prof. Ing., Dr., MBA - fellow researcher
Koudelková Petra, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Meluzínová Jana, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Milichovský František, Ing., Ph.D., MBA, DiS. - fellow researcher
Navrátilová Ludmila, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Novák Petr, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Obhlídalová Andrea, Ing. - fellow researcher
Rašticová Martina, doc. PhDr., Ph.D. - fellow researcher
Rosenberg Jan, Ing. - fellow researcher
Senichev Valery, Mgr., Ph.D. - fellow researcher
Schüller David, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Šimberová Iveta, doc. PhDr., Ph.D. - fellow researcher
Šmakalová Petra, Ing. - fellow researcher
Šupina Tomáš, Ing. - fellow researcher
Tichý Ondřej, Ing. et Ing., Ph.D. - fellow researcher
Vaškovičová Jana, Ing. - fellow researcher
Veselá Jitka, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Veselý Josef, Ing., CSc. - fellow researcher
Videcká Zdeňka, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Zich Robert, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Putnová Anna, doc. RNDr., Ph.D., MBA - principal person responsible

Units

Institute of Management
- (2012-01-01 - 2012-12-31)
Faculty of Business and Management
- (2012-01-01 - 2012-12-31)

Results

NAVRÁTILOVÁ, L. Application of Hofstede's cultural dimensions in the working environment. In Modern Problems Economy, Business and Management : Theory and Practice. Izhevsk: Publishing House of Izhevsk State Technical University, 2011. p. 106-109. ISBN: 978-5-7526-0520-8.
Detail

KOPČÁNI, J. Současné postavení logistiky a důsledky ekonomické krize. In Sborník příspěvků z XI. mezinárodní konference IMEA 2011. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2011. s. 71-75. ISBN: 978-80-7372-720-8.
Detail

HAJKROVÁ, R.; PÁLKA, L. Impact of economic crisis to behavior of copmpanies towards employees depending on company size and orientation. In Economics and management - 2011. Brno: Brno University of Technology Brno, 2011. p. 516-520. ISBN: 978-80-214-4279-5.
Detail

RAŠTICOVÁ, M.; SENICHEV, V. Social Perception of Foreign Students Studying at Czech Universities as a Predictor of Work in Intercultural Teams. The Case of Eastern European Students. In Contemporary Issues in Economy. Polsko: 2011. p. 1-19. ISBN: 978-83-62049-08-0.
Detail

VESELÁ, J. Národní prvek jako faktor posilující konkurenceschopnost podniku. In Aktuálne pohl'ady na konkurencieschopnosť a podnikanie. Nové výzvy. Bratislava: EKONÓM, 2011. s. 539-543. ISBN: 978-80-225-3200-6.
Detail

NAVRÁTILOVÁ, L.; MILICHOVSKÝ, F. The influence of cultural aspects of strategic marketing in a multinational company. In QUAERE 2011 - Interdisciplinary Scientific Conference for PhD students. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2011. p. 405-412. ISBN: 978-80-904877-3-4.
Detail

CHYTILOVÁ, E.; JUROVÁ, M. THE MECHANISM OF UNIVERSAL EVALUATION INSIDE INFORMATION FLOWS FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES. Economics and management-2007, 2011, vol. 2011, no. 16, p. 1039-1046. ISSN: 1822-6515.
Detail

RAŠTICOVÁ, M.; SENICHEV, V. Perception of the City by Expatriates Living in Brno and Prague. Brno: 2011.
Detail

VAŠKOVIČOVÁ, J.; KOUDELKOVÁ, P.; SVOBODOVÁ, A. Interpersonal skills as an aspect of innovation. Brno: BUT, 2011. p. 1-8. ISBN: 978-80-214-4257-3.
Detail

MILICHOVSKÝ, F.; ŠMAKALOVÁ, P. The Importance of Marketing Activities in seeking business opportunities. Brno: FP VUT, 2011. p. 1-4. ISBN: 978-80-214-4257-3.
Detail

VESELÁ, J. Creating the national image-tool to better promote the country?. In International Scientific Ph.D. and Post Docs Conference. Brno: VUT Brno, 2011. p. 119-125. ISBN: 978-80-214-4257-3.
Detail

MRÁČEK, P.; MUCHA, M. Advergaming: Application of Knowledge in the Competitive Advantage Improvement. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2011, vol. V, no. 08, p. 139-147. ISSN: 1802-8527.
Detail

MILICHOVSKÝ, F.; SCHÜLLER, D.; ŠMAKALOVÁ, P. Relationship Marketing Effectiveness: Stakeholder approach. Izhevsk: Publishing House of Izhevsk State Technical University, 2011. p. 65-69. ISBN: 978-5-7526-0520-8.
Detail

MELUZÍNOVÁ, J.; PAVLÍČEK, M. The Importance of Human Capital in the Times of Economic Crisis - The Results of Research in the Czech Enterprises. Brno: 2011. p. 1-5.
Detail

SENICHEV, V. Průvodce pro podnikatele - Brno. Moskva, Ruská federace.: FORBES.ru, 2011.
Detail

KORÁB, P.; KORÁB, V. Komparativní případová studie z moravského vinařství: použití metody semikvalitativního výzkumu. In Víno jako multikulturní fenomén. 1. Olomouc: Societas Scientiarium Olomucensis II., 2011. s. 64-74. ISBN: 978-80-87533-00-0.
Detail

STUDENÍKOVÁ, J. Konkurenční strategie zaměřené na spolupráci firem, proces klastrování v ČR. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2011, roč. 5, č. 8, s. 58-72. ISSN: 1802-8527.
Detail

TICHÝ, O. Schumpeterian business cycles: past, present and future. Economics and management-2007, 2011, vol. 2011, no. 16, p. 1068-1074. ISSN: 1822-6515.
Detail

MRÁČEK, P.; MUCHA, M. Application of Knowledge in Advergaming as Source of Possible Competitive Advantage. Journal of Competitiveness, 2011, no. 3/2011, p. 108-118. ISSN: 1804-171X.
Detail

BARTOŠEK, V. Společné plánování výrobního procesu v logistické síti. 2011. s. 1-154.
Detail

SCHÜLLER, D.; RAŠTICOVÁ, M. Marketing Communications Mix of Universities - Communication With Students in an Increasing Competitive University Environment. Journal of Competitiveness, 2011, vol. 2011, no. 3, p. 58-71. ISSN: 1804-171X.
Detail

RAŠTICOVÁ, M. Czech Female Professionals and Entrepreneurs between Family and Career. In Women as Transformational Leaders. Ethnic Studies. Santa Barbara, California, United States of America: Praeger, 2011. p. 45-64. ISBN: 978-0-313-38652-7.
Detail

KOUDELKOVÁ, P. Chování zaměstnanců ve firmách jako spojitost na nezaměstnanost. Acta academica karviniensia, 2011, roč. 2011, č. 2, s. 90-97. ISSN: 1212-415X.
Detail

RAŠTICOVÁ, M.; SENICHEV, V. Diversity management and leadership - innovative approach by company managements. In Znalosti pro tržní praxi 2011: Nová generace pracovníků (Generace Y). Olomouc: Societas Scientiarum Olomuncensis II., 2011. p. 79-89. ISBN: 978-80-87533-02-4.
Detail

HUBINKOVÁ, Z.; RAŠTICOVÁ, M.; SENICHEV, V.; CIPRO, M.; JAROŠOVÁ, E.; MORGENSTERNOVÁ, M.; SCHNEIDROVÁ, D.; URYCHOVÁ, H.; GONČAROVÁ, E.; HŘEBÍK, F.; TAHOVÁ, I.; HOVĚŽÁKOVÁ, D. Multikulturní poradenství na vysokých školách v Čerské republice: sbírka případových studií. Praha: Oeconomica, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2011. s. 44-70. ISBN: 978-80-245-1817-6.
Detail

CHYTILOVA, E.; ŠUPINA, T.; JUROVÁ, M. The optimalization of teaching production planning (TPV 2000) from the perspective of knowledge management. In Znalosti pro tržní praxi 2011: Nová generace pracovníků (Generace Y). Olomouc: Societas Scientiarum Olomucensis II., 2011. p. 98-98. ISBN: 978-80-87533-01-7.
Detail

MILICHOVSKÝ, F.; ŠIMBEROVÁ, I. Signification of marketing effectiveness in industry. International Scientific Conference “Whither Our Economies, 2011, vol. 2011, no. 1, p. 98-103. ISSN: 2029-8501.
Detail

ŠMAKALOVÁ, P.; ŠIMBEROVÁ, I. Stakeholder approach in marketing strategy. International Scientific Conference “Whither Our Economies, 2011, vol. 2011, no. 1, p. 135-142. ISSN: 2029-8501.
Detail

MUCHA, M.; MRÁČEK, P. Znalostní management v advergamingu pro marketing destinace. In Špecifiká regionálneho a neziskového marketingu. Trnava: FMK UCM v Trnave, 2011. s. 116-126. ISBN: 978-80-8105-333-7.
Detail

RAŠTICOVÁ, M.; VIDECKÁ, Z.; REŽŇÁKOVÁ, M.; MUSILOVÁ, H. Process Analysis of Educational Programs and Their Optimization According to the Educational Policy of European Union. In New Horizont in Industry, Business and Education. Corfu: TEI of Crete, 2011. p. 55-61. ISBN: 978-960-99889-1-9.
Detail

SYCHROVÁ, L. Aspects of evaluation of the effectiveness of the Czech construction industry due to the life cycle. International Scientific Conference “Whither Our Economies, 2011, vol. 2011, no. 1, p. 151-157. ISSN: 2029-8501.
Detail

JUROVÁ, M. Řízení výroby. 2011. ISBN: 978-80-214-4370-9.
Detail

CHYTILOVA, E.; ŠUPINA, T.; JUROVÁ, M. The development of competitiveness industry enterprises in conditions of European Union. Vestnik Izhevsk State Technical University, 2011, vol. 52, no. 4, p. 149-152. ISSN: 1813-7903.
Detail

KOUDELKOVÁ, P.; PIAČKOVÁ, A. Srovnání vývoje MSP v České republice a na Slovensku. Mezinárodní workshop doktorandských prací. VUT v Brně: Vysoké učení technické v Brně, 2011. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-4348-8.
Detail

VESELÁ, J.; KOUDELKOVÁ, P. MSP v Bulharsku a zhodnocení jejich marketingových aktivit v hlavním městě Sofii. VUT v Brně: Vysoké učení technické v Brně, 2011. s. 1-5. ISBN: 978-80-214-4348-8.
Detail

PLACIER, K. The Impact of Recession on the Implementation of Corporate Social Responsibility in Companies. Journal of Competitiveness, 2011, vol. 2011, no. 2, p. 83-98. ISSN: 1804-171X.
Detail

PUTNOVÁ, A. Socio-Economic Innovations - a Challenge For Management. In Global Business and Technology Association. Istanbul, Turkey: 2011. p. 809-814. ISBN: 1-932917-07-1.
Detail

PUTNOVÁ, A. Competency Management in the Czech Republic and Slovenia: A Comparasion of Two Different Development Trends. In People and Sustainable Organization. Peter Lang. Frankfurt am Main: 2011. p. 63-80. ISBN: 978-3-631-62113-4.
Detail

ROSENBERG, J. Family business in rural area. In Mezinárodní workshop doktorandských prací. Brno: VUT Brno, 2011. p. 36-42. ISBN: 978-80-214-4348-8.
Detail

KONEČNÁ, Z.; SKÁLOVÁ, P. Societal culture and leadership prototypes in the Czech Republic from university students perspective. Schriften zur Organisationswissenschaft, 2011, vol. 2011, no. 1, p. 21-31. ISSN: 1612-7218.
Detail

KOUDELKOVÁ, P.; SVOBODOVÁ, A. Přístupy k řízení inovací ve středních a velkých podnicích. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2011, roč. v, č. 09, s. 84-89. ISSN: 1802-8527.
Detail

SCHÜLLER, D. Stakeholders of Universities. In International Scientific PH.D. and Post Docs Conference. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, Faculty of Business and Management, 2011. s. 34-39. ISBN: 978-80-214-4257-3.
Detail

RAŠTICOVÁ, M.; SENICHEV, V. Multiculturalism at Czech universities as a predictor of diversity work place. The case of students from former Soviet Union. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2011, vol. LIX, no. 7, p. 325-337. ISSN: 1211-8516.
Detail

CHVÁTALOVÁ, Z.; ŠIMBEROVÁ, I. Economic Phenomena Via Mathematical Modelling in Maple System. Business, Management and Education, 2011, vol. 9, no. 2, p. 260-276. ISSN: 2029-7491.
Detail

NAVRÁTILOVÁ, L. Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy. In International workshop for PhD students. Brno: VUT v Brně, Fakulta podnikatelská, 2011. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-4348-8.
Detail

KOPČÁNI, J. Nové systémy ve výrobě a logistice. In International Conference Applied Natrula Sciences 2011. University of SS. Cyril and Methodius in Trnava, Faculty of Natural Sciences: Častá-Papiernička, Slovenská republika, 2011. s. 43-47. ISBN: 978-80-8105-265-1.
Detail

RAŠTICOVÁ, M. Tolerance of ambiguity among Czech top managers and leaders. Are the Czech managers ready to lead the diverse team?. Londýn, Anglie: The British Sociological Association, 2011.
Detail

RAŠTICOVÁ, M.; BOUDERZ, A.; COVARRUBIAS VENEGAS, B.; ČERNEK, M.; VAN DEN DRIES, A.; GANEVA, Z.; GRÖSCHKE, D.; KODYDEK, G.; KOVAČ, J.; KŘÍŽKOVÁ, A.; MACEK, P.; MAKOVÁ, K.; MÜHLBACHER, J.; NOVOTNY, A.; PALÁT, M.; PETROVIČOVÁ, Z.; POLÁŠKOVÁ, E.; PUTNOVÁ, A.; RAFNSDÓTTIR, G.; SAUBERER, G.; SCHÜLLER, D.; SENICHEV, V.; ŠEREK, J.; ŠMÍDOVÁ, I. Diversity is reality. Effective Leadership of Diverse Teams in a Global Environment. 1. 1. Brno: CERM, 2011. 228 p. ISBN: 978-80-7204-775-8.
Detail

JUŘICA, P. Education Through Mental Mapping. Joint Symposium on Science Education. Taipei, Taiwan: National Taiwan Normal University, 2011.
Detail

ŠIMBEROVÁ, I.; CHVÁTALOVÁ, Z. INNOVATIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN HIGHER EDUCATION – MARKETING ACTIVITY EFFECTIVENESS MEASUREMENT IN SYSTEM MAPLE. Sborník vědeckých prací University Pardubice, 2011, vol. XVI, no. 21(3/2011), p. 172-182. ISSN: 1211-555X.
Detail

KLOUDOVÁ, J.; ŠIMBEROVÁ, I.; CHWASZCZ, O. THE 3T TRANSFORMATION MODEL FOR THE PURPOSES OF A COMPARISON OF THE CREATIVE POTENTIAL WITHIN THE FRAMEWORK OF SELECTED EUROPEAN REGIONS. In Liberec Economic Forum 2011. 1st. Liberec, Česká republika: Technical Unoiversity of Liberec, 2011. p. 232-241. ISBN: 978-80-7372-755-0.
Detail

ČERNOHORSKÁ, L. Metodika měření společenské odpovědnosti firem. 2011. s. 1-189.
Detail

KONEČNÁ, Z. Interkulturelle Kommunikation in den deutschen Tochtergesellschaften in der Tschechischen Republik. Ústí nad Labem: UJEP, 2011.
Detail

KONEČNÁ, Z. Interkulturelles Management: Spezifika der Mittel- und Osteuropäischen Ländern im Vergleich zu den westeuropäischen Ländern. Kortrijk, Belgium: KATHO HANTAL, 2011.
Detail

FRANKOVÁ, E. Creativity and Creativity and Innovation Supportive Organizational Culture. In Konference psychologie práce a organizace 2011. Brno: Masarykova universita, 2011. p. 23-21. ISBN: 978-80-210-5490-5.
Detail

JUŘICA, P.; JUROVÁ, M. Methodology for Assessing the Level of Process Management. Ekonomika a management, 2012, vol. 2012, no. 1, p. 30-35. ISSN: 1802-3975.
Detail

VAŠKOVÁ, P.; JUROVÁ, M. Zhodnocení současného stavu procesu nákupu a návrh jeho zlepšení ve zpracovatelském průmyslu. Sborník vědeckých prací University Pardubice, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 135-146. ISSN: 1211-555X.
Detail

KONEČNÁ, Z. Review: Kraigher-Krainer, J. Habit, Affect, and Cognition: A Constructivist Model on How They Shape Decision Making. Linz: University of Applied Sciences Linz, 2011.
Detail

KONEČNÁ, Z. Review: Losbichler, H., Hofer, P., Eisl, Ch., Zauner, B. An Investigation of ROCE and its Drivers: Empirical Analysis of European Companies. Linz: University of Applied Sciences, 2011.
Detail

KHATEB, F.; KHATIB, N.; KUBÁNEK, D. Low-voltage Ultra-Low-Power Current Conveyor Based on Quasi-Floating Gate Transistors. Radioengineering, 2012, vol. 2012 (21), no. 2, IF: 0.739, p. 725-735. ISSN: 1210-2512.
Detail

KORÁB, V.; BUMBEROVÁ, V.; ROSENBERG, J.; BINEK, J.; GALVASOVÁ, I.; HOLEČEK, J.; SVOBODOVÁ, H.; HALÁSEK, D. Obce a regiony pro podnikatele & podnikatelé pro obce a regiony. 1. 1. Brno: Garep, spol. s r.o., 2011. 120 s. ISBN: 978-80-905139-0-7.
Detail

ČERNOHORSKÁ, L. Role hodnot v organizační kultuře. Acta academica karviniensia, 2011, roč. 2011, č. 4, s. 33-44. ISSN: 1212-415X.
Detail

JUROVÁ, M. Zvyšování výkonnosti v logistických sítích. In Exaktní metody v logistické praxi. Škoda auto. Mladá Boleslav: Škoda auto a.s. Vysoká škola, 2012. s. 117-129. ISBN: 978-80-87042-49-6.
Detail

SYCHROVÁ, L.; ŠIMBEROVÁ, I. KEY PERFORMANCE INDICATORS AS A BASIC ELEMENT FOR A MARKETING EFFICIENCY MEASUREMENT. Business: Theory and Practice, 2012, vol. 13, no. 4, p. 488-493. ISSN: 1648-0627.
Detail

KHATEB, F.; HORSKÝ, P.; FUJCIK, L.; VRBA, R.; PAVLÍK, M. Comment on "High performance low-voltage QFG-based DVCC and a novel fully differential SC integrator based on it". IEICE Electronics Express, 2012, vol. 2012 (9), no. 18, IF: 0.461, p. 1492-1493. ISSN: 1349-2543.
Detail

KHATEB, F.; KAÇAR, F.; KHATIB, N.; KUBÁNEK, D. High-precision Differential-Input Buffered and External Transconductance Amplifier for Low-voltage Low-power Applications. CIRCUITS SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING, 2013, vol. 2013 (32), no. 2, IF: 0.982, p. 453-476. ISSN: 0278-081X.
Detail

CHYTILOVÁ, E.; JUROVÁ, M. THE METHODOLOGY OF PERFORMANCE EVALUATION OF NEW SUPPLIERS. Ekonomika a management, 2012, vol. 2012, no. 2, p. 18-24. ISSN: 1802-3975.
Detail

KHATEB, F.; JAIKLA, W.; KUBÁNEK, D.; KHATIB, N. Electronically tunable voltage-mode quadrature oscillator based on high performance CCCDBA. ANALOG INTEGRATED CIRCUITS AND SIGNAL PROCESSING, 2013, vol. 2013 (74), no. 3, IF: 0.553, p. 499-505. ISSN: 0925-1030.
Detail

SYCHROVÁ, L. EVALUATION OF APPROACHES USING THE PRODUCT LIFECYCLE. Economics and management-2007, 2012, vol. 17, no. 4, p. 1479-1483. ISSN: 1822-6515.
Detail

CHYTILOVÁ, E.; JUROVÁ, M. THE APPLICATION OF METHOD SUPPLIERS' COMPLEX EVALUATION. CASE STUDY. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, vol. LX, no. 7, p. 139-145. ISSN: 1211-8516.
Detail

MRÁČEK, P. Nové přístupy v marketingové komunikaci v segmentu outdoorového oblečení. Brno: 2012.
Detail

TICHÝ, O. Terms occurring in a theory of management and an example of Terms occurring in a theory of management and an example of theirs application. In NAJKONFERENCIA 2012. 2012. p. 216-223. ISBN: 978-80-970836-9-4.
Detail

TICHÝ, O. Information and communication technologies and their benefits for medium and large-sizedenterprises. Sborník vědeckých prací University Pardubice, 2012, vol. 2012, no. 2, p. 199-212. ISSN: 1211-555X.
Detail

AFONINA, A.; CHALUPSKÝ, V. The Current strategic management tools and techniques: The evidence from Czech Republic. Economics and management-2007, 2012, vol. 2012, no. 17(4), p. 1535-1544. ISSN: 1822-6515.
Detail

MAZLOVÁ, T. Hranice ovlivňující úspěšnost projektu. IT Systems, 2011, roč. 2011, č. 3, s. 40-41. ISSN: 1802-615X.
Detail

MAZLOVÁ, T. Jak měřit efektivnost nasazení IS?. Bankovnictví, 2011, roč. 2011, č. 12, s. 37-38. ISSN: 1212-4273.
Detail

MAZLOVÁ, T. ECM systémy – podpora bankovních procesů. Bankovnictví, 2011, roč. 2011, č. 2, s. 37-38. ISSN: 1212-4273.
Detail

KHATEB, F.; VLASSIS, S. Low-voltage Bulk-driven Rectifier for Biomedical Applications. Microelectronics Journal, 2013, vol. 2013 (44), no. 8, IF: 0.912, p. 642-648. ISSN: 0026-2692.
Detail

GANEVA, Z.; RAŠTICOVÁ, M. Comparative Analysis of Optimism and Pesimism of Students from Bulgaria and Czech Republic. Psychological Research, 2011, vol. 2011, no. 2, p. 183-192. ISSN: 1311-4700.
Detail

HAJKROVÁ, R.; PÁLKA, L. Organizační struktura a její nedostatky v závislosti na velikosti firem v prostředí České republiky. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2011, roč. 5, č. 8, s. 19-26. ISSN: 1802-8527.
Detail

KHATEB, F.; KHATIB, N.; Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Brno, CZ: Zapojení FG MOS a QFG MOS tranzistorů pro analogové integrované obvody. 303698, patent. (2013)
Detail