Project detail

Improve surface quallity of cast billets

Duration: 01.07.2014 — 31.12.2017

Funding resources

Technologická agentura ČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

- whole funder (2014-07-01 - not assigned)

On the project

Mark

TA04010312

Default language

Czech

People responsible

Macků Robert, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Majzner Jiří, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Sedlák Petr, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Škarvada Pavel, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Tofel Pavel, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Grmela Lubomír, prof. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Results

MOUSA, M.; KNÁPEK, A.;GRMELA, L. Similarities and Differences between Two Researches in Field Electron Emission: A Way to Develop a More Powerful Electron Source. JORDAN JOURNAL OF PHYSICS, 2020, vol. 13, no. 2, p. 171-179. ISSN: 1994-7607.
Detail

SEDLÁK, P.; TOFEL, P.; MAJZNER, J.; HOLCMAN, V.; GRMELA, L.; PINDOR, L.; HERMANN, R.; TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., Třinec, Staré Město, CZ Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Zařízení k provádění detekce rozměrových a tvarových vad plynule litých předlitků. 30487, užitný vzor. (2017)
Detail

MACKŮ, R.; ŠKARVADA, P.; TOFEL, P.; TRČKA, T.: Profile 1.0; SW pro zpracování signálu optického profilometru. Laboratoře UFYZ, FEKT, VUT v Brně. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty. (software)
Detail

MACKŮ, R.; ŠKARVADA, P.; TRČKA, T.; TOFEL, P.; GAJDOŠ, A.: Laser Feed CTR 2.1; Jednotka řízení precizního mechanického posuvu. Laboratoře UFYZ, FEKT, VUT v Brně. (funkční vzorek)
Detail