Project detail

Akustická diagnostika mechanické převodovky

Duration: 01.01.2010 — 31.12.2010

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2010-01-01 - 2010-12-31)

On the project

Aplikace moderních metod akustické holografie a beamformingu na bezdemontážní diagnostiku převodovek. Záměrem je posunout stávající metodiku pro měření přímo na stroji v pracovním procesu. Tyto metody umožňují lokalizovat zdroje hluku a tím poruchu. Dalším významným doplňkem tradiční vibroakustické diagnostiky bude zapojení akustické emise. Tato je extremně citlivá na sebemenší rázové děje, které generují šířící se trhliny, či chod valivých uložení s jinak nepostřehnutelnými stopami kontaktní únavy.

Mark

FSI-S-10-30

Default language

Czech

People responsible

Hort Filip, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Mazal Pavel, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Roupec Jakub, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Strecker Zbyněk, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Vlašic František, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Mazůrek Ivan, doc. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Institute of Machine and Industrial Design
- (2010-01-01 - 2010-12-31)
Faculty of Mechanical Engineering
- (2010-01-01 - 2010-12-31)

Results

MAZŮREK, I.; ROUPEC, J.: Kankan; Program pro analýzu zátěžného spektra převodovky. místnost B1/111 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. URL: http://pom.uk.fme.vutbr.cz/pdf_projekt.php?id=104. (software)
Detail