Project detail

Vývoj technologie výroby rychlých magnetoreologických ventilů

Duration: 01.03.2017 — 29.02.2020

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2017-01-01 - 2018-12-31)

On the project

V předchozím projektu specifického výzkumu byl vyvinut rychlý magnetoreologický ventil s feritovým magnetickým obvodem. Zásadním problémem této konstrukce byla nízká pevnost, křehké chování, špatná obrobitelnost a relativně nízká mez nasycení magnetickým polem materiálu magnetického obvodu, což značně limitovalo jeho efektivnost. Pro kosmickéí aplikace je nutné tyto nedostatky odstranit a zaměřit se na minimalizaci hmotnosti a spolehlivosti konstrukce.

Mark

FSI-S-17-4428

Default language

Czech

People responsible

Kubík Michal, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kučera Petr, Ing. - fellow researcher
Mahmoud Houssam, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Macháček Ondřej, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Mazal Pavel, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Novák Petr, Ing. - fellow researcher
Skřivánková Vendula, Ing. - fellow researcher
Mazůrek Ivan, doc. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Institute of Machine and Industrial Design
- (2017-01-01 - 2019-12-31)
Faculty of Mechanical Engineering
- (2017-01-01 - 2019-12-31)

Results

STRECKER, Z.; ROUPEC, J.; MAZŮREK, I.; MACHÁČEK, O.; KUBÍK, M. Influence of response time of magnetorheological valve in Skyhook controlled three-parameter damping system. Advances in Mechanical Engineering, 2018, vol. 10, no. 11, p. 1-8. ISSN: 1687-8140.
Detail

FIALA, J.; MAZAL, P.; SKŘIVÁNKOVÁ, V.; MAHMOUD, H. MAGICKÝ SEDMIÚHELNÍK ÚNAVY ANEB ÚNAVA JE BIMODÁLNÍ PROCES. Brno: VUTIUM, ČNDT, 2019. s. 21-32.
Detail

MAHMOUD, H.; MAZAL, P.; VLAŠIC, F. Detecting Pneumatic Actuator leakage using acoustic emission monitoring. INSIGHT, 2020, vol. 62, no. 1, p. 22-26. ISSN: 1354-2575.
Detail

MAZAL, P.; MAHMOUD, H.; VLAŠIC, F. Diagnostics of the function of pneumatic actuators using acoustic emission. Badania Nieniszczace i Diagnostyka, 2019, vol. 2019, no. 4, p. 26-28. ISSN: 2451-4462.
Detail

VLAŠIC, F.; MAZAL, P. ANALÝZA SIGNÁLU AKUSTICKÉ EMISE Z CREEPOVÉHO POŠKOZOVÁNÍ VZORKŮ PAROVODNÍHO POTRUBÍ. In Defektoskopie 2019. Brno: VUT v Brně, 2019. s. 165-175. ISBN: 978-80-214-5799-7.
Detail

NOHÁL, L.; MAZAL, P.; VLAŠIC, F.; SVOBODOVÁ, M. Acoustic Emission Response to Erosion-Corrosion and Creep Damage in Pipeline Systems. Procedia Structural Integrity, 2020, vol. 23, no. 1, p. 227-232. ISSN: 2452-3216.
Detail

KUBÍK, M.; MACHÁČEK, O.; STRECKER, Z.; ROUPEC, J.; MAZŮREK, I. Dynamic viscosity of commercially available magnetorheological fluids. In 23rd International Conference ENGINEERING MECHANICS 2017. 2017. p. 538-541. ISBN: 978-80-214-5497-2.
Detail

MACHÁČEK, O.; KUBÍK, M.; NOVÁK, P. A NEW METHOD OF MAGNETORHEOLOGICAL DAMPER QUALITY EVALUATION. In ENGINEERING MECHANICS 2017. Praha: Institute of Thermomechanics Academy of Sciences of the Czech Republic, 2017. p. 594-597. ISBN: 978-80-214-5497-2.
Detail

STRECKER, Z.; STRMISKA, T.; ROUPEC, J.; KUBÍK, M.; MACHÁČEK, O. DESIGN OF FAST MAGNETORHEOLOGICAL DAMPER USING SOFT MAGNETIC COMPOSITES. In ENGINEERING MECHANICS 2017. DOLEJSKOVA 5, PRAGUE 8, 182 00, CZECH REPUBLIC: ACAD SCI CZECH REPUBLIC, INST THERMOMECHANICS, DOLEJSKOVA 5, PRAGUE 8, 182 00, CZECH REPUBLIC, 2017. p. 934-937. ISBN: 978-80-214-5497-2.
Detail

ROUPEC, J.; MAZŮREK, I.; STRECKER, Z.; KUBÍK, M.; MACHÁČEK, O. TENSILE STRENGTH OF PURE IRON SAMPLES MANUFACTURED BY SELECTIVE LASER MELTING METHOD. In ENGINEERING MECHANICS 2017. Praha: Institute of Thermomechanics Academy of Sciences of the Czech Republic, 2017. p. 830-833. ISBN: 978-80-214-5497-2.
Detail

FIALA, J.; VLAŠIC, F.; MAZAL, P.; KRATOCHVÍLOVÁ, V. Sledování strukturních změn, vyvolaných cyklickým zatěžováním oceli 15Ch2NMFA, pomocí rentgenové difrakce a měření koercitivní síly. In Defektoskopie 2017 (NDE for Safety). první. Brno: VUT v Brně ve spolupráci s ČNDT, z.s., 2017. s. 63-70. ISBN: 978-80-214-5554-2.
Detail

KRATOCHVÍLOVÁ, V.; VLAŠIC, F.; MAZAL, P.; KOUTNÝ, D. FATIGUE PROPERTIES OF ADDITIVELY MANUFACTURED COPPER ALLOY. In Metal 2017 - 26th Internation Conference on Metallurgy and Materials, Conference Proceedings. TANGER LTD., 2018. p. 1593-1598. ISBN: 9788087294796.
Detail

KRATOCHVÍLOVÁ, V.; VLAŠIC, F.; MAZAL, P. IDENTIFIKACE ROZVOJE ÚNAVOVÉHO POŠKOZENÍ VE SLITINÁCH CU VYROBENÝCH METODOU SLM. In Defektoskopie 2017 (NDE for Safety). první. Brno: VUT v Brně ve spolupráci s ČNDT, 2017. s. 143-150. ISBN: 978-80-214-5554-2.
Detail

MAHMOUD, H.; VLAŠIC, F.; MAZAL, P.; NOHÁL, L.; KRATOCHVÍLOVÁ, V. ANALYSIS OF PNEUMATIC CYLINDER DAMAGE BY ACOUSTIC EMISSION METHOD. In Defektoskopie 2017 (NDE for Safety). první. Brno: VUT v Brně ve spolupráci s ČNDT, 2017. p. 151-161. ISBN: 978-80-214-5554-2.
Detail

MACHÁČEK, O.; KUBÍK, M.; STRECKER, Z.; ROUPEC, J.; NOVÁK, P.; MAZŮREK, I. Axial and Pressure Thrust Stiffness of Metal Bellows for Vibration Isolators. In MATEC Web of Conferences. MATEC Web of Conferences. 2018. p. 1-5. ISSN: 2261-236X.
Detail

KUBÍK, M.; MACHÁČEK, O.; ROUPEC, J.; STRECKER, Z.; NOVÁK, P.; MAZŮREK, I. Transient magnetic model of magnetorheological damper and its experimental verification. In ICMME 2017. MATEC Web of Conferences. MATEC web of Conferences, 2018. p. 1-5. ISSN: 2261-236X.
Detail

KLAPKA, M.; MAZŮREK, I.; KUBÍK, M.; MACHÁČEK, O. Reinvention of the EUSAMA diagnostic methodology. INTERNATIONAL JOURNAL OF VEHICLE DESIGN, 2017, vol. 4, no. 74, p. 304-318. ISSN: 0143-3369.
Detail

KUBÍK, M.; MACHÁČEK, O.; MAZŮREK, I. Magnetorehological fluid seal with minimum friciton torque. In ENGINEERING MECHANICS 2018. Engineering Mechanics .... Praha: Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the Cech Academy of Sciences, 2018. p. 445-448. ISBN: 978-80-86246-88-8. ISSN: 1805-8256.
Detail

JENIŠ, F.; MAZŮREK, I. Mechatronicaly controlles bogie of high speed train. Proceedings of the 61st International Conference of Machine Design Departments (ICMD 2020). Atlantis Press, 2023. p. 282-292. ISSN: 2589-4943.
Detail

VÍTEK, P.; STRECKER, Z.; ROUPEC, J. DESIGN OF FAST MAGNETORHEOLOGICAL DAMPER USING SELECTIVE LASER MELTING TECHNOLOGY. In ENGINEERING MECHANICS 2018. Engineering Mechanics .... Praha: Institute of theoretical and applied mechanics of the Czech academy of Sciences, 2018. p. 905-908. ISBN: 978-80-86246-88-8. ISSN: 1805-8256.
Detail

MACHÁČEK, O.; KUBÍK, M.; ROUPEC, J.; STRECKER, Z.; MAZŮREK, I. MICRO-FLUIDIC SYSTEM WITH GROOVED POLE PIECES OF MAGNETIC CIRCUIT. In ENGINEERING MECHANICS 2018. Engineering Mechanics .... 24th INTERNATIONAL CONFERENCE. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the Czech Academy of Sciences, 2018. p. 521-524. ISBN: 978-80-86246-88-8. ISSN: 1805-8256.
Detail

SVOBODOVÁ, Z.; KUPČÍK, R.; SMĚLÁ, D.; ROUPEC, J.; MACHÁČEK, O.; NOVÁKOVÁ, L.; BÍLKOVÁ, Z. ELECTROMAGNET FOR CAPTURE OF MAGNETIC BEADS FROM LARGE VOLUME INTO MICROFLUIDIC CHAMBRE CHIP. In CECE 2018. 15th Internation Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis. Brno: Institute of Analytical Chemistry of the CAS, 2018. p. 286-289. ISBN: 978-80-904959-5-1.
Detail

FIALA, J.; MAZAL, P.; VLAŠIC, F.; SKŘIVÁNKOVÁ, V. KOERCITIVNÍ SÍLA A ÚNAVA FEROMAGNETICKÉHO MATERIÁLU. In Defektoskopie 2018 / NDE for Safety 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně ve spolupráci s Českou společností pro NDT, z.s., 2018. s. 203-208. ISBN: 978-80-214-5684-6.
Detail

KUBÍK, M.; PAVLÍČEK, D.; MACHÁČEK, O.; STRECKER, Z.; ROUPEC, J. A magnetorheological fluid shaft seal with low friction torque. Smart Materials and Structures, 2019, vol. 1, no. 28, p. 1-11. ISSN: 1361-665X.
Detail

MACHÁČEK, O.; KUBÍK, M.; STRECKER, Z.; ROUPEC, J.; MAZŮREK, I. Design of a frictionless magnetorheological damper with a high dynamic force range. Advances in Mechanical Engineering, 2019, vol. 11, no. 3, p. 1-8. ISSN: 1687-8132.
Detail

STRECKER, Z.; KUBÍK, M.; VÍTEK, P.; ROUPEC, J.; PALOUŠEK, D.; ŠREIBR, V. Structured magnetic circuit for magnetorheological damper made by selective laser melting technology. SMART MATERIALS & STRUCTURES, 2019, vol. 28, no. 55016, p. 1-13. ISSN: 0964-1726.
Detail

MAHMOUD, H.; VLAŠIC, F.; MOHAMMAD, H.; MAZAL, P. Leakage Analysing for Pneumatic Circuit of Bus Door Using Acoustic Emission. CONFERENCE PROCEEDINGS 60th International Conference of Machine Design Departments. Brno Universtiy of Technology, 2019. p. 65-68.
Detail

VLAŠIC, F.; MAZAL, P.; MAHMOUD, H.; SVOBODOVÁ, M. Acoustic Emission Signal Analysis of Steam Piping Materials under Creep Damage Conditions. 15th International Symposium on Nondestructive Characterization of Materials. ASNT, 2019. p. 1-11.
Detail

KUBÍK, M.; STRECKER, Z.; ROUPEC, J.; MAZŮREK, I.; MACHÁČEK, O.; PALOUŠEK, D.; KOUTNÝ, D.; Vysoké učení technické v Brně: Skelet jádra tvořeného pruty z feromagnetického materiálu. 307249, patent. (2018)
Detail

STRECKER, Z.; ROUPEC, J.; MAZŮREK, I.; VYSOKÉ UČENI TECHNICKÉ V BRNĚ: Ventil für eine magnetorheologische Flüssigkeit. EP3092421A1, patent. (2018)
Detail

JANDÁSEK, M.; MAZŮREK, I.: Pojezd_TriTec; Pojezdové ústrojí pro mobilní jednotku bezdemontážní diagnostiky tlumení polonápravy vozidla. ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 místnost B1/111. URL: http://pom.uk.fme.vutbr.cz/pdf_projekt.php?id=381. (funkční vzorek)
Detail

BUCHTA, T.; MAZŮREK, I.: Příčník; Příčník zkušebního portálu. místnost B1/111 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=3374. (funkční vzorek)
Detail

STRECKER, Z.; STRMISKA, T.: Sintex píst; Soft magnetic composite píst magnetoreologického tlumiče s rychlou odezvou a velkým dynamickým rozsahem. ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2. URL: http://pom.uk.fme.vutbr.cz/pdf_projekt.php?id=353. (funkční vzorek)
Detail

KUBÍK, M.; PAVLÍČEK, D.: MR těsnění; Magnetický obvod magnetoreologického hřídelového těsnění. ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 místnost A2/412. URL: http://pom.uk.fme.vutbr.cz/pdf_projekt.php?id=352. (funkční vzorek)
Detail