doc. Ing.

Ivan Mazůrek

CSc.

FME, IMID DCM – Associate professor

+420 54114 3308
mazurek@fme.vutbr.cz

Send BUT message

doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc.

Projects

 • 2023

  Fast Change of Mobility GHG Emissions (FACME), zahájení: 01.01.2023, ukončení: 30.06.2026
  Detail

  CK04000210, Semiaktivní systém tlumení pro jednopodlažní elektrickou jednotku, zahájení: 01.01.2023, ukončení: 31.12.2026
  Detail

 • 2022

  CK03000052, Hydraulický semiaktivní tlumič pro inteligentní kolejový podvozek, zahájení: 01.01.2022, ukončení: 30.07.2025
  Detail

 • 2020

  Vývoj fail-safe magnetoreologického tlumiče, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

  Magnetoreologický tlumič s krátkou časovou odezvou pro podvozek železničního vozidla, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

  Zavedení metodiky průmyslového experimentu do životního cyklu produktů STOS, zahájení: 01.02.2020, ukončení: 30.09.2021
  Detail

 • 2019

  Analýza funkce prototypu tlumiče R90, zahájení: 05.02.2019, ukončení: 15.01.2020
  Detail

  TN01000071, Národní centrum kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství (NCK MESTEC), zahájení: 01.01.2019, ukončení: 30.04.2022
  Detail

 • 2018

  FV30310, Vývoj magnetoreologického systému tlumení pro podvozky kolejových vozidel, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 30.06.2021
  Detail

  Mobilní aparatura pro detekci vad pneumatických systémů, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2020
  Detail

 • 2017

  STABILIZACE SUSPENZÍ MAGNETOREOLOGICKÝCH KAPALIN PŘÍDAVKEM ADITIV, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

  Vývoj technologie výroby rychlých magnetoreologických ventilů, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

  TH02010663, Elektronický tester tlumení náprav automobilů, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2016

  Vývoj nové objemové jednotky pro semi-aktivní magnetoreologický ventil, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

 • 2015

  Vývoj semi-aktivního magnetoreologického ventilu, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2014

  Aplikovaný výzkum orientovaný na možnost využití magnetoreologických tlumičů v semiaktivním odpružení užitečného nákladu v kosmickém nosiči, zahájení: 15.07.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

  TA04031251, Generační inovace metody testování, zahájení: 01.07.2014, ukončení: 30.06.2017
  Detail

  Semi-Active Damping System - FLPP3, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Vibroizolační systém užitečného nákladu kosmických nosičů, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2013

  Aplikovaný výzkum inovačních možností a vývoj nové generace testeru EUSAMA, zahájení: 09.12.2013, ukončení: 24.06.2014
  Detail

 • 2012

  Dynamika magnetoreologického tlumiče v semiaktivním závěsu, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Vliv degradačních procesů na reologické vlastnosti MR kapaliny, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Demonstrace funkčního vývoje tlumení závěsů kol, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Nové trendy v diagnostice mechanických převodovek, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2010

  Akustická diagnostika mechanické převodovky, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Degradační procesy magnetoreologických tlumících prvků, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2009

  Reometr pro demonstraci chování magnetoreologických kapalin, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2006

  Komplexní diagnostické pracoviště dopravní techniky, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2006
  Detail

 • 2003

  GA101/03/0304, Technická diagnostika závěsu kola, zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2005
  Detail

 • 1999

  GA101/99/1490, Ekologická optimalizace mechanické převodovky, zahájení: 01.01.1999, ukončení: 31.12.2001
  Detail

 • 1995

  GA101/95/0461, Expertní systém pro podporu vibrační diagnostiky strojů, zahájení: 01.01.1995, ukončení: 31.12.1996
  Detail