Project detail

Magnetoreologický tlumič s krátkou časovou odezvou pro podvozek železničního vozidla

Duration: 01.03.2020 — 28.02.2023

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2020-01-01 - 2021-12-31)

On the project

V dnešní době je na kolejovou dopravu kladen požadavek v podobě zvyšování maximální rychlosti, snižování provozních nákladů a opotřebení infrastruktury, což vede k návrhu nových přístupů pro řešení vypružení. Zajímavou metodou je použití semiaktivně řízeného magnetoreologického (MR) tlumiče v systému vypružení, kde zásadní roli hraje jeho dynamické chování (časová odezva síly). Náplní projektu je vývoj MR tlumiče s krátkou časovou odezvou pro použití v moderních podvozcích kolejových vozidel.

Mark

FSI-S-20-6247

Default language

Czech

People responsible

Hašlík Igor, Ing. - fellow researcher
Jaroš Petr, Ing. - fellow researcher
Jeniš Filip, Ing. - fellow researcher
Mazal Pavel, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Mohammad Housam, Ing. - fellow researcher
Papaj Lukáš, Ing. - fellow researcher
Šebesta Karel, Ing. - fellow researcher
Zindulka Martin, Ing. - fellow researcher
Železník Tomáš, Ing. - fellow researcher
Žižlavský Vít, Ing. - fellow researcher
Mazůrek Ivan, doc. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Institute of Machine and Industrial Design
- (2020-01-01 - 2022-12-31)
Faculty of Mechanical Engineering
- (2020-01-01 - 2022-12-31)

Results

ZINDULKA, M.; STRECKER, Z.; JENIŠ, F. Semiactive seat suspension for agricultural machines. In Proceedings of the Engineering Mechanics 2020. Brno: Brno University of Technology Institute of Solid Mechanics, Mechatronics and Biomechanics, 2020. p. 548-551. ISBN: 978-80-214-5896-3.
Detail

JENIŠ, F.; KUBÍK, M.; MICHÁLEK, T.; STRECKER, Z.; ŽÁČEK, J.; MAZŮREK, I. Effect of the Magnetorheological Damper Dynamic Behaviour on the Rail Vehicle Comfort: Hardware-in-the-Loop Simulation. Actuators, 2023, vol. 12, no. 2, p. 1-14. ISSN: 2076-0825.
Detail

JENIŠ, F.; MICHÁLEK, T.; MAZŮREK, I. Přínos semiaktivně řízeného magnetoreologického tlumiče pro železniční vozidlo. In Součastné problémy v kolejových vozidlech 2021, XXV. konference s mezinárodní účastí. Pardubice: Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice, 2021. s. 85-92. ISBN: 978-80-7560-377-7.
Detail

JENIŠ, F.; KUBÍK, M.; MACHÁČEK, O.; ŠEBESTA, K.; STRECKER, Z. Insight into the response time of fail-safe magnetorheological damper. Smart Materials and Structures, 2020, vol. 1, no. 30, p. 1-13. ISSN: 1361-665X.
Detail

JENIŠ, F.; MAZŮREK, I. Sprung mass positioning by semi-actively controlled damper. In MATBUD’2020 – Scientific-Technical Conference: E-mobility, Sustainable Materials and Technologies. MATEC Web of Conferences. EDP Sciences, 2020. p. 1-8. ISBN: 978-2-7598-9108-5. ISSN: 2261-236X.
Detail

ROUPEC, J.; MICHAL, L.; STRECKER, Z.; KUBÍK, M.; MACHÁČEK, O.; CHOI, H. Influence of clay-based additive on sedimentation stability of magnetorheological fluid. SMART MATERIALS & STRUCTURES, 2021, vol. 30, no. 2, p. 1-9. ISSN: 0964-1726.
Detail

JENIŠ, F.; STRECKER, Z.; MAZŮREK, I. New method for on-board car suspension testing. In Proceedings of the Engineering Mechanics 2020. Brno: Brno University of Technology Institute of Solid Mechanics, Mechatronics and Biomechanics, 2020. p. 238-241. ISBN: 978-80-214-5896-3.
Detail

KLAPKA, M.; MAZŮREK, I.; NOVÁK, P. Experimental verification of the new methodology for assessment of the relative adhesion. INTERNATIONAL JOURNAL OF VEHICLE DESIGN, 2023, vol. 91, no. 4, p. 342-359. ISSN: 0143-3369.
Detail

KUBÍK, M.; STRECKER, Z.; JENIŠ, F.; MACHÁČEK, O.; PŘIKRYL, M.; ŠPALEK, P. Magnetorheological Yaw Damper with Short Response Time for Railway Vehicle Bogie. In Actuators 2021. BERLIN: VDE VERLAG GMBH, 2021. p. 1-4. ISBN: 978-3-8007-5456-4.
Detail

STRECKER, Z.; JENIŠ, F.; KUBÍK, M.; MACHÁČEK, O.; CHOI, S. Novel Approaches to the Design of an Ultra-Fast Magnetorheological Valve for Semi-Active Control. Materials, 2021, vol. 14, no. 10, p. 1-20. ISSN: 1996-1944.
Detail

STRECKER, Z.; ŽIŽLAVSKÝ, V.: neoCES; Elektromagnetický ventil semiaktivního tlumiče. VUT, FSI Technická 2896/2 61669, Brno A2/412. URL: http://intranet.ustavkonstruovani.cz/file-download/get-project-pdf/431. (funkční vzorek)
Detail

KAŠČÁK, P.; KLAPKA, M.: AK-IN1; Akustický kryt aktuátoru Inova. místnost B1/112 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2. URL: http://intranet.ustavkonstruovani.cz/file-download/get-project-pdf/409. (funkční vzorek)
Detail

HAŠLÍK, I.; KUBÍK, M.; JENIŠ, F.: Fail safe ventil; Fail-safe magnetoreologický ventil s permanentním magnetem. A2/412. URL: http://intranet.ustavkonstruovani.cz/FileDownload/getProjectPdf/402/. (funkční vzorek)
Detail