doc. Ing.

Tomáš Vymazal

Ph.D.

FCE – Associate professor

+420 54114 7818
tomas.vymazal@vutbr.cz

Send BUT message

doc. Ing. Tomáš Vymazal, Ph.D.

Projects

 • 2021

  Stanovení charakteristické pevnosti betonu kombinací destruktivních a nedestruktivních metod pomocí moderních přístrojů , zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

  Vliv vlastností vodního uložení na výsledky zkoušení odolnosti betonu vůči cyklickému namáhání mrazem a chemickým rozmrazovacím látkám , zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

 • 2020

  Vliv vlastností recyklovaných kameniv na životnost a udržitelnost betonových konstrukcí, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

  Defektoskopie poruch železobetonových konstrukcí s využitím ultrazvukové metody , zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

  Vliv náhrady těženého kameniva betonovým recyklátem na vlastnosti betonu, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

  NÁVRH A TESTOVÁNÍ NOVÉ SEMI-DESTRUKTIVNÍ DIAGNOSTICKÉ METODY PRO STANOVENÍ PEVNOSTI DŘEVA, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

 • 2019

  Metodika hodnocení trvalé udržitelnosti betonových konstrukcí, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

  Vliv mnohonásobného zatěžování na vybrané parametry betonu s lehkým kamenivem, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

  Nové přístupy k predikci trvanlivosti provzdušněného betonu prostřednictvím zjišťování obsahu a rozložení vzduchových pórů a mrazuvzdornosti, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2021
  Detail

 • 2018

  Snižování chemického a autogenního smrštění alkalicky aktivované strusky (AAS), zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

  Zjišťování modulu pružnosti v rané fázi zrání cementových kompozitů a jejich teplotní roztažnosti, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

  FV30247, Vývoj a ověření technologie tlakového předmáčení lehkého umělého kameniva v praktických podmínkách při výrobě lehkého konstrukčního transportbetonu, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2020
  Detail

 • 2017

  Experiementální analýza objemových změn cementových kompozitů v raném stádiu tuhnutí, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2016

  Posouzení vlivu vícenásobného cyklického zatěžování na statický modul pružnosti ztvrdlého konstrukčního betonu, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

 • 2015

  EXPERIMENTÁLNÍ ZJIŠŤOVÁNÍ VLHKOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ POMOCÍ MIKROVLNNÉHO ZÁŘENÍ, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2013

  GA13-18870S, Hodnocení a predikce trvanlivosti povrchové vrstvy betonu, zahájení: 01.02.2013, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2011

  Ověření a určení možností stanovení a způsobu hodnocení kvality povrchových vrstev betonu., zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2006

  GA103/06/0891, Metodika zkoušení masivních železobetonových konstrukcí, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2008
  Detail