Project detail

Vliv krystalinity polymerního elektrolytu a morfologie uhlíkové elektrody na transport náboje a jeho fluktuace v elektrochemických plynových senzorech

Duration: 01.01.2018 — 30.06.2021

Funding resources

Czech Science Foundation - Standardní projekty

- whole funder (2018-01-22 - 2022-12-21)

On the project

Předkládaný projekt je zaměřen na systematickou studii vlivu krystalinity polymerního elektrolytu a morfologie uhlíkové elektrody na transport elektrického náboje na rozhraní elektroda/elektrolyt z hlediska fyzikálních a funkčních vlastností elektrochemických senzorů plynu. Hlavní přínos a originalita projektu spočívá v analýze a vyhodnocení fluktuace transportu elektrického náboje přes různou morfologií rozhraní elektroda/elektrolyt, a to vedle klasických metod. Stochastický proces se totiž stává dominantní charakteristikou každého elektrochemického systému, jak je zmenšován rozměr jeho aktivního rozhraní. Cílem projektu není potlačit proudové fluktuace senzoru vznikající vystavení senzoru okolnímu chemickému prostředí, ale využít další informace o chemických procesech probíhajících na rozhraní elektroda/elektrolyt ke zlepšené selektivitě a citlivosti elektrochemického senzoru.

Description in English
The proposal focuses on a systematic investigation of the effect of polymer electrolyte crystallinity and carbon electrode morphology on charge transport and its fluctuations in electrochemical gas sensors from the perspective of physical and functional properties of selected gas sensors. Main contribution and originality of the project consist in analysis and evaluation of fluctuations of charge transport through electrode/electrolyte interfaces of various morphologies besides evaluation based on classical approaches. Stochastic behavior becomes dominant characteristic of electrochemical systems as the size of its active interfaces reduces. Thus, project goal is not to suppress the current fluctuations originating from chemical environment, but is to gain additional information about chemical processes being involved at electrode/electrolyte interface to enhance sensitivity and selectivity of sensor.

Keywords
proudové fluktuace; transport elektrického náboje; stochastické procesy; krystalinita; morfologie; pevný elektrolyt

Key words in English
current fluctuation; transport of electric charge; stochastic processes; crystallinity; morphology; solid electrolyte

Mark

GA18-19104S

Default language

Czech

People responsible

Gajdoš Adam, Ing. - fellow researcher
Majzner Jiří, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Sedláková Vlasta, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Sedlák Petr, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Physics
- (2017-03-30 - not assigned)
division-FYZ-SIX
- (2018-01-01 - 2020-12-31)

Results

SEDLÁK, P.; KUBERSKÝ, P.; MÍVALT, F. Effect of various flow rate on current fluctuations of amperometric gas sensors. Sensors and Actuators B: Chemical, 2019, vol. 283, no. 1, p. 321-328. ISSN: 0925-4005.
Detail

SEDLÁK, P.; KUBERSKÝ, P. The Effect of the Orientation Towards Analyte Flow on Electrochemical Sensor Performance and Current Fluctuations. SENSORS, 2020, vol. 20, no. 4, p. 1-17. ISSN: 1424-8220.
Detail

MÍVALT, F.; SEDLÁKOVÁ, V.; MAJZNER, J.; KUBERSKÝ, P.; SMULKO, J.; SEDLÁK, P. Effect of analyte flow on the voltage fluctuations of gas chemiresistors. Book of Abstracts - 8th International Conference on Unsolved Problems on Noise. Gdansk: 2018. p. 134-135.
Detail

SEDLÁK, P.; GAJDOŠ, A.; MACKŮ, R.; MAJZNER, J.; HOLCMAN, V.; SEDLÁKOVÁ, V.; KUBERSKÝ, P. The effect of thermal treatment on ac/dc conductivity and current fluctuations of PVDF/NMP/[EMIM][TFSI] solid polymer electrolyte. Scientific Reports, 2020, vol. 10, no. 1, p. 1-12. ISSN: 2045-2322.
Detail

SEDLÁK, P.; KASPAR, P.; SOBOLA, D.; GAJDOŠ, A.; MAJZNER, J.; SEDLÁKOVÁ, V.; KUBERSKÝ, P. Solvent Evaporation Rate as a Tool for Tuning the Performance of a Solid Polymer Electrolyte Gas Sensor. Polymers, 2022, vol. 14, no. 21, p. 1-17. ISSN: 2073-4360.
Detail

NAVRÁTIL, J.; KUBERSKÝ, P.; SEDLÁK, P.; HAMÁČEK, A. Preparation of Nitrogen Dioxide Sensor Utilizing Aerosol Jet Printing Technology. In Proceedings of the International Spring Seminar on Electronics Technology Volume 2020-May, May 2020, Article number 9121119. Electronics Technology (ISSE). IEEE, 2020. p. 1-4. ISBN: 978-1-7281-6773-2. ISSN: 2161-2528.
Detail

KUBERSKÝ, P.; NAVRÁTIL, J.; SYROVÝ, T.; SEDLÁK, P.; NEŠPŮREK, S.; HAMÁČEK, A. An Electrochemical Amperometric Ethylene Sensor with Solid Polymer Electrolyte Based on Ionic Liquid. SENSORS, 2021, vol. 21, no. 3, p. 1-14. ISSN: 1424-8220.
Detail

SEDLÁK, P.; SOBOLA, D.; GAJDOŠ, A.; DALLAEV, R.; NEBOJSA, A.; KUBERSKÝ, P. Surface Analyses of PVDF/NMP/[EMIM][TFSI] Solid Polymer Electrolyte. Polymers, 2021, vol. 13, no. 16, p. 1-16. ISSN: 2073-4360.
Detail

SEDLÁK, P.; KUBERSKÝ, P.; GAJDOŠ, A.; MAJZNER, J.; SEDLÁKOVÁ, V.; MACKŮ, R.; HOLCMAN, V. Effect of the Different Crystallinity of Ionic Liquid Based Solid Polymer Electrolyte on the Performance of Amperometric Gas Sensor. Proceedings of 7th International Electronic Conference on Sensors and Applications, 15–30 November 2020. Engineering Proceedings. MDPI, 2020. p. 37-37. ISSN: 2673-4591.
Detail