Ing.

Jiří Majzner

Ph.D.

FEEC, UFYZ – Assistant professor

+420 54114 6025
majzner@vut.cz

Send BUT message

Ing. Jiří Majzner, Ph.D.

Publications

 • 2023

  KALLAEV, S,; SADYKOV, S.; PAVLENKO, A.; ATAEV, M.; MAJZNER, J.; ORUDZHEV, F.; GIRAEV, K.; ALIKHANOV, N. Exploring RF Magnetron Sputtering Growth Composite Thin Film BiFeO3-Bi2Fe4O9 on C-Plane Al2O3 Substrate. Materials, 2023, vol. 16, no. 21, p. 1-13. ISSN: 1996-1944.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  KASPAR, P.; KOKTAVÝ, P.; GRMELA, L.; SEDLÁK, P.; TRČKA, T.; MAJZNER, J. Physics 1 - Laboratory Exercise Manual. Brno: 2023.
  Detail

  DALLAEV, R.; TALU, S.; BURDA, D.; SOBOLA, D.; MAJZNER, J.; HOLCMAN, V.; NAZAROV, D. The Impact of Covid-19 on the Field of Education and Science. Proceedings of the 2nd International Scientific and Practical Conference "COVID-19: Implementation of the Sustainable Development Goals". SciTePress, 2023. p. 13-17. ISBN: 978-989-758-617-0.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  DALLAEV, R.; PISARENKO, T.; TALU, S.; SOBOLA, D.; MAJZNER, J.; PAPEŽ, N. Current applications and challenges of the Internet of Things. NEW TRENDS in COMPUTER SCIENCES, 2023, vol. 1, no. 1, p. 51-61. ISSN: 2783-6851.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

 • 2022

  SEDLÁK, P.; KASPAR, P.; SOBOLA, D.; GAJDOŠ, A.; MAJZNER, J.; SEDLÁKOVÁ, V.; KUBERSKÝ, P. Solvent Evaporation Rate as a Tool for Tuning the Performance of a Solid Polymer Electrolyte Gas Sensor. Polymers, 2022, vol. 14, no. 21, p. 1-17. ISSN: 2073-4360.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  DALLAEV, R.; PISARENKO, T.; TALU, S.; SOBOLA, D.; MAJZNER, J.; PAPEŽ, N. Internet of Things: current state and future outlook. In 1st International Conference on New Approaches in Engineering (ICNAE’22). 2022. p. 1-8. ISBN: 978-605-74442-9-5.
  Detail | WWW

 • 2020

  SEDLÁK, P.; KUBERSKÝ, P.; GAJDOŠ, A.; MAJZNER, J.; SEDLÁKOVÁ, V.; MACKŮ, R.; HOLCMAN, V. Effect of the Different Crystallinity of Ionic Liquid Based Solid Polymer Electrolyte on the Performance of Amperometric Gas Sensor. Proceedings of 7th International Electronic Conference on Sensors and Applications, 15–30 November 2020. Engineering Proceedings. MDPI, 2020. p. 37-37. ISSN: 2673-4591.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  SEDLÁK, P.; GAJDOŠ, A.; MACKŮ, R.; MAJZNER, J.; HOLCMAN, V.; SEDLÁKOVÁ, V.; KUBERSKÝ, P. The effect of thermal treatment on ac/dc conductivity and current fluctuations of PVDF/NMP/[EMIM][TFSI] solid polymer electrolyte. Scientific Reports, 2020, vol. 10, no. 1, p. 1-12. ISSN: 2045-2322.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

 • 2019

  SEDLÁKOVÁ, V.; ŠIKULA, J.; MAJZNER, J.; SEDLÁK, P. Supercapacitor Degradation and Life-time. In Proceedings of 2nd Passive Components Networking Symposium. Brno: European Passive Components Institute s.r.o., 2019. p. 90-97. ISBN: 978-80-907447-0-7.
  Detail

 • 2018

  HOLCMAN, V.; MAJZNER, J. Technologii pro zefektivní a zlepšení procesu vytvrzování práškových barev při jejich vytvrzení. 2018. p. 1-11.
  Detail

  HOLCMAN, V.; MAJZNER, J.; TOFEL, P. Vývoj prototypu stacionární a přenosné časomíry. 2018. p. 1-4.
  Detail

  HOLCMAN, V.; TRČKA, T.; MACKŮ, R.; ŠKARVADA, P.; MAJZNER, J.; SEDLÁK, P. systému měření a verifikace rozměrů balíků kartonů. 2018. p. 1-25.
  Detail

 • 2017

  SEDLÁKOVÁ, V.; ŠIKULA, J.; SEDLÁK, P.; MAJZNER, J.; KUPAROWITZ, T.; MÍVALT, F.; OSTRÝ, L. Equivalent model for AVX MLCC - FINAL REPORT - STAGE III. 2017. p. 1-49.
  Detail

  KUPAROWITZ, T.; SEDLÁKOVÁ, V.; ŠIKULA, J.; MAJZNER, J.; SEDLÁK, P. Supercapacitor Degradation and Reliability. In Passive Components Networking days EPCI Passive Components Networking Symposium 2017. 2017. p. 63-68. ISBN: 978-80-905768-8-9.
  Detail

 • 2016

  SEDLÁKOVÁ, V.; ŠIKULA, J.; SEDLÁK, P.; MAJZNER, J.; KUPAROWITZ, T.; MÍVALT, F.; LANG, M. Supercapacitor Parameters Degradation Analysis by Energy Cycling and Calendar Life Tests. Space Passive Component Days. European Space Agency, 2016. p. 1-13.
  Detail | WWW

  SEDLÁKOVÁ, V.; ŠIKULA, J.; MAJZNER, J.; SEDLÁK, P.; KUPAROWITZ, T.; BUERGLER, B.; VAŠINA, P. Supercapacitor degradation assesment by power cycling and calendar life tests. METROL MEAS SYST, 2016, vol. 23, no. 3, p. 345-358. ISSN: 0860-8229.
  Detail

  SZEWCZYK, A.; ŠIKULA, J.; SEDLÁKOVÁ, V.; MAJZNER, J.; SEDLÁK, P.; KUPAROWITZ, T. Voltage dependence of supercapacitor capacitance. METROL MEAS SYST, 2016, vol. 23, no. 3, p. 403-411. ISSN: 0860-8229.
  Detail

  SEDLÁKOVÁ, V.; ŠIKULA, J.; SEDLÁK, P.; MAJZNER, J.; KUPAROWITZ, T.; MÍVALT, F.; LANG, M.; OSTRÝ, L. Equivalent model for AVX MLCC - FINAL REPORT - STAGE II. 2016. p. 1-70.
  Detail

  SEDLÁK, P.; KUBERSKÝ, P.; ŠKARVADA, P.; HAMÁČEK, A.; SEDLÁKOVÁ, V.; MAJZNER, J.; NEŠPŮREK, S.; ŠIKULA, J. Current-fluctuation measurements of amperometric gas sensors prepared by three different technology procedures. Metrology and Measurement Systems, 2016, vol. 23, no. 4, p. 531-543. ISSN: 2300-1941.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

 • 2015

  KUBERSKÝ, P.; SEDLÁK, P.; HAMÁČEK, A.; NEŠPŮREK, S.; KUPAROWITZ, T.; ŠIKULA, J.; MAJZNER, J.; SEDLÁKOVÁ, V.; GRMELA, L.; SYROVÝ, T. Quantitative fluctuation-enhanced sensing in amperometric NO2 sensors. Chemical Physics, 2015, vol. 456, no. 1, p. 111-117. ISSN: 0301-0104.
  Detail | WWW

  SEDLÁKOVÁ, V.; ŠIKULA, J.; SEDLÁK, P.; MAJZNER, J.; KUPAROWITZ, T.; MÍVALT, F.; LANG, M. Equivalent model for AVX MLCC - FINAL REPORT - STAGE I. 2015. p. 1-53.
  Detail

  SEDLÁK, P.; KUBERSKÝ, P.; MAJZNER, J.; NEŠPŮREK, S.; ŠIKULA, J.; MACKŮ, R.; ŠKARVADA, P.; SEDLÁKOVÁ, V.; HAMÁČEK, A. Investigation of adsorption-desorption phenomenon by using current fluctuations of amperometric NO2 gas sensor. In Noise and Fluctuations (ICNF). IEEE, 2015. p. 1-4. ISBN: 978-1-4673-8335-6.
  Detail | WWW

  SEDLÁKOVÁ, V.; ŠIKULA, J.; SEDLÁK, P.; MAJZNER, J.; KUPAROWITZ, T. Technical note 11: Modeling of supercapacitors ageing. 2015. p. 1-50.
  Detail

  SEDLÁKOVÁ, V.; ŠIKULA, J.; VRBA, R.; MAJZNER, J.; SEDLÁK, P.; SANTO-ZARNIK, M.; BELAVIC, D. Noise in piezoresistive pressure sensors. In Noise and Fluctuation (ICNF). IEEE, 2015. p. 1-4. ISBN: 978-1-4673-8335-6.
  Detail | WWW

  SEDLÁKOVÁ, V.; ŠIKULA, J.; MAJZNER, J.; SEDLÁK, P.; KUPAROWITZ, T.; BUERGLER, B.; VAŠINA, P. Supercapacitor equivalent electrical circuit model based on charges redistribution by diffusion. Journal of Power Sources, 2015, vol. 2015, no. 286, p. 58-65. ISSN: 0378-7753.
  Detail | WWW

 • 2014

  KUPAROWITZ, T.; SEDLÁKOVÁ, V.; SZEWCZYK, A.; HASSE, L.; SMULKO, J.; MAJZNER, J.; SEDLÁK, P.; ŠIKULA, J. Charge Redistribution and Restoring voltage of Supercapacitors. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu. cz, 2014, vol. 2014, no. 3, p. 1-7. ISSN: 1802- 4564.
  Detail | WWW

  KUPAROWITZ, T.; SEDLÁKOVÁ, V.; SZEWCZYK, A.; HASSE, L.; SMULKO, J.; MAJZNER, J.; SEDLÁK, P.; ŠIKULA, J. Supercapacitors – Charge Redistribution and Restoring Voltage. In Proceedings. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. p. 145-150. ISBN: 978-80-214-4985- 5.
  Detail

 • 2013

  SITA, Z.; SEDLÁKOVÁ, V.; MAJZNER, J.; SEDLÁK, P.; ŠIKULA, J.; GRMELA, L. Analysis of noise and non-linearity of I- V characteristics of positive temperature coefficient chip thermistors. METROL MEAS SYST, 2013, vol. XX, no. 4, p. 635-644. ISSN: 0860- 8229.
  Detail

  VONDRA, M.; SEDLÁK, P.; ŠIKULA, J.; SEDLÁKOVÁ, V.; MAJZNER, J.; SMULKO, J.; HASSE, L. A FPGA- Based Measurement System with QCM. In A FPGA- Based Measurement System with QCM. Žilina: EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, 2013. p. 13-15. ISBN: 978-80-554-0807- 1.
  Detail

  SANTO-ZARNIK, M.; SEDLÁKOVÁ, V.; BELAVIC, D.; ŠIKULA, J.; MAJZNER, J.; SEDLÁK, P. Estimation of the long-term stability of piezoresistive LTCC pressure sensors by means of low- frequency noise measurements. Sensors and Actuators, 2013, vol. 199, no. 1, p. 334-343. ISSN: 0924- 4247.
  Detail

  SANTO-ZARNIK, M.; BELAVIC, D.; SEDLÁKOVÁ, V.; ŠIKULA, J.; KOPECKÝ, M.; SEDLÁK, P.; MAJZNER, J. Comparison of the Intrinsic Characteristics of LTCC and Silicon Pressure Sensors by Means of 1/ f Noise Measurements. Radioengineering, 2013, vol. 22, no. 1, p. 227-232. ISSN: 1210- 2512.
  Detail

  SEDLÁK, P.; ŠIKULA, J.; SEDLÁKOVÁ, V.; CHVÁTAL, M.; MAJZNER, J.; VONDRA, M.; KUBERSKÝ, P.; NEŠPŮREK, S.; HAMÁČEK, A. Noise in Amperometric NO2 Sensor. In Proceedings of 22nd International Conference on Noise and Fluctuations. Montpelier, France: IEEE, 2013. p. 1-4. ISBN: 978-1-4799-0670- 3.
  Detail

 • 2012

  SEDLÁK, P.; ŠIKULA, J.; VONDRA, M.; MAJZNER, J. Kinetics of Water Evaporation Measured by QCM Sensor. In Proceedings EDS 2012. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, 2012. p. 261-267. ISBN: 978-80-214-4539- 0.
  Detail

  VONDRA, M.; SEDLÁK, P.; SEDLÁKOVÁ, V.; MAJZNER, J.; ŠIKULA, J.; HOLCMAN, V. Equivalent circuit of polypyrrole-based QCM. In MIDEM Society for Microelectronic, Electronic Components and Materials - Conference 2012 Proceedings. Lubljana Slovenia: 2012. p. 405-409. ISBN: 978-961-92933-2-4.
  Detail

  GRMELA, L. Souhrnná výzkumná zpráva k HS: Vývoj nedestruktivních metod zjišťování poruch ve speciálních polovodičových součástkách v širokém teplotním rozsahu. Brno: 2012. p. 1-5.
  Detail

  SEDLÁK, P.; ŠIKULA, J.; MAJZNER, J.; SEDLÁKOVÁ, V. Model of Adsorpce- Desorption Noise in QCM Gas Sensors. In Proceedings of the conference New Trends in Physics. Brno: Ústav fyziky, FEKT, Vysoké učení technické v Brně, 2012. p. 187-190. ISBN: 978-80-214-4594- 9.
  Detail

  SEDLÁK, P.; ŠIKULA, J.; MAJZNER, J.; VRŇATA, M.; FITL, P.; KOPECKÝ, D.; VYSLOUŽIL, F.; HANDEL, P. Adsorption– desorption noise in QCM gas sensors. Sensors and Actuators B: Chemical, 2012, vol. 166- 167, no. 1, p. 264-268. ISSN: 0925- 4005.
  Detail

  SEDLÁKOVÁ, V.; MAJZNER, J.; SEDLÁK, P.; KOPECKÝ, M.; ŠIKULA, J.; SANTO-ZARNIK, M.; BELAVIC, D.; HROVAT, M. Evaluation of piezoresistive ceramic pressure sensors using noise measurements. Informacije MIDEM, 2012, vol. 42, no. 2, p. 109-114. ISSN: 0352- 9045.
  Detail

  SEDLÁK, P.; ŠIKULA, J.; VONDRA, M.; SEDLÁKOVÁ, V.; MAJZNER, J.; HOLCMAN, V. Fluctuation-enhanced gas sensing using polypyrrole-based QCM and its adsorption- desorption kinetics. In Proceedings MIDEM 2012. Ljubljana: MIDEM, 2012. p. 399-404. ISBN: 978-961-92933-2- 4.
  Detail

  SEDLÁK, P.; MAJZNER, J.; ŠIKULA, J.; HÁJEK, K. Noise measurement setup for quartz crystal microbalance. Radioengineering, 2012, vol. 21, no. 1, p. 207-212. ISSN: 1210- 2512.
  Detail

  SEDLÁKOVÁ, V.; MAJZNER, J.; ŠIKULA, J.; TEVEROVSKY, D.; ZEDNÍČEK, T. IONS ELECTROMIGRATION IN TANTALUM CAPACITORS. In EDS 2012 Proceedings. IMAPS CZ& SK, 2012. p. 343-348. ISBN: 978-80-214-4539- 0.
  Detail

  SANTO-ZARNIK, M.; BELAVIČ, D.; SEDLÁKOVÁ, V.; ŠIKULA, J.; KOPECKÝ, M.; SEDLÁK, P.; MAJZNER, J. INTRINSIC RESOLUTION OF A PIEZORESISTIVE CERAMIC PRESSURE SENSOR. In EDS 2012 Proceedings. IMAPS CZ& SK, 2012. p. 251-256. ISBN: 978-80-214-4539- 0.
  Detail

  SEDLÁKOVÁ, V.; MAJZNER, J.; SEDLÁK, P.; HOLCMAN, V.; ŠIKULA, J.; SANTO-ZARNIK, M.; BELAVIC, D.; HROVAT, M. Influence of Functional Resistors on Offset Voltage Noise in Thick- Film Pressure Sensors. In MIDEM Society for Microelectronic, Electronic Components and Materials - Conference 2012 Proceedings. Slovinsko: MIDEM, 2012. p. 393-398. ISBN: 978-961-92933-2- 4.
  Detail

 • 2011

  SEDLÁK, P.; TOFEL, P.; SEDLÁKOVÁ, V.; MAJZNER, J.; ŠIKULA, J.; HASSE, L. Ultrasonics spectroscopy of silicon single crystal. METROL MEAS SYST, 2011, vol. 18, no. 4, p. 621-630. ISSN: 0860- 8229.
  Detail

  TOFEL, P.; ŠIKULA, J.; GRMELA, L.; SEDLÁK, P.; MAJZNER, J. Diagnostic of billet surface. In 9 th International Conference NDT 2011. Brno: 2011. p. 1-6. ISBN: 978-80-7204-774- 1.
  Detail

  SEDLÁK, P.; MAJZNER, J.; ŠIKULA, J. Noise in Piezoelectric Ceramics at the low temperatures. Radioengineering, 2011, vol. 20, no. 1, p. 200-2003. ISSN: 1210- 2512.
  Detail

 • 2009

  SEDLÁK, P.; MAJZNER, J.; ŠIKULA, J. Nyquist relation and its validity for piezoelectric ceramics considering temperature. AIP conference proceedings, 2009, vol. 1129, no. 1, p. 141-144. ISSN: 0094- 243X.
  Detail

  KNÁPEK, A.; MAJZNER, J.; SEDLÁK, P. Analysis of Electromagnetic and Acoustic Emission in Solid Dielectric Materials. Book of Abstracts, IMA 2009 Conference, Athens, October 2009. National and Kapodistrian University of Athens, 2009. p. 170-170.
  Detail

 • 2008

  SEDLÁKOVÁ, V.; ŠIKULA, J.; TOFEL, P.; MAJZNER, J. Electro-ultrasonic spectroscopy of polymer- based thick film layers. Microelectronics Reliability, 2008, vol. 48, no. 6, p. 886-889. ISSN: 0026- 2714.
  Detail

  ŠIKULA, J.; HÁJEK, K.; SEDLÁKOVÁ, V.; TOFEL, P.; MAJZNER, J. Improved Signal to Noise Ratio of Electro- ultrasonic Spectroscopy. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu. cz, 2008, vol. 2008, no. 6, p. 1-4. ISSN: 1802- 4564.
  Detail

 • 2007

  MAJZNER, J.; SEDLÁKOVÁ, V.; TOFEL, P.; SEDLÁK, P. NOISE IN ULTRASONIC TRANSDUCER. In New Trends in Physics. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, 2007. p. 94-97. ISBN: 978-80-7355-078- 3.
  Detail

  SEDLÁK, P.; MAJZNER, J.; ŠIKULA, J. Mathematical Model for Electrical Noise of Piezoelectric Sensor. In Noise and Fluctuations 19th International Conference on Noise and Fluctuations AIP CONFERENCE PROCEEDINGS 922. Melville, New York: American institute of physics, 2007. p. 335-338. ISBN: 978-0-7354-0432- 8.
  Detail | WWW

  SEDLÁKOVÁ, V.; MAJZNER, J.; ŠIKULA, J. Noise and Electro- Ultrasonic Spectroscopy of Polymer Based Conducting Layers. In Noise and Fluctuations. USA: American Institute of Physics, 2007. p. 277-280. ISBN: 978-0-7354-0432- 8.
  Detail

  SEDLÁKOVÁ, V.; ŠIKULA, J.; MAJZNER, J. Electro-Ultrasonic Spectroscopy - New Method for Ppolymer Based Conducting Layers Characterisation. In Proceedings of the conference New Trends in Physics. Brno, ČR: Ústav fyziky FEKT VUT v Brně, 2007. p. 130-133. ISBN: 978-80-7355-078- 3.
  Detail

  MAJZNER, J.; SEDLÁK, P.; ŠTRUNC, M.; ŠIKULA, J. Noise in Piezoceramics. In Noise and Fluctuation. 1. USA: american institute of physics, 2007. p. 347-350. ISBN: 978-0-7354-0432- 8.
  Detail

  KNÁPEK, A.; MAJZNER, J.; SEDLÁK, P. Analysis of Acoustic Emission Signals. In New Trends in Physics 2007 - Proceedings of the conference. Ondráčkova 105, Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., 2007. p. 61-64. ISBN: 9788073550783.
  Detail

 • 2006

  Josef Sikula, Jiri Majzner, Petr Sedlak and Yasuhiko Mori. Electromagnetic and Acoustic Emission Fine Spectra. Advanced Materials Research, 2006, vol. 2, no. 13- 14, p. 169 ( p.)ISSN: 1022- 6680.
  Detail | WWW

  P. Sedlak, J. Majzner, J. Sikula and V. Sedlakova. Finite element model of noise in piezoceramic sensor. In Proceedings / EMPS 2006 - 4th European Microelectronics and Packaging Symposium with Table- Top Exhibition. Ljubljana, Slovenia: MIDEM, 2006. p. 325 ( p.)ISBN: 961-91023-4- 7.
  Detail

  KNÁPEK, A.; MAJZNER, J.; SEDLÁK, P. Analysis of Acoustic Emission Signals. In Proceedings of the 12th Conference. 2006. p. 114-116. ISBN: 8021431601.
  Detail

  Jiri Majzner, Josef Sikula, Petr Sedlak and Yasuhiko Mori. Spectral Analysis of EME Signal. In Proceedings / EMPS 2006 - 4th European Microelectronics and Packaging Symposium with Table- Top Exhibition. Ljubljana, Slovenia: MIDEM, 2006. p. 315 ( p.)ISBN: 961-91023-4- 7.
  Detail

  J. Majzner, P. Sedlak, J. Sikula. Spectral Analysis of EME Signal. In DGZfP Proceedings BB 103- CD. Berlin: DGZfP, 2006. p. 199 ( p.)ISBN: 3- 931381.
  Detail

  Š. HEFNER, J. MAJZNER, J. HÁVRANEK a P. SEDLÁK. Šumové charakteristiky piezokeramických vzorků. In Nové Trendy v Mikroelektronických Systémech a Nanotechnologiích. Neuveden. Brno: VUT Brno, 2006. p. 95 ( p.)ISBN: 80-7355-062- 8.
  Detail

  SEDLÁK, P.; MAJZNER, J.; GRMELA, L.; HASSE, L. Noise Spectral Density Computation Based on Finite Element Model of Piezoceramic Sensor. In Proceedings of the 30th International Conference of IMAPS Poland Chapter. Krakow: IMAPS Poland Chapter, 2006. p. 361 ( p.)ISBN: 83-917701-3- 3.
  Detail

  Petr SEDLAK, Jiri MAJZNER, Pavel TOFEL and Josef SIKULA. PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS: ELECTRICAL AND NOISE CHARACTERISTICS MODELLING. In Defektoskopie 2006 Proceeding. Brno: Czech Society for Nondestructive Testing, 2006. p. 217 ( p.)ISBN: 80-214-3290- X.
  Detail

  Petr Sedlak, Jiri Majzner Jan Havranek and Josef Sikula. Numerical Simulations of Electrical Characteristics of Piezoceramic Sensor. In Proceedings of The Junior Scientist Conference 2006. Vieanna, Austria: Vienna University of Technology, 2006. p. 69 ( p.)ISBN: 3-902463-05- 8.
  Detail

  Josef Sikula, Jiri Majzner, Petr Sedlak and Yasuhiko Mori. Electromagnetic and Acoustic Emission Fine Spectra. In Acoustic Emission Testing. Cardiff, Wales, UK: Trans Tech Publications, 2006. p. 169 ( p.)ISBN: 0-87849-420- 0.
  Detail

  MAJZNER, J. In DGZfP Proceedings BB 103- CD. Berlin: DGZfP, 2006. p. 199 ( p.)ISBN: 3-931381-86- 2.
  Detail

 • 2005

  J. Majzner, P. Sedlak, J. Sikula, S. Hefner and T. Lokajicek. CRACKS LOCALIZATION BY ELECTROMAGNETIC AND ACOUSTIC EMISSION. In NDT in Progress, IIIrd international workshop of NDT experts Proceedings. Brno: Brno University of Technology, 2005. p. 211 ( p.)ISBN: 80-214-2996- 8.
  Detail

  P. Sedlak, J. Majzner and J. Sikula. Impedance Spectrum Simulation of Piezoelectric Element. In EDS 05 IMAPS CS International Conference 2005 Proceedings. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/ 1, 2005. p. 279 ( p.)ISBN: 80-214-2990- 9.
  Detail

  Majzner J., Mori Y., Sedlak P., Sikula J. Spectral Analysis of EME Signal. NDT Welding Bulletin. 2005. p. 22 ( p.)ISSN: 1213- 3825.
  Detail

  P. Sedlak, J. Majzner, J. Sikula and T. Lokajicek. VYUŽITÍ ELEKTROMAGNETICKÉ EMISE PŘI LOKALIZACI TRHLIN. In Defektoskopie 2005 - sborník příspěvků. Znojmo: Czech Society for Nondestructive Testing, 2005. p. 207 ( p.)ISBN: 80-214-3053- 2.
  Detail

  Sedlak Petr, Majzner Jiri and Josef Sikula. PIEZOCERAMIC SENSORS: FINITE ELEMENT MODELLING OF NOISE. In Proceedings of 5th iternational conference of phd students. Miskolc, Hungary: University of Miskolc, 2005. p. 403 ( p.)ISBN: 963-661-678- 7.
  Detail

 • 2004

  HEFNER, Š., MAJZNER, J., HAVRÁNEK, J., ŠIKULA, J. NOISE CHRACTERISTICS OF PIEZOCERAMICS SAMPLES. In New Trends in Physics. Brno: Ing. Zdenek Novotny CSc, Dndrackova 105, Brno, 2004. p. 36 ( p.)ISBN: 80-7355-024- 5.
  Detail

  GRMELA, L.; DOBIS, P.; MAJZNER, J.; KALA, J.; ZAJAČEK, J. Automatic Noise Spectral Density Measuring Set- up. In New Trends in Physics. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2004. p. 32-35. ISBN: 80-7355-024- 5.
  Detail

  MAJZNER, J., SADOVSKÝ, P. Innovation of gravitational acceleration measurements. In Proceedings of the 10th conference student eeict 2004 - Volume 3. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., Ondráčkova 70a, Brno, 2004. p. 385 ( p.)ISBN: 80-214-2636- 5.
  Detail

  HÁJEK, K., SEDLÁKOVÁ, V., MAJZNER, J., HEFNER, Š., ŠIKULA, J. Non-linearity and noise characterisation of thick- film resistors after high voltage stress. In Proceedings of the 3rd European Microelectronics and Packaging Symposium with Table Top Exhibition. Lanskroun: IMAPS CZ& SK Chapter, 2004. p. 421 ( p.)ISBN: 80-239-2835- X.
  Detail

  SADOVSKÝ, P., MAJZNER, J. Color Sensitivity of a CCD Camera. In Proceedings of the 10th conference Student EEICT 2004 volume 2. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Ondráčkova 15, Brno, 2004. p. 137 ( p.)ISBN: 80-214-2635- 7.
  Detail

  SEDLÁK, P., MAJZNER, J., HEFNER, Š., BLÁHA, M. Piezoceramics Sensors: Signal to Noise Ratio. In 3rd European microelectronic and packaging symposium with table top exhibition proceedings. Lanskroun: IMAPS CZ& SK Chapter, 2004. p. 666 ( p.)ISBN: 80-239-2835- X.
  Detail

 • 2003

  MAJZNER, J., ŠTRUNC, M. 1/ f Noise in Piezoceramic Samples. In Noise and Fluctuations. Brno: CNRL, 2003. p. 851 ( p.)ISBN: 80-239-1005- 1.
  Detail

  ŠIKULA, J., PAVELKA, J., KOKTAVÝ, P., MAJZNER, J. Acoustic and electromagnetic emission sources characterization. In Workshop NDT CMC 2003 - Non-Destructive Testing of Civil Materials and Constructions - Proceedings. Brno: Technical University of Brno, 2003. p. 151 ( p.)ISBN: 80-7204-318- 8.
  Detail

  ŠIKULA, J., ŠTRUNC, M., MAJZNER, J., HÁJEK, K. Electrical noise and sensitivity of piezoceramic sensors. In NDT in Progress, 2nd International Workshop of NDT Experts - Proceedings. Brno: Brno University of Technology, 2003. p. 249 ( p.)ISBN: 80-214-2475- 3.
  Detail

  MAJZNER, J., ŠTRUNC, M., ŠIKULA, J., HÁJEK, K. Šumové charakteristiky snímačů AE. In Defektoskopie 2003. Brno: Brno University of Technology, 2003. p. 133 ( p.)ISBN: 80-214-2499- 0.
  Detail

  MAJZNER, J. Citlivost a šum piezoelektrických snímačů akustické emise. In Workshop NDT CMC 2003 - Non-Destructive Testing of Civil Materials and Constructions - Proceedings. Brno: Technical University of Brno, 2003. p. 79 ( p.)ISBN: 80-7204-318- 8.
  Detail

  MAJZNER, J., ŠTRUNC, M., ŠIKULA, J. 1/ f noise in piezoceramic samples. In Proceedings of the 17th International Conference Noise and Fluctuations ICNF 2003. 1. Czech Republic: CNRL s.r.o., 2003. p. 851 ( p.)ISBN: 80-239-1005- 1.
  Detail

  MAJZNER, J., TOMÁNEK, P., GRMELA, L., BENEŠOVÁ, M. Critical role of near-field optics in the characterization of electro- optical devices. In Radioelektronika 2003 Conference proceedings. Brno: MJ Servis Ltd., 2003. p. 280 ( p.)ISBN: 80-214-2388- 8.
  Detail

  MAJZNER, J., ŠTRUNC, M., ŠIKULA, J., HÁJEK, K. Šumové charakteristiky snímačů AE. In DEFEKTOSKOPIE 2003 SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ. Praha: Brno University of Technology, 2003. p. 133 ( p.)ISBN: 80-214-2499- 0.
  Detail

  MAJZNER, J. Automatic measurement of noise spectra density. In Proceedings of 9th Conference and Competition STUDENT EEICT 2003. Volume 3. Brno: Ing. Zdenek Novotny CSc., Ondrackova 105, Brno, 2003. p. 475 ( p.)ISBN: 80-214-2379- X.
  Detail

  SEDLÁK, P., MAJZNER, J., HEFNER, Š. Frekvenční charakteristiky snímačů akustické emise. In DEFEKTOSKOPIE 2003 SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ. 1. Praha: Brno University of Technology, 2003. p. 211 ( p.)ISBN: 80-214-2475- 3.
  Detail

 • 2002

  MAJZNER, J., GRMELA, L., KOKTAVÝ, P., ŠIKULA, J. Analogue model of human middle ear. In Electronic devices and systems 02 - Proceedings. Brno: Zdeněk Novotný, 2002. p. 132 ( p.)ISBN: 80-214-2180- 0.
  Detail

  GRMELA, L., MAJZNER, J., PAVELKA, J., ŠIKULA, J. Automatic noise spectral density measuring set- up. In Electronic devices and systems 02 - proceedings. Brno: Zdeněk Novotný, 2002. p. 114 ( p.)ISBN: 80-214-2180- 0.
  Detail

  PAVELKA, J., MAJZNER, J., ŠIKULA, J. Electromagnetic emission frequency spectra. In Electronic devices and systems 02 - Proceedings. Brno: Zdeněk Novotný, 2002. p. 90 ( p.)ISBN: 80-214-2180- 0.
  Detail

  ŠIKULA, J., PAVELKA, J., MAJZNER, J., DOBIS, P. Cracks Characterisation by Acoustic and Electromagnetic Emission. In EWGAE 2002 Proceegings. Brno: Czech Society for Non- destructive Testing, 2002. p. II/ 164 ( p.)ISBN: 80-214-2174- 6.
  Detail

  ŠIKULA, J., ŠTRUNC, M., MAJZNER, J., KOKTAVÝ, P., PAVELKA, J., HÁJEK, K. Electrical Noise of Piezoceramic Sensors. In EWGAE 2002 - 25th European Conference on Acoustic Emission Testing. Prague: Brno University of Technology, 2002. p. 171 ( p.)ISBN: 80-214-2174- 6.
  Detail

  MAJZNER, J., PAVELKA, J., ŠTRUNC, M., ŠIKULA, J. Noise to signal ratio for piezoceramic sensors. In Electronic devices and systems 02 - Proceedings. Brno: Zdeněk Novotný, 2002. p. 107 ( p.)ISBN: 80-214-2180- 0.
  Detail

  PAVELKA, J., MAJZNER, J. Crack` s Wall Vibration Kinetics Determined by Electromagnetic Emission. In 8th ECNDT Barcelona - Abstracts Book. LEGANES MADRID: Spanish Society for NDT AEND, 2002. p. 234 ( p.)ISBN: 84-699-8573- 6.
  Detail

  ŠIKULA, J.; HÁJEK, K.; MAJZNER, J. The effective frequency band of AE measuring setup. In Defektoskopie 2002 Proceedings. Praha: BETIS, spol. r r.o. Areál VÚ Praha - Běchovice, 2002. p. 289 ( p.)ISBN: 80-214-2247- 5.
  Detail

  MAJZNER, J. Measurement on Inner Ear Model. In Proceedings of 8th conference student eeict 2002 - Volume 2. Brno: Zdeněk Novotný, 2002. p. 234 ( p.)ISBN: 80-214-2115- 0.
  Detail

  GRMELA, L., MAJZNER, J. Laboratory 1. 2002.
  Detail | WWW

  GRMELA, L., MAJZNER, J., PAVELKA, J. Automatic noise spectral density measuring set- up. In Electronic Devices and Systems 2002. Brno: VUT v Brně, 2002. p. 114 ( p.)ISBN: 80-214-2180- 0.
  Detail

 • 2001

  MAJZNER, J. Experimentální studium dielektrických materiálů. In Proceedings of 7th Conference STUDENT FEI 2001. Brno: Brno University of Technology, 2001. p. 230 ( p.)ISBN: 80-214-1895- 1.
  Detail

  ŠIKULA, J., SEDLÁKOVÁ, V., KOKTAVÝ, P., PAVELKA, J., MAJZNER, J. Electromagnetic and acoustic emission in solids. In Sborník příspěvků konference Nové trendy ve fyzice. Brno: ÚFYZ FEI VUT Brno, 2001. p. 123 ( p.)ISBN: 80-214-1992- X.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.