Ing.

Jiří Majzner

Ph.D.

FEEC, UFYZ – Assistant professor

+420 54114 6025
majzner@vut.cz

Send BUT message

Ing. Jiří Majzner, Ph.D.

Projects

 • 2022

  Transformace formy a obsahu vzdělávání na Vysokém učení technickém v Brně, zahájení: 01.04.2022, ukončení: 31.12.2024
  Detail

 • 2020

  Analýza a návrh systému na mechanicko-elektrolytické čištění drahých kovů, zahájení: 01.04.2020, ukončení: 30.06.2020
  Detail

  Pokročilá charakterizace materiálů pro senzoriku a generátory elektrické energie , zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2018

  Vývoj a instalace systému verifikace stohů, zahájení: 01.10.2018, ukončení: 31.12.2018
  Detail

  Electrical measurements and analysis of parameters FET transistors at Cryogenic temperatures Part 3, zahájení: 01.06.2018, ukončení: 30.10.2018
  Detail

  Systém realizace přenosné a stacionální časomíry, zahájení: 09.03.2018, ukončení: 30.08.2018
  Detail

  GA18-19104S, Vliv krystalinity polymerního elektrolytu a morfologie uhlíkové elektrody na transport náboje a jeho fluktuace v elektrochemických plynových senzorech, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 30.06.2021
  Detail

 • 2016

  Cryo Data Extraction STATEMENT OF WORK-The part #2, zahájení: 01.10.2016, ukončení: 30.04.2017
  Detail

  Návrh a realizace software pro řízení bezpečnostních tlačítek, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 21.12.2016
  Detail

 • 2015

  The design of models for description of electrical characteristics of Multi-Layer Ceramic Capacitors (MLCCs) from AVX portfolio, zahájení: 15.05.2015, ukončení: 20.08.2016
  Detail

  Modelování vlastností superkondenzátorů Maxwell a NessCap, zahájení: 20.04.2015, ukončení: 30.11.2015
  Detail

 • 2014

  TA04010312, Zlepšení povrchové kvality litých sochorů, zahájení: 01.07.2014, ukončení: 31.12.2017
  Detail

 • 2013

  7AMB13PL032, Optimalizace detekce plynů u rezistivních senzorů a křemených mikrovážek na základě stochastických procesů, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2012

  Vývoj nedestruktivních metod zjišťování poruch ve speciálních polovodičových součástkách v širokém teplotním rozsahu., zahájení: 01.11.2012, ukončení: 31.01.2013
  Detail

  TA02020998, Nízkoteplotní alkalický palivový článek o výkonu 5kW pro stacionární aplikace, zahájení: 02.01.2012, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2010

  FR-TI2/536, Výzkum a vývoj progresívních nástrojů pro zlepšení povrchové kvality tyčí a drátů , zahájení: 01.03.2010, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2007

  GA102/07/0113, Diagnostika Schottkyho a studenoemisních katod pomocí elektronického šumu, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2002

  Nízkošumový senzor akustické emise, zahájení: 15.04.2002
  Detail