Project detail

Low-temperature 5kW alkaline fuel cell for stationary applications

Duration: 02.01.2012 — 31.12.2014

Funding resources

Technologická agentura ČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

- whole funder (2012-01-02 - 2014-01-31)

On the project

Hlavním cílem projektu je vyvinout a vyrobit 3 ks prototypu nízkoteplotního alkalického palivového článku 5kW pro stacionární aplikace a připravit potřebnou dokumentaci a podklady pro budoucí průmyslovou výrobu

Description in English
The main objective of the project is to develop and produce 3 pieces of a prototype low-temperature alkaline fuel 5kW for stationary applications, and to prepare the necessary documentation and working materials for future industrial production

Keywords
alkalický článek, vodíkový článek, redoxní reakce, elektrody, materiál depozice, katalická vrstva, emise

Key words in English
alkaline fuel cell, hydrogen fuel cell, oxidation-reducing reactions, paddles, material deposition, catalitic layer, emission

Mark

TA02020998

Default language

Czech

People responsible

Cséfalvay Gabriel, Ing. - fellow researcher
Holcman Vladimír, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Koktavý Pavel, prof. Ing., CSc. Ph.D. - fellow researcher
Macků Robert, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Majzner Jiří, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Plachý Martin, Ing. - fellow researcher
Škarvada Pavel, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Trčka Tomáš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Vondra Marek, Ing. - fellow researcher
Grmela Lubomír, prof. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Department of Physics
- (2012-01-02 - 2014-12-31)
Centre of Sensor, Information and Communication Systems
- (2012-01-02 - 2014-12-31)

Results

KOPECKÝ, M.: SUMBED; Software for Universal Measurement Board of Electronic Devices SUMBED. http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/. (software)
Detail

VONDRA, M.; SADOVSKÝ, P.; ŠKARVADA, P.; PALAI-DANY, T.: XY software; Software pro měření LED a OLED panelů. UFYZ. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty/2013/software-pro-mereni-LED-a-OLED-panelu. (software)
Detail

CHVÁTAL, M.; MAJZNER, J.; GRMELA, L.: HS181257046; Nízkošumový multiplexer pro héliový kryostat. http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty/nizkosumovy-multiplexer-pro-heliovy-kryostat. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty/nizkosumovy-multiplexer-pro-heliovy-kryostat. (funkční vzorek)
Detail

CHVÁTAL, M.; MAJZNER, J.; GRMELA, L.: HS181257046; Automatizace měření výstupních charakteristik submikronových tranzistorů MOSFET v héliovém kryostatu. http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty/automatizace-mereni-vystupnich-charakteristik-submikronovych-tranzistoru-MOSFET-v-heliovem-kryostatu. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty/automatizace-mereni-vystupnich-charakteristik-submikronovych-tranzistoru-MOSFET-v-heliovem-kryostatu. (software)
Detail

VONDRA, M.; ŠKARVADA, P.; SEDLÁK, P.; GRMELA, L.: FPGA v 1.0; Řídící jednotka s obvodem FPGA pro AFC 2kW. VUT FEKT UFYZ. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty. (funkční vzorek)
Detail

PALAI-DANY, T.; SPOHNER, M.; KLAMPÁR, M.; ABUETWIRAT, I.; LIEDERMANN, K.; ŠKARVADA, P.: Modul zónové regulace; Modul zónové regulace vytápění malého topného systému. Laboratoře UFYZ. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty/modul-zonove-regulace-vytapeni-maleho-topneho-systemu. (funkční vzorek)
Detail

ŠKARVADA, P.; GRMELA, L.; MACKŮ, R.; HOLCMAN, V.: vstupní deska AFC 2kW; Modul zpracování vstupních signálů pro AFC verze 2kW. Baumann Technologie a.s.. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty. (funkční vzorek)
Detail

ŠKARVADA, P.; GRMELA, L.; TOMÁNEK, P.; VONDRA, M.: řídící jednotka AFCvM2; Řídící jednotka AFCvM2 pro AFC verze 2kW. Baumann Technologie a.s.. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty. (funkční vzorek)
Detail

ŠKARVADA, P.; GRMELA, L.; VONDRA, M.; SADOVSKÝ, P.; PALAI-DANY, T.; TRČKA, T.; ŠICNER, J.: SimSenAFC; Senzorický simulátor. VUT FEKT UFYZ. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty. (funkční vzorek)
Detail

MACKŮ, R.; GRMELA, L.; ŠKARVADA, P.; VONDRA, M.; HOLCMAN, V.: AFC Voltage Profile Simulator v.; Simulátor napěťového profilu - AFC Voltage Profile Simulator v. 1.1. Laboratoře Baumann Technologie CZ, a.s., Národních hrdinů 12/1, 690 02 Břeclav. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty. (funkční vzorek)
Detail

MACKŮ, R.; VONDRA, M.; GRMELA, L.; TRČKA, T.; ŠICNER, J.: Power Unit v. 2.3; Řízení výkonových okruhů - Power Unit v. 2.3. Laboratoře Baumann Technologie CZ, a.s., Národních hrdinů 12/1, 690 02 Břeclav. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty. (funkční vzorek)
Detail

MACKŮ, R.; ŠICNER, J.; CHVÁTAL, M.; GRMELA, L.; VONDRA, M.: Power Control Unit v. 1.8; Jednotka řízení výkonových akčních členů - Power Control Unit v. 1.8. Laboratoře Baumann Technologie CZ, a.s., Národních hrdinů 12/1, 690 02 Břeclav. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty. (funkční vzorek)
Detail

MACKŮ, R.; KOKTAVÝ, P.; GRMELA, L.; HOLCMAN, V.; TRČKA, T.: Stack Voltage Profile Unit v. 2.; Měření napěťového profilu palivového článku - Stack Voltage Profile Unit v. 2.5. Laboratoře Baumann Technologie CZ, a.s., Národních hrdinů 12/1, 690 02 Břeclav. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty. (funkční vzorek)
Detail

ŠKARVADA, P.; TOMÁNEK, P.; GRMELA, L.; VONDRA, M.: AFCts5v2; Teplotní senzory KOH elektrolytu AFCts5v2. Baumann Technologie a.s.. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty. (funkční vzorek)
Detail

ŠKARVADA, P.; HOLCMAN, V.; VONDRA, M.; ŠIK, O.: AFCrjMv5.3; Řídicí jednotka AFCrjMv5.3 pro AFC verze 5kW. Baumann Technologie a.s.. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty. (funkční vzorek)
Detail

ŠKARVADA, P.; GRMELA, L.; BOGATYREVA, N.; DALLAEVA, D.: AFCsft; Control Software AFC 2kW. Baumann Technologie a.s.. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty. (software)
Detail

ŠKARVADA, P.; TRČKA, T.; MACKŮ, R.: AFCmdd5v1; Modul dotykového displeje AFCmdd5v1. Baumann Technologie a.s.. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty. (funkční vzorek)
Detail

ŠKARVADA, P.; ŠICNER, J.; MACKŮ, R.: AFCsns5v1; Spouštěč s nulovou spotřebou AFCsns5v1. Baumann Technologie a.s.. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty. (funkční vzorek)
Detail

ŠKARVADA, P.; HOLCMAN, V.; MACKŮ, R.; KOKTAVÝ, P.: AFCio5.1; IO board AFCio5.1 pro AFC verze 5kW. Baumann Technologie a.s.. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty. (funkční vzorek)
Detail

MACKŮ, R.; VONDRA, M.: Alkaline Fuel Cell Autonomous Po; Alkaline Fuel Cell Autonomous Power Supply v. 2.0. laboratoře Baumann Technologie CZ, a.s.. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty/2013/alkaline-fuel-cell-autonomous-power-supply-v-2-0. (funkční vzorek)
Detail

MACKŮ, R.; ŠICNER, J.: Voltage Profile Unit v. 4.0; Voltage Profile Unit v. 4.0. laboratoře Baumann Technologie CZ, a.s.. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty/2013/voltage-profile-unit-v-4-0. (funkční vzorek)
Detail

MACKŮ, R.; TRČKA, T.: AFC Central Power Unit v. 1.0; AFC Central Power Unit v. 1.0. laboratoře Baumann Technoloagie CZ, a.s.. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty/2013/AFC-central-power-unit-v-1-0. (funkční vzorek)
Detail

MACKŮ, R.; GRMELA, L.: Start and Battery Unit v. 2.0; Start and Battery Unit v. 2.0. laboratoře Baumann Technoloagie CZ, a.s.. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty/2013/start-and-battery-unit-v-2-0. (funkční vzorek)
Detail

PALAI-DANY, T.; SPOHNER, M.; KLAMPÁR, M.; ABUETWIRAT, I.; LIEDERMANN, K.; PALKO, L.: Regulator vodniho chlazeni KOH; Regulátor vodního chlazení KOH. Laboratoře UFYZ. (funkční vzorek)
Detail

MAJZNER, J.; GRMELA, L.; TOFEL, P.; SEDLÁK, P.; CSÉFALVAY, G.: CC v2.0; Počítačem řízený proudový zdroj pro napájení magnetizačních cívek. http://www.ufyz.feec.vutbr.cz. (funkční vzorek)
Detail

TRČKA, T.; ŠICNER, J.; BOGATYREVA, N.: Formovani_2013; Software pro formování dielektrika kondenzátorů. Ústav fyziky, FEKT, VUT v Brně. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty/. (software)
Detail

TRČKA, T.; SPOHNER, M.; ŠICNER, J.: LIFE_2013; Software pro testování kvality kondenzátorů v provozních podmínkách. Ústav fyziky, FEKT, VUT v Brně. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty/. (software)
Detail

VONDRA, M.; SADOVSKÝ, P.; PALAI-DANY, T.; ŠKARVADA, P.; MACKŮ, R.: LED panel; LED modul plošného osvětlení. ICONTIO. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty/2013/LED-modul-plosneho-osvetleni. (funkční vzorek)
Detail

KOPECKÝ, M.: UMBED PCB; The Universal Measurement Board for parallel testing of elementary Fuel Cells and Electronic Devices UMBED PCB. http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/. (funkční vzorek)
Detail