Project detail

Vývoj semi-aktivního magnetoreologického ventilu

Duration: 01.01.2015 — 31.12.2015

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2015-01-01 - 2016-12-31)

On the project

Podstatou navrhovaného projektu je vývoj semi-aktivního MR ventilu v souladu se základním schématem popsaným v patentu č. 304949 uděleného našemu pracovišti. V rámci projektu bude optimalizována konstrukce a fyzicky realizován MR ventil s magnetickým obvodem z nízkouhlíkové oceli.

Mark

FEKT/FSI-J-15-2777

Default language

Czech

People responsible

Holík Milan, Ing. - fellow researcher
Mazůrek Ivan, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Sabo Karol, Ing. - fellow researcher
Urban František, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Kubík Michal, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Machine and Industrial Design
- (2015-01-01 - 2015-12-31)
Department of Microelectronics
- (2015-01-01 - 2015-12-31)
Faculty of Electrical Engineering and Communication
- (2015-01-01 - 2015-12-31)
Faculty of Mechanical Engineering
- (2015-01-01 - 2015-12-31)

Results

KUBÍK, M.; MACHÁČEK, O.; STRECKER, Z.; MAZŮREK, I. FEM model of magnetic circuit and its verifivation. In Book of Proceeding of 56th International Conference of Machine Design Departments. Nitra: Publishing Center SUA Nitra, 2015. p. 99-104. ISBN: 978-80-552-1377-4.
Detail

KUBÍK, M.; STRECKER, Z.; MACHÁČEK, O.; MAZŮREK, I.: MR ventil; Magnetoreologický ventil s ocelovým magnetickým obvodem. ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 místnost B1/111. URL: http://pom.uk.fme.vutbr.cz/pdf_projekt.php?id=340. (funkční vzorek)
Detail

KUBÍK, M.; MACHÁČEK, O.; MAZŮREK, I.: Stand trysky; Stand pro testování hydraulického odporu trysek pracujících v MR kapalině. ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 místnost A2/412. URL: http://pom.uk.fme.vutbr.cz/pdf_projekt.php?id=339. (funkční vzorek)
Detail