doc. Ing.

Tomáš Vymazal

Ph.D.

FCE – Associate professor

+420 54114 7818
tomas.vymazal@vutbr.cz

Send BUT message

doc. Ing. Tomáš Vymazal, Ph.D.

Publications

 • 2021

  SIKOROVÁ, V.; VYMAZAL, T.; KOCÁB, D.; HRABOVÁ, K.; LIŠOVSKÝ, M. Determining the Sustainability of Concrete with Recycled Aggregate. In Special Concrete and Composites 2020 : 17th International Conference. AIP conference proceedings. College Park, Maryland: AIP Conference Proceedings, 2021. p. 020010-1 (020010-6 p.)ISBN: 978-0-7354-4066-1. ISSN: 0094-243X.
  Detail | WWW

  DVOŘÁK, R.; KOCÁB, D.; VYMAZAL, T. Optimization of the Determination of the Ultrasonic Pulse Velocity in Concrete Using Spectral Noise Analysis. In Special Concrete and Composites 2020: 17th International Conference. AIP conference proceedings. College Park, Maryland: AIP Conference Proceedings, 2021. p. 020015-1 (020015-7 p.)ISBN: 978-0-7354-4066-1. ISSN: 0094-243X.
  Detail | WWW

  LIŠOVSKÝ, M.; KOCÁB, D.; SIKOROVÁ, V.; VYMAZAL, T.; HRABOVÁ, K. Future of concrete structures. In Special Concrete and Composites 2020: 17th International Conference. AIP conference proceedings. College Park, Maryland: AIP Conference Proceedings, 2021. p. 020014-1 (020014-6 p.)ISBN: 978-0-7354-4066-1. ISSN: 0094-243X.
  Detail | WWW

  KOCÁB, D.; VYMAZAL, T.; ŽALUD, O.; ALEXA, M.; LIŠOVSKÝ, M. Možnosti stanovení mrazuvzdornosti betonu s využitím alternativních zkušebních těles. Beton TKS, 2021, vol. 21, no. 1, p. 70-74. ISSN: 1213-3116.
  Detail | WWW

  KOCÁB, D.; DANĚK, P.; ŽÍTT, P.; VYMAZAL, T. Sustainability of Concrete Structures in Terms of Concrete Frost Resistance Determination. In Environmental Challenges in Civil Engineering. Switzerland: Springer Nature Switzerland AG, 2021. p. 63-76. ISBN: 978-3-030-63878-8.
  Detail | WWW

  KOCÁB, D.; VYMAZAL, T.; LIŠOVSKÝ, M.; ALEXA, M. Požadavek na stanovení mrazuvzdornosti betonu v konstrukci – zkušenosti, problémy, příklady. 17. KONFERENCE TECHNOLOGIE A PROVÁDENÍ - SBORNÍK KE KONFERENCI. Praha: Ceská betonárská spolecnost CSSI, 2021. p. 49-59. ISBN: 978-80-907611-5-5.
  Detail | WWW

  TOPOLÁŘ, L.; KOCÁB, D.; PAZDERA, L.; VYMAZAL, T. Analysis of Acoustic Emission Signals Recorded during Freeze-Thaw Cycling of Concrete. Materials, 2021, vol. 14, no. 5, p. 1-16. ISSN: 1996-1944.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

 • 2020

  HRABOVÁ, K.; TEPLÝ, B.; VYMAZAL, T. Sustainability assessment of concrete mixes. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. IOP Publishing, 2020. p. 1-6. ISSN: 1755-1307.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  VYMAZAL, T.; HRABOVÁ, K.; TEPLÝ, B.; KOCÁB, D. Sustainability quantification of concrete with recycled aggregate. In SPECIAL CONCRETE AND COMPOSITES 2019: 16th International Conference. AIP conference proceedings. College Park, Maryland: AIP Conference Proceedings, 2020. p. 1-4. ISBN: 978-0-7354-1961-2. ISSN: 0094-243X.
  Detail | WWW

  MISÁK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KOCÁB, D.; VYMAZAL, T. Ultrasonic NDT determination of initial and final setting time of cement paste. In SPACE 2019. MATEC Web of Conferences. France: EDP Sciences, 2020. p. 1-7. ISSN: 2261-236X.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; KOCÁB, D.; VYMAZAL, T.; MIKULÁŠEK, K. Evaluation of the Acoustic Emission Measurement performed during Freeze-Thaw Cycles Loading. In EXPERIMENTAL STRESS ANALYSIS 58th International Scientific Conference BOOK OF FULL PAPERS. 1. Ostrava: Czech Society for Mechanics, 2020. p. 387-392. ISBN: 978-80-248-4451-0.
  Detail

  DVOŘÁK, R.; KOCÁB, D.; VYMAZAL, T. Optimalizace stanovení rychlosti šíření ultrazvukového impulzu betonem pomocí spektrální analýzy šumu. 17. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY, sborník příspěvků. Ostrava: SEKURKON s.r.o., 2020. p. 50-56. ISBN: 978-80-86604-83-1.
  Detail

  SIKOROVÁ, V.; VYMAZAL, T.; KOCÁB, D.; HRABOVÁ, K.; LIŠOVSKÝ, M. Stanovení udržitelnosti betonu s recyklovaným kamenivem. 17. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY, sborník příspěvků. Ostrava: SEKURKON s.r.o., 2020. p. 25-30. ISBN: 978-80-86604-83-1.
  Detail

  KOCÁB, D.; DANĚK, P.; ŽÍTT, P.; VYMAZAL, T. Vliv způsobu výroby zkušebních těles na výsledek zkoušky mrazuvzdornosti betonu. 27. Betonářské dny - sborník ke konferenci. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2020. p. 376-383. ISBN: 978-80-907611-3-1.
  Detail

  LIŠOVSKÝ, M.; KOCÁB, D.; SIKOROVÁ, V.; VYMAZAL, T.; HRABOVÁ, K. Budoucnost betonových konstrukcí. 17. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY, sborník příspěvků. Ostrava: SEKURKON s.r.o., 2020. p. 43-49. ISBN: 978-80-86604-83-1.
  Detail

 • 2019

  TEPLÝ, B.; VYMAZAL, T. Methodology and case studies for the assesment of concrete sustainability. In Proceedings of the International Conference on Sustainable Materials, Systems and Structures (SMSS2019) Challenges in Design and Management of Structures. RILEM Publications S.A.R.L. 2019. p. 216-224. ISBN: 978-2-35158-217-6.
  Detail

  VYMAZAL, T.; TEPLÝ, B.; HRABOVÁ, K. The assessment and prediction of concrete sustainability. In International Conference Building Materials, Products and Technologies 2019. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2019. p. 1-4. ISSN: 1757-8981.
  Detail

  VYMAZAL, T.; TEPLÝ, B.; HRABOVÁ, K. The assessment and prediction of concrete sustainability. Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2019. p. 1-10.
  Detail

  HRABOVÁ, K.; VYMAZAL, T.; KOCÁB, D.; BUČILOVÁ, I. Navrhování konstrukcí dle ISO 16204 - stanovení životnosti betonových konstrukcí s ohledem na karbonataci. Materiály pro stavbu, 2019, vol. 7, no. 2019, p. 16-18. ISSN: 1213-0311.
  Detail | WWW

  KOCÁB, D.; MISÁK, P.; JINDROVÁ, B.; ALEXA, M.; VYMAZAL, T. Analysis of the influence of transducer frequency on the ultrasonic measurement of concrete homogeneity. In SPECIAL CONCRETE AND COMPOSITES 2018. Acta Polytechnica CTU Proceedings. Prague: Czech Technical University in Prague, 2019. p. 48-51. ISBN: 978-80-01-06594-5. ISSN: 2336-5382.
  Detail

  MISÁK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KOCÁB, D.; VYMAZAL, T. Ultrasonic NDT Determination of Initial and Final Setting Time of Cement Paste. SPACE 2019. 1. Košice: 2019. p. 32-32. ISBN: 978-80-553-3413-4.
  Detail

  KUCHARCZYKOVÁ, B.; KOCÁB, D.; ALEXA, M.; DANĚK, P.; VYMAZAL, T. Měření smršťování: vliv typu separační fólie. 26. Betonářské dny 2019. Hradec Králové: ČBS, 2019. p. 1-10. ISBN: 978-80-907611-2-4.
  Detail

  HRABOVÁ, K.; VYMAZAL, T. Quantification of sustainability of concrete structures. In SGEM Conference Proceedings. International multidisciplinary geoconference SGEM. 2019. p. 371-377. ISBN: 978-619-7408-99-7. ISSN: 1314-2704.
  Detail

  KOCÁB, D.; HALAMOVÁ, R.; VYMAZAL, T.; ŽALUD, O. Vliv složení betonu na jeho modul pružnosti: porovnání experimentu a hodnot z Eurokódu 2. Beton TKS, 2019, vol. 19, no. 6, p. 42-45. ISSN: 1213-3116.
  Detail | WWW

  VYMAZAL, T.; HRABOVÁ, K.; TEPLÝ, B.; KOCÁB, D. Kvantifikace udržitelnosti betonu s recyklovaným kamenivem. 16. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY - sborník příspěvků. Skalský Dvůr: SEKURKON s.r.o., 2019. p. 61-64. ISBN: 978-80-86604-81-7.
  Detail

 • 2018

  MISÁK, P.; VYMAZAL, T.; KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B. Repeatability and Reproductibility of Results of Fresh Concrete Testing. In Solid State Phenomena: 24th Concrete Days. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. p. 15-20. ISBN: 978-3-0357-1284-1. ISSN: 1662-9779.
  Detail

  KOCÁB, D.; MISÁK, P.; JINDROVÁ, B.; ALEXA, M.; VYMAZAL, T. Analýza vlivu frekvence použitých sond při ultrazvukovém měření rovnoměrnosti betonu. 15. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY, sborník příspěvků. Skalský Dvůr: SEKURKON s.r.o., 2018. p. 16-21. ISBN: 978-80-86604-78-7.
  Detail

  TEPLÝ, B., VYMAZAL, T., ROVNANÍKOVÁ, P:. Introduction to an approach to performing sustainability quantification of concrete structures. In Solid State Phenomena: 24th Concrete Days. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. p. 273-279. ISBN: 978-3-0357-1284-1. ISSN: 1662-9779.
  Detail | WWW

  KOCÁB, D.; MISÁK, P.; VYMAZAL, T. Vlastnosti betonu zkoušené v laboratoři nebo na konstrukci – systemizace. 2018.
  Detail

  KOCÁB, D.; MISÁK, P.; VYMAZAL, T. Stanovení odolnosti betonu proti působení vody a CHRL: metody, vlivy, praxe, problémy. 2018.
  Detail

  VYMAZAL, T.; TEPLÝ, B.; ROVNANÍKOVÁ, P. Metodika hodnocení trvalé udržitelnosti betonu. Beton TKS, 2018, vol. 2018, no. 2/2018, p. 58-61. ISSN: 1213-3116.
  Detail

  TEPLÝ, B.; VYMAZAL, T.; ROVNANÍKOVÁ, P. Methodology for the quantification of concerete sustainability. Opole: Polish Association of Civil Engineers and Technicians, Branch in Opole, 2018. p. 26-27. ISBN: 978-83-937864-2-8.
  Detail

  Teplý, B., Rovnaníková, P., Vymazal., T. Sustainability quantification of concrete structures. In Advanced Environmental in Research. volume 63. New York, USA: Nova science publishers, 2018. p. 231-248. ISBN: 9781536139198.
  Detail

  OKŘINOVÁ, P.; VYMAZAL, T.; ŠENOVSKÁ, E.; VONDRÁKOVÁ, L. Aplikace mikroskopického modelu pohybu osob v městské pěší dopravě. In Sborník referátů 23. mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovarsko 2018 – „DOPRAVA VE MĚSTĚ“. Cheb: Informační centrum ČKAIL, s.r.o., Sokolská15, Praha 2, 2018. p. 69-78. ISBN: 978-80-87438-62-6.
  Detail

  KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; VYMAZAL, T.; HANUŠ, P.; HALAMOVÁ, R. Destructive and Non-destructive Assessment of the Frost Resistance of Concrete Made with Different Aggregate. Elektronický sborník přednášek. 21st conference of Research Institute for Building Materials. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2018. p. 1-10. ISBN: 978-80-87397-26-8.
  Detail

  KUCHARCZYKOVÁ, B.; KOCÁB, D.; ROZSYPALOVÁ, I.; KAREL, O.; MISÁK, P.; VYMAZAL, T. Measurement and Evaluation Proposal of Early Age Shrinkage of Cement Composites Using Shrinkage-Cone. Elektronický sborník přednášek. 21st conference of Research Institute for Building Materials. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2018. p. 1-10. ISBN: 978-80-87397-26-8.
  Detail

  KUCHARCZYKOVÁ, B.; KOCÁB, D.; ROZSYPALOVÁ, I.; KAREL, O.; MISÁK, P.; VYMAZAL, T. Measurement and evaluation proposal of early age shrinkage of cement composites using shrinkage-cone. In International Conference Building Materials, Products and Technologies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2018. p. 1-6. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; VYMAZAL, T.; HANUŠ, P.; HALAMOVÁ, R. Destructive and non-destructive assessment of the frost resistance of concrete with different aggregate. In IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2018. p. 1-6. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  TEPLÝ, B.; VYMAZAL, T.; ROVNANÍKOVÁ, P. Methodology for the quantification of concrete sustainability. In MATEC Web of Conferences. MATEC Web of Conferences. EDP Sciences, 2018. p. 1-7. ISSN: 2261-236X.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  KOCÁB, D.; VYMAZAL, T.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; HALAMOVÁ, R.; HANUŠ, P. Influence of Coarse Aggregate Grain Size on Frost Resistance of Concrete. In Rehabilitation and Reconstruction of Buildings. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2018. p. 37-40. ISSN: 1013-9826.
  Detail

  HALAMOVÁ, R.; KOCÁB, D.; VYMAZAL, T. The Influence of Concrete Composition on its Modulus of Elasticity: Comparison of Experiment and Values from Eurocode 2. In Proceedings of The 12th International PhD Symposium in Civil Engineering. Praha: Czech Technical University in Prague, 2018. p. 1103-1110. ISBN: 978-80-01-06401-6.
  Detail

  UXA, R.; VYMAZAL, T. Differences in the accuracy of test methods in the field of testing aggregate and determination of their causes. In Construmat 2018. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2018. p. 1-8. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  MISÁK, P.; VYMAZAL, T.; KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B. Repeatability and Reproducibility of the Static Elastic Modulus of Concrete Measurement. In Solid State Phenomena: 24th Concrete Days. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. p. 214-219. ISBN: 978-3-0357-1284-1. ISSN: 1662-9779.
  Detail

 • 2017

  KOCÁB, D.; MISÁK, P.; VYMAZAL, T.; KOMÁRKOVÁ, T.; HALAMOVÁ, R. Stanovení odolnosti povrchu betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek – metody, praxe, problémy. Beton TKS, 2017, vol. 17, no. 2, p. 42-47. ISSN: 1213-3116.
  Detail

  MISÁK, P.; VYMAZAL, T.; KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B. Opakovatelnost a reprodukovatelnost výsledků zkoušek statického modulu pružnosti betonu. 14. konference TECHNOLOGIE 2017 - Sborník přednášek. Jihlava: Česká betonářská společnost ČSSI, 2017. p. 1-7. ISBN: 978-80-906097-9-2.
  Detail

  TEPLÝ, B.; VYMAZAL, T.; ROVNANÍKOVÁ, P. Úvod k úloze kvantifikace trvalé udržitelnosti v betonovém stavitelství. Sborník ke konferenci 24. Betonářské dny 2017. Litomyšl: Česká betonářská společnost ČSSI, 2017. p. 1-9. ISBN: 978-80-906759-0-2.
  Detail

  KOCÁB, D.; VYMAZAL, T.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; HALAMOVÁ, R.; HANUŠ, P. Vliv velikosti zrna hrubého kameniva na mrazuvzdornost betonu. Sanace a rekonstrukce staveb 2017, CRRB - 19th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Building. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2017. p. 102-106. ISBN: 978-80-01-06347-7.
  Detail

  MISÁK, P.; VYMAZAL, T.; KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B. Opakovatelnost a reprodukovatelnost výsledků zkoušek čerstvého betonu. Sborník ke konferenci 24. Betonářské dny 2017. Litomyšl: Česká betonářská společnost ČSSI, 2017. p. 1-8. ISBN: 978-80-906759-0-2.
  Detail

  KOCÁB, D.; VYMAZAL, T.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; HALAMOVÁ, R.; HANUŠ, P. Influence of coarse aggregate grain size on frost resistance of concrete. Sanace a rekonstrukce staveb 2017, CRRB - 19th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Building. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2017. p. 112-112. ISBN: 978-80-01-06347-7.
  Detail

 • 2016

  PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; VYMAZAL, T.; DANĚK, P.; SMUTNÝ, J. Three-Point Bending Test Evaluation of Concrete Specimens by Non- Traditional Analysis of Acoustic Emission Method. In Trends in Statics and Dynamics of Constructions II. Applied Mechanics and Materials. softcover. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. p. 198-202. ISBN: 978-3-03835-538- 0. ISSN: 1660-9336.
  Detail

  ŠTOUDEK, R.; TRČKA, T.; MATYSÍK, M.; VYMAZAL, T.; PLŠKOVÁ, I. Acoustic and Electromagnetic Emission of Lightweight Concrete with Polypropylene Fibers. Materiali in tehnologije, 2016, vol. 50, no. 4, p. 547-552. ISSN: 1580-2949.
  Detail

  PŐSSL, P.; KOCÁB, D.; MISÁK, P.; STAVAŘ, T.; VYMAZAL, T. Hodnocení propustnosti povrchové vrstvy betonu v závislosti na jeho složení pomocí metodiky DOE. In Zkoušení a jakost ve stavebnictví - sborník recenzovaných příspěvků 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2016. p. 79-90. ISBN: 978-80-214-5341- 8.
  Detail

 • 2015

  MATYSÍK, M.; VYMAZAL, T.; PLŠKOVÁ, I. Effect of Superplasticizers on the Cement Hydration Process. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. p. 3-6. ISBN: 978-3-03835-452- 9. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  ŠIMONOVÁ, H.; HAVLÍKOVÁ, I.; DANĚK, P.; KERŠNER, Z.; VYMAZAL, T. The Effect of a Superplasticizer Admixture on the Mechanical Fracture Parameters of Concrete. Materiali in tehnologije, 2015, vol. 49, no. 3, p. 417-421. ISSN: 1580-2949.
  Detail

  PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; KOŘENSKÁ, M.; VYMAZAL, T.; SMUTNÝ, J.; BÍLEK, V. Monitoring Early-age Concrete with the Acoustic-emission Method and Determining the Change in the Electrical Properties. Materiali in tehnologije, 2015, vol. 49, no. 5, p. 703-707. ISSN: 1580-2949.
  Detail | WWW

  PŐSSL, P.; MORAVCOVÁ, B.; VYMAZAL, T. STANOVENÍ OBSAHU VZDUCHOVÝCH PÓRŮ ČERSTVÝCH, BETONŮ RŮZNÝCH RECEPTUR TLAKOMĚRNOU METODOU A, PŘÍSTROJEM AIR VOID ANALYZER V RÁMCI PROJEKTU, GAČR 13- 18870S. In Trvanlivost 2015. sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavebního zkušebnictví, 2015. p. 80-85. ISBN: 978-80-214-5245- 9.
  Detail

  CIKRLE, P.; ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; VYMAZAL, T. Konstrukční zvláštnosti při diagnostice sakrálních objektů. Městské inženýrství. Karlovy Vary: ČKAIT, 2015. p. 99-108. ISBN: 978-80-87438-62-6.
  Detail

 • 2014

  MATYSÍK, M.; TOPOLÁŘ, L.; DANĚK, P.; VYMAZAL, T.; PLŠKOVÁ, I. The Effect of Concrete Quality on the Acoustic Emission Parameters During Three-point Bending Fracture Test. In 11th International Conference Binders and Materials 2013 (ICBM 2013). Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 149-152. ISBN: 978-3-03835-026-2. ISSN: 1022-6680.
  Detail

  ŠIMONOVÁ, H.; HAVLÍKOVÁ, I.; DANĚK, P.; KERŠNER, Z.; VYMAZAL, T. Effect of Superplasticizer Admixture on Mechanical Fracture Parameters of Concrete. 22nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALS AND TECHNOLOGY Program and book of abstracts. Ljubljana: Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia, 2014. p. 209-209. ISBN: 978-961-92518-7- 4.
  Detail

  MISÁK, P.; POTOČKOVÁ, M.; KOCÁB, D.; VYMAZAL, T.; KRÁLÍKOVÁ, M. Vliv vícenásobného cyklického zatěžování na hodnotu statického modulu pružnosti v tlaku. In Sborník recenzovaných příspěvků konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2014. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. p. 205-214. ISBN: 978-80-214-5032- 5.
  Detail

  MATYSÍK, M.; TOPOLÁŘ, L.; DANĚK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; VYMAZAL, T.; PLŠKOVÁ, I. An Experimental Study on Acoustic Emission Signals During the Three- point Bending Fracture Test. In ICEBMP 2014. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 281-284. ISBN: 978-80-87397-16- 9. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

 • 2013

  MISÁK, P.; VYMAZAL, T.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; ŽALUD, O. Stanovení odolnosti betonu proti působení CHRL podle ČSN 73 1326 - opakovatelnost a reprodukovatelnost výsledků zkoušek. Beton TKS, 2013, vol. 2013, no. 4, p. 120-124. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  VYMAZAL, T. PROJEKT GAČR 13-18870S – DOSAVADNÍ POSTUP A PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ. In Trvanlivost silikátových materiálů 2013. Brno: VUT V Brně, 2013. p. 3-7. ISBN: 978-80-214-4784- 4.
  Detail

  VYMAZAL, T.; MISÁK, P. VYBRANÉ VLASTNOSTI ČERSTVÉHO A ZTVRDLÉHO BETONU A JEJICH POROVNÁNÍ. In Trvanlivost silikátových materiálů 2013. Brno: VUT V Brně, 2013. p. 8-13. ISBN: 978-80-214-4784- 4.
  Detail

  HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; CIKRLE, P.; KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; POSPÍCHAL, O.; VYMAZAL, T.; ŽÍTT, P. Stavební látky - Cvičebnice. Stavební látky - Cvičebnice. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2013. p. 1-122. ISBN: 978-80-7204-828- 1.
  Detail

  VYMAZAL, T.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P. Vliv vodního součinitele na propustnost povrchové vrstvy cementové malty pro vodu a vzduch. In CONSTRUCTION MATERIALS. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2013. p. 108-115. ISBN: 978-80-552-1031- 5.
  Detail

  MISÁK, P.; VYMAZAL, T. POHLED NA METODY OVĚŘOVÁNÍ ŽIVOTNOSTI ZTVRDLÉHO BETONU PŘI ZKOUŠKÁCH V LABORATORNÍM PROSTŘEDÍ. In Trvanlivost silikátových materiálů 2013 - Sborník příspěvků. Brno: FAST VUT, 2013. p. 34-43. ISBN: 978-80-214-4784- 4.
  Detail

  MISÁK, P.; VYMAZAL, T. Opakovatelnost a reprodukovatelnost výsledků zkoušek podle ČSN 73 1326. In Konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví - Sborník recenzovaných příspěvků 2013. 2013. p. 335-346. ISBN: 978-80-214-4777- 6.
  Detail

 • 2012

  VYMAZAL, T.; MISÁK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B. Statistická analýza hodnocení výsledků programů zkoušení způsobilosti. In Zkoušení a jakost. Brno: VUT FAST v Brně, 2012. p. 347-353. ISBN: 978-80-214-4578- 9.
  Detail

  HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; VYMAZAL, T. Inovace kurzů BI01 Stavební látky a BI02 Zkušebnictví a technologie na VUT v Brně v rámci OP VK. Construmat 2012. Žilina: 2012. p. 1-6. ISBN: 978-80-554-0528-5.
  Detail

 • 2011

  VYMAZAL, T.; ŽALUD, O.; MISÁK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; RUMEL, I. Vliv zkušebních forem a ošetřování těles na výsledky zkoušek fyzikálně- mechanických a trvanlivostních charakteristik ztvrdlého betonu. Beton TKS, 2011, vol. 2011, no. 4, p. 76-79. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  VYMAZAL, T.; ŽALUD, O.; MISÁK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; JANOUŠEK, P. Vliv obsahu vzduchu ve ztvrdlém provzdušněném betonu na hodnotu statického modulu pružnosti a pevnosti v tlaku stanovenou NDT metodami. Beton TKS, 2011, vol. 2011, no. 4, p. 73-75. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  VYMAZAL, T.; MISÁK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P. Programy zkoušení způsobilosti poskytované ÚSZK FAST VUT pro rozvoj zkušebních laboratoří. In Sborník recenzovaných příspěvků konference Zkoušení a jakost 2011. Brno: VUT FAST, 2011. p. 473-479. ISBN: 978-80-214-4338- 9.
  Detail

  VYMAZAL, T.; ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; SCHMID, P.; ŽÍTT, P. Stavební látky - Cvičebnice. Stavební látky - Cvičebnice. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2011. p. 1-116. ISBN: 978-80-7204-720- 8.
  Detail

 • 2010

  MISÁK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; VYMAZAL, T. Stanovení vlivu vlhkosti na hodnotu součinitele vzduchové propustnosti metodou TPT. Stavební obzor, 2010, vol. 19, no. 2, p. 49-52. ISSN: 1210- 4027.
  Detail

  POSPÍCHAL, O.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; MISÁK, P.; HLAVÁČ, Z.; VYMAZAL, T. Influence of Periodic Freezing on the Value of the Elastic Modulus of the Light- weight Fibre Concrete. TRANSACTIONS ON TRANSPORT SCIENCES, 2010, vol. 2, no. 4, p. 142-149. ISSN: 1802-971X.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  POSPÍCHAL, O.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; MISÁK, P.; VYMAZAL, T. Freeze- thaw resistance of concrete with porous aggregate. Procedia Engineering, 2010, vol. 2, no. 1, p. 521-529. ISSN: 1877-7058.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  KUCHARCZYKOVÁ, B.; KERŠNER, Z.; POSPÍCHAL, O.; MISÁK, P.; VYMAZAL, T. Influence of freeze- thaw cycles on fracture parameters values of lightweight concrete. Procedia Engineering, 2010, vol. 2, no. 1, p. 959-966. ISSN: 1877-7058.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  KUCHARCZYKOVÁ, B.; POSPÍCHAL, O.; MISÁK, P.; DANĚK, P.; VYMAZAL, T. Shrinkage of LWAC - Effect of Aggregate Absorption. In The 10th International Conference Modern building Materials, Structures and Techniques - Selected papers - Vol. I. Lithuania: 2010. p. 167-172. ISBN: 978-9955-28-593- 9.
  Detail

  KUCHARCZYKOVÁ, B.; MISÁK, P.; VYMAZAL, T. The Air Permeability Measurement by Torrent Permeability Tester. In The 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques - Selected papers - Vol. I. Lithuania: 2010. p. 162-166. ISBN: 978-9955-28-593- 9.
  Detail

  VYMAZAL, T.; ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; SCHMID, P.; ŽÍTT, P. Stavební látky - Cvičebnice. Stavební látky - Cvičebnice. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2010. p. 1-114. ISBN: 978-80-7204-672- 0.
  Detail

  KUCHARCZYKOVÁ, B.; MISÁK, P.; VYMAZAL, T. Determination and Evaluation of the Air Permeability Coefficient using Torrent Permeability Tester. RUSSIAN JOURNAL OF NONDESTRUCTIVE TESTING. Pleiades Publishing, Ltd., 2010. p. 226-233. ISSN: 1061-8309.
  Detail

  MISÁK, P.; VYMAZAL, T.; KUCHARCZYKOVÁ, B. Vyhodnocování mezilaboratorních porovnávacích zkoušek. In Juniorstav 2010 - Sborník anotací. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2010. p. 211-211. ISBN: 978-80-214-4042- 5.
  Detail

  MISÁK, P.; VYMAZAL, T.; KUCHARCZYKOVÁ, B. Transformace vstupních dat při vyhodnocování mezilaboratorních porovnávacích zkoušek permeability betonu metodou TPT. In Juniorstav 2010 - Sborník anotací. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2010. p. 212-212. ISBN: 978-80-214-4042- 5.
  Detail

  MISÁK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; VYMAZAL, T.; DANĚK, P.; SCHMID, P. Determination of the quality of the surface layer of concrete using the TPT method and specification of the impact of humidity on the value of the air permeability coefficient. Ceramics-Silikáty, 2010, vol. 3, no. 54, p. 290-294. ISSN: 0862-5468.
  Detail | WWW

  VYMAZAL, T.; MISÁK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; POSPÍCHAL, O.; KOCÁB, D. Management rizik s podporou expertních systémů jako nadstavba formalizovaných integrovaných systémů řízení. In Zkoušení a jakost 2010. Brno: FAST VUT v Brně, 2010. p. 427-436. ISBN: 978-80-214-4144- 6.
  Detail

  VYMAZAL, T.; MISÁK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P. Porovnání výsledků zkoušek vzduchové permeability betonu přístrojem TPT a metodou CEMBUREAU. In Zkoušení a jakost 2010. Brno: FAST VUT v Brně, 2010. p. 143-146. ISBN: 978-80-214-4144- 6.
  Detail

  KUCHARCZYKOVÁ, B.; POSPÍCHAL, O.; MISÁK, P.; DANĚK, P.; VYMAZAL, T. Smrštění betonů s pórovitým kamenivem - vliv míry nasycení kameniva. Stavební obzor, 2010, vol. 19, no. 9, p. 269-273. ISSN: 1210- 4027.
  Detail

 • 2009

  MISÁK, P.; VYMAZAL, T. Modul pružnosti vs. pevnost v tlaku. Beton TKS, 2009, vol. 9, no. 2, p. 24-25. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  VYMAZAL, T.; ŽIŽKOVÁ, N.; MISÁK, P. Prediction of the risks of design and development of new building materials by fuzzy inference systems. Ceramics- Silikáty, 2009, vol. 53, no. 3, p. 216-224. ISSN: 0862- 5468.
  Detail

  MISÁK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; VYMAZAL, T. Využití metodiky DOE při zkoušení pevnosti v tahu ohybem extrudovaných materiálů. In Materiálové inženýrství - Sborník příspěvků. Brno: CERM, 2009. p. 115-118. ISBN: 978-80-7204-629- 4.
  Detail

  MISÁK, P.; VYMAZAL, T. Řízení kvalitativních, environmentálních a bezpečnostních rizik stavebních technologií pomocí fuzzy inference systémů. In Kvalita 2009. Ostrava: DT Ostrava, 2009. p. 15-21. ISBN: 978-80-02-02153- 7.
  Detail

  MISÁK, P.; VYMAZAL, T. Posuzování charakteristické pevnosti betonu v tlaku v konstrukci nepřímými metodami (ČSN EN 13791). In Construmat 2009. Brno: FAST VUT v Brně, 2009. p. 247-251. ISBN: 978-80-01-04355- 4.
  Detail

  KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; VYMAZAL, T.; MISÁK, P.; POSPÍCHAL, O. Průběh smrštění betonů s pórovitým kamenivem. Stavební obzor, 2009, vol. 18, no. 10, p. 302-304. ISSN: 1210- 4027.
  Detail

  MISÁK, P.; VYMAZAL, T. Závislost modulu pružnosti na pevnosti betonu v tlaku. Beton TKS, 2009, vol. 2009, no. 3, p. 58-59. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  VYMAZAL, T.; MISÁK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; SCHMID, P.; DANĚK, P. Využití fuzzy inference systémů v managementu rizik stavebních technologií. In Zkoušení a jakost ve stavebnictví. Brno: FAST VUT v Brně, 2009. p. 453-463. ISBN: 978-80-214-3951- 1.
  Detail

  KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; MISÁK, P.; POSPÍCHAL, O.; VYMAZAL, T. Reologie betonů s pórovitým kamenivem. In Sborník recenzovaných příspěvků konference zkoušení a jakost ve stavebnictví 2009. Brno: VUT v Brně, 2009. p. 149-154. ISBN: 978-80-214-3951- 1.
  Detail

  POSPÍCHAL, O.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; MISÁK, P.; HLAVÁČ, Z.; VYMAZAL, T. Influence of Periodic Freezing on the Value of the Elastic Modulus of the Light- weight Fibre Concrete. In 7th Workshop NDT 2009 Non-Destructive Testing in Engineering Practice - Proceedings. Brno: 2009. p. 56-63. ISBN: 978-80-7204-671- 3.
  Detail

  MISÁK, P.; VYMAZAL, T.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; SCHMID, P.; DANĚK, P. Hodnocení způsobilosti procesu a charakteristická hodnota. In Zkoušení a jakost ve stavebnictví. Brno: FAST VUT v Brně, 2009. p. 423-427. ISBN: 978-80-214-3951- 1.
  Detail

 • 2008

  MISÁK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; VYMAZAL, T. Metoda TPT a vliv vlhkosti na koeficient vzduchové propustnosti. In Proceedings of 6th WORKSHOP NDT 2008. 1. Brno: Brno University of Technology, 2008. p. 86-89. ISBN: 978-80-7204-610- 2.
  Detail

  MISÁK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; VYMAZAL, T. Určování kvality povrchové vrstvy betonu metodou TPT a stanovení vlivu vlhkosti na hodnotu součinitele vzduchové propustnosti. Zborník konference Stavebné materiály a skúšobníctvo. Slovenská republika: Technický a skúšobný ústav stavební, n.o. Bratislava, 2008. p. 179-184. ISBN: 8096997864.
  Detail

 • 2007

  LUŇÁČEK, M.; ANTON, O.; VYMAZAL, T. PŘÍPRAVA MASIVNÍCH BLOKŮ PRO PROJEKT "METODIKA ZKOUŠENÍ MASIVNÍCH ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ". In Juniorstav 2007. Brno: VUT v Brně, Fakulta stavební, 2007. p. 166 ( p.)ISBN: 978-80-214-3337- 3.
  Detail

  MISÁK, P.; VYMAZAL, T. Využití logaritmicko normálního rozdělení pravděpodobnosti při stanovení charakteristické pevnosti betonu v tlaku. In Construmat 2007. Ostrava: TU Ostrava, 2007. p. 52-56.
  Detail

  MISÁK, P.; VYMAZAL, T. Vyjadřování nejistot měření při nepřímém zkoušení. In Construmat 2007. Ostrava: TU Ostrava, 2007. p. 55-57.
  Detail

  MISÁK, P.; VYMAZAL, T. Výpočet odhadů pevnostních charakteristik betonových směsí pomocí fuzzy inference systémů. In Juniorstav 2007. Brno: VUT Fast v Brně, 2007. p. 170-170.
  Detail

  VYMAZAL, T.; MISÁK, P.; FOJTÍK, T. ZKUŠENOSTI ZE ZKOUŠENÍ BETONOVÝCH DLAŽEBNÍCH DESEK DLE HARMONIZOVANÉ EN 1339. In Jakost - Quality 2007. Ostrava: DT Ostrava, 2007. p. 22-30. ISBN: 978-80-02-01902- 2.
  Detail

  MISÁK, P.; VYMAZAL, T.; ŽIŽKOVÁ, N. Kvantifikace rizik pomocí fuzzy inference systémů. In Zkoušení a jakost ve stavebnictví. Praha: ČVUT Praha, 2007. p. 37-40.
  Detail

  MISÁK, P.; VYMAZAL, T. Vyjadřování nejistot měření v kvantitativním zkoušení pomocí fuzzy množin. In Sborník z 16. semináře Moderní matematické metody v inženýrství. Ostrava: VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, 2007. p. 195-200. ISBN: 978-80-248-1649- 4.
  Detail

  VYMAZAL, T.; MISÁK, P.; FOJTÍK, T. PODPORA APLIKACE NOVÝCH STAVEBNÍCH HMOT A TECHNOLOGIÍ DO PRAXE STAVEBNÍCH PODNIKŮ. In Jakost - Quality 2007. Ostrava: DT Ostrava, 2007. p. 15-21. ISBN: 978-80-02-01902- 2.
  Detail

  VYMAZAL, T.; ŽIŽKOVÁ, N.; MISÁK, P. ODHAD FYZIKÁLNĚ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ NOVÝCH STAVEBNÍCH HMOT POMOCÍ EXPERTNÍCH SYSTÉMŮ. In Sanace 2007. brno: SSBK, 2007. p. 380-387.
  Detail

 • 2006

  VYMAZAL, T. PODPORA PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ JAKOSTI STAVEBNÍCH PRACÍ VYUŽÍVÁNÍM JEDNODUCHÝCH NÁSTROJŮ ŘÍZENÍ RIZIK. In Jakost - quality 2006. DTO Ostrava, 2006. p. 16-16. ISBN: 80-02-01829- X.
  Detail

  VYMAZAL, T.; FOJTÍK, T.; ŽIŽKOVÁ, N.; PETRÁNEK, V.; MATULOVÁ, P. HODNOCENÍ TECHNICKÝCH, EKOLOGICKÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH PARAMETRŮ NOVÝCH STAVEBNÍCH HMOT. In Technologie. ČVUT Praha, 2006. p. 132-138. ISBN: 80-903502-4- 0.
  Detail

  VYMAZAL, T.; ŽIŽKOVÁ, N.; PETRÁNEK, V.; MATULOVÁ, P.; FOJTÍK, T. IDENTIFIKACE ENVIROMENTÁLNÍCH ASPEKTŮ VE VÝVOJI PROGRESIVNÍCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ S VYUŽITÍM DRUHOTNÝCH SUROVIN POMOCÍ FMEA. In Sanace 2006. Brno: SSBK, 2006. p. 372-378. ISBN: 1211- 3700.
  Detail

  FOJTÍK, T.; VYMAZAL, T.; ŽIŽKOVÁ, N.; PETRÁNEK, V. TECHNICAL, ENVIRONMENTAL AND SECURITY CRITERIA OF NEW BUILDING MATERIALS PARAMETERS EVALUATION. In International Symposium Compunational Civil Engineering 2006. 1. Iasi, Rumunsko: , Romania : SOCIETATII ACADEMICE "MATEI-TEIU BOTEZ", 2006. p. 100-106. ISBN: 973-7962-89- 3.
  Detail

  ŽIŽKOVÁ, N., VYMAZAL, T., FOJTÍK, T., PETRÁNEK, V., MATULOVÁ, P. ENVIRONMENTAL ASPECTS IN DEVELOPMENT OF SURFACE TREATMENT OF CONSTRUCTION USING RAW INDUSTRIAL WASTE MATERIALS BY FMEA METHOD. In Zborník prednášok. 1. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2006. p. 441-448. ISBN: 80-8073-594- 8.
  Detail

  FOJTÍK, T.; VYMAZAL, T.; ŽIŽKOVÁ, N.; PETRÁNEK, V. Technical, environmental and security criteria of new building materials parameters evaluation. Journal Intersections, 2006, vol. 3, no. 5, p. 44-51. ISSN: 1582- 3024.
  Detail

  VYMAZAL, T.; FOJTÍK, T.; ŽIŽKOVÁ, N.; PETRÁNEK, V.; MATULOVÁ, P. Metody a nástroje hodnocení technických, ekologických a bezpečnostních parametrů nových stavebních hmot. In Kvalita vo stavebníctve. Štrbské Pleso: TU Košice, 2006. p. 173-179. ISBN: 80-8073-593- X.
  Detail

  VYMAZAL, T.; ŠILHAVÁ, M. ŘÍZENÍ A PLÁNOVÁNÍ KVALITY STAVEBNÍCH PRACÍ NA ZÁKLADĚ POŽADAVKŮ INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ. In Kvalita v stavebníctve. Štrbské Pleso: TU Košice, 2006. p. 16-20. ISBN: 80-8073-593- X.
  Detail

  VYMAZAL, T. Plánování a řízení jakosti. Stavitel, 2006, vol. 2006, no. 7, p. 37-39. ISSN: 1210- 4828.
  Detail

  MATULOVÁ, P.,VYMAZAL, T., FOJTÍK, T., ŽIŽKOVÁ, N., PETRÁNEK. Technické, ekologické a bezpečnostní parametry v návrhu a vývoji nových progresivních stavebních hmot. In Construmat 2006. 1. Nitra: Univerzita Nitra, 2006. p. 57-59. ISBN: 80-8069-747- 7.
  Detail

  PETRÁNEK, V.; ŽIŽKOVÁ, N.; VYMAZAL, T.; FOJTÍK, T.; MATULOVÁ, P. Modification of epoxy repair materials with waste fillers. In Actual Trends in Highway and Bridge Engineering 2006. Iasi, Rumunsko: 2006. p. 146-158. ISBN: 1842- 628X.
  Detail

  ŠILHAVÁ, M.; VYMAZAL, T. FMEA - analýza vad a jejich následků ve stavebnictví. In Sborník. VUT Fast, 2006. p. 2-5. ISBN: 80-214-3107- 5.
  Detail

 • 2005

  VYMAZAL, T., VINTER, M. RISK MANAGEMENT V ŘÍZENÍ ZMĚN. In Jakost - Quality 2005. Ostrava: DT Ostrava, s.r.o., 2005. p. E- 6 ( p.)ISBN: 80-02-01729- 3.
  Detail

  VYMAZAL, T., VINTER, M. RISK MANAGEMENT V PŘÍPRAVĚ ZAKÁZKY VE STAVEBNÍ DODAVATELSKÉ FIRMĚ. In Jakost - Quality 2005. Ostrava: DT Ostrava, s.r.o., 2005. p. C- 25 ( p.)ISBN: 80-02-01729- 3.
  Detail

  KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SCHMID, P.; VYMAZAL, T. Vliv vodního součinitele na lomově- mechanické vlastnosti sádry. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Telč, Česká Republika: 2005. p. 265-269. ISBN: 80-239-4905- 5.
  Detail

  VYMAZAL, T. K zajišťování výsledků NDT metod ve stavebním zkušebnictví. In Workshop NDT. Brno: VUT Brno, 2005. p. 252-256. ISBN: 80-7204-420- 6.
  Detail

  VYMAZAL, T. Quality Management, Costs Reduction and Enviromental Impact During Revitalization and Reiforcement of Structures in Practice of Contractor, s company. In Damstruc 2005. Brasil: Universidade Federal Fluminense, 2005. p. 30-35. ISBN: 85-905495-2- 6.
  Detail

  VYMAZAL, T.; FOJTÍK, T.; CIKRLE, P. K problematice zajišťování jakosti vzorkování ve stavebním zkušebnictví. In Sborník. Rajecké Teplice, SK: 2005. p. 11-14. ISBN: 80-8070-451- 1.
  Detail

  VYMAZAL, T.; FOJTÍK, T. K ZAJIŠŤOVÁNÍ JAKOSTI VÝSLEDKŮ LABORATORNÍCH ANALÝZ STAVEBNÍCH HMOT A DÍLCŮ. In Construmat 2005. Rajecké Teplice: Žilinská Unhiverzita, 2005. p. 1-3. ISBN: 80-8070-451- 1.
  Detail

  KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SCHMID, P.; VYMAZAL, T. Lomově mechanické vlastnosti sádry. In Sádra 2005. Brno, Česká Republika: 2005. p. 20-27. ISBN: 80-214-3041- 9.
  Detail

 • 2004

  VYMAZAL, T. Jakost ve stavebnictví. Jakost ve stavebnictví. Brno, Česká Republika: CERM, s.r.o. Brno, 2004. ISBN: 80-214-2533- 4.
  Detail

  VYMAZAL, T., VINTER, M., ŠIMONÍKOVÁ, D., NAAROVÁ, R. K PROBLEMATICE ŘÍZENÍ RIZIK V PŘÍPRAVĚ ZAKÁZKY VE STAVEBNÍ DODAVATELSKÉ FIRMĚ. In Jakost 2004. Jakost 2004. Ostrava: Dům techniky Ostrava, 2004. p. C-1 - C- 5 ( p.)ISBN: 80-02-01645- 9.
  Detail

  ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; KOUKAL, J.; SCHMID, P.; STEHLÍK, M.; VÍTEK, L.; VYMAZAL, T. Zkušebnictví a technologie MODUL BI02- M04 Laboratorní cvičení. Brno: 2004. p. 1-64.
  Detail

  VYMAZAL, T.; VINTER, M. QMS, EMS a management rizik v přípravě zakázky stavební dodavatelské organizace. In Kvalita v stavebníctve. Štrbské Pleso: TU Košice, Stavebná fakulta, 2004. p. 115- 120 ( p.)ISBN: 80-8073-187- X.
  Detail

  VYMAZAL, T. PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S MONITOROVÁNÍM A MĚŘENÍM SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ VE STAVEBNÍ DODAVATELSKÉ ORGANIZACI. In Jakost - Quality 2004. Jakost 2004. Ostrava: Dům techniky Ostrava, 2004. p. C33- C37 ( p.)ISBN: 80-02-01645- 9.
  Detail

 • 2003

  LUKÁŠ, J.; BRANDŠTETR, J.; MELCHER, J.; KRÁTKÝ, J.; KARMAZÍNOVÁ, M.; VYMAZAL, T.; BÍLEK, V. Složení a vlastnosti některých typů vysokohodnotných a samozhutňujících betonů. Beton, 2003, vol. 2003, no. 6, p. 10-13. ISSN: 1212- 0154.
  Detail

 • 2002

  VYMAZAL, T. Možnosti podpory řízení rizik v dodavatelských stavebních firmách v kontextu s revidovanými normami managamentu jakosti. In Jakost 2002. ?. Česká Republika: 2002. p. 31 ( p.)ISBN: 80-7099-817- 2.
  Detail

  VYMAZAL, T. Některé aspekty převedení systémů jakosti stavebních dodavatelských firem podle ČSN EN ISO 9001: 2001. In Sborník 4. Odborný seminář doktorského studia. Česká Republika: 2002. p. 26 ( p.)ISBN: 80-214-2067- 7.
  Detail

  ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; KOUKAL, J.; SCHMID, P.; STEHLÍK, M.; VÍTEK, L.; VYMAZAL, T. Základy zkušebnictví - Návody do cvičení. Základy zkušebnictví - Návody do cvičení. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2002. p. 1-62. ISBN: 80-214-2079- 0.
  Detail

  VYMAZAL, T. Plány jakosti a kontrolní a zkušební plány. In Základy zkušebnicvtví. Základy zkušebnictví. Brno: CERM Brno, 2002. p. 54 ( p.)ISBN: 80-214-2079- 0.
  Detail

  VYMAZAL, T. Základní prvky řízení rizik v přípravě staveb. In 2002. p. 172-175. ISBN: 80-7099-817- 2.
  Detail

 • 2001

  NEČAS, R., VYMAZAL, T. Problematika projektu a výroby modelu segmentového mostu se spřazenou ŽB mostovnou. In 3. odborný seminář doktorského studia VUT v Brně. VUT v Brně: 2001. p. 81- 84 ( p.)ISBN: 1212- 9275.
  Detail

  MENCL, V., VYMAZAL, T. Možnosti snížení technologických rizik mostních izolací uplatněním systémů řízení jakosti. In Hydroizolace a vozovky na mostech. Brno: CERM, s.r.o., 2001. p. 24 ( p.)ISBN: 80-7204-221- 1.
  Detail

  VYMAZAL, T. Zkoušky a sledování jakosti samozhutňujícího betonu použitého při výrobě modelu segmentového mostu. In 2001. p. 47-50.
  Detail

  VYMAZAL, T. Výrobní zkoušky samozhutňujícího betonu použitého při výrobě modelu segmentového mostu a jejich vyhodnocení. In 2001.
  Detail

  MENCL, V., VYMAZAL, T. Risks associated with construction technology. In Quality and reliability in building industry. Košice: TU Košice, 2001. p. 352 ( p.)ISBN: 80-7099-707- 9.
  Detail

 • 2000

  VYMAZAL, T. Problematika výroby segmentů modelu předpjatého železobetonového mostu. In Construmat 2000. Nitra, Slovakia: Slovenská polnohospodárská univerzita v Nitre, 2000. p. 87 ( p.)ISBN: 80-7137-739- 2.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.