Project detail

Mobilní aparatura pro detekci vad pneumatických systémů

Duration: 01.01.2018 — 31.12.2020

Funding resources

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025)

- whole funder (2018-01-01 - 2020-12-31)

On the project

Řešení projektu umožní další rozvoj laboratoře diagnostiky a využití jejího současného vybavení. Výzkumnému kolektivu bude umožněno významné prohloubení současných poznatků o oblasti diagnostiky pneumatických zařízení, která je na tomto pracovišti rozvíjena cca 5 let a tím bude posílena jeho stabilita. Významný bude i přinos v oblasti vzdělávacího procesu. K problematice řešeného projektu bude zadána nejméně jedna diplomová práce a bude součástí tématu disertační práce. Nezanedbatelným přínosem je možnost těsného pracovního kontaktu s výrobním podnikem při řešení reálných výrobních problémů.

Description in English
The solution of the project will allow further development of the diagnostic laboratory and the use of its current equipment. The research team will be able to deepen the current knowledge of the field of diagnostics pneumatic equipment, which has been developed for about 5 years at this workplace and thus its stability will be strengthened. There will also be a significant contribution to the educational process. The problem of the project will be entered at least one diploma thesis and will be part of the dissertation topic. It is an insignificant benefit the possibility of close working contact with the production company in solving real production problems

Keywords
mobilní jednotka; diagnostika; akustická emise;

Key words in English
mobile apparatus; diagnostics; acoustic emission

Mark

TH03010422

Default language

Czech

People responsible

Mahmoud Houssam, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Mazůrek Ivan, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Mohammad Housam, Ing. - fellow researcher
Nohál Libor, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Skřivánková Vendula, Ing. - fellow researcher
Vlašic František, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Mazal Pavel, doc. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Institute of Machine and Industrial Design
- (2018-01-01 - 2020-12-31)

Results

MAHMOUD, H.; VLAŠIC, F.; MAZAL, P. Damage Detection for Linear Pneumatic Actuators using Acoustic Emission. Conference Proceedings Ewgae 2018. Senlis, France: CETIM, 2018. p. 1-8.
Detail

GRUM, J.; MAZAL, P. Acoustic emission material testing and process monitoring in engineering. Ljubljana: University of Ljubljana, 2022. 556 p. ISBN: 978-961-94680-5-0.
Detail

RICHTER, V.; MAHMOUD, H.; MAZAL, P.; SKŘIVÁNKOVÁ, V. The Parameters of Acoustic Emission Signal Proposed to Identification of Damaged and Undamaged Cylinders. European Conference on Acoustic Emission (EWGAE) 2018. Senlis, France: CETIM, 2018. p. 1-13.
Detail

MAHMOUD, H.; MAZAL, P.; VLAŠIC, F.; NOHÁL, L. Leakage Detection for Pneumatic Circle of Bus Door Using Acoustic Emission and other NDT Methods. In Defektoskopie 2018 / NDE for Safety 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně ve spolupráci s Českou společností pro NDT, z.s., 2018. p. 67-77. ISBN: 978-80-214-5684-6.
Detail

VLAŠIC, F.; SKŘIVÁNKOVÁ, V.; MAHMOUD, H. Posouzení možnosti detekce úniků tlakového vzduchu ultrazvukovým měřením. Brno: 2018. s. 1-6.
Detail

VLAŠIC, F.; MAHMOUD, H. Úprava zkušební stanice pneumatických válců a jejich upínacích systémů. Brno: 2018. s. 1-7.
Detail

VLAŠIC, F.; NOHÁL, L.; MAZAL, P. Měření a detekce úniku tlakového vzduchu a dalších technických plynů. Brno: 2018. s. 1-10.
Detail

MAHMOUD, H.; VLAŠIC, F.; MOHAMMAD, H.; MAZAL, P. Leakage Analysing for Pneumatic Circuit of Bus Door Using Acoustic Emission. CONFERENCE PROCEEDINGS 60th International Conference of Machine Design Departments. Brno Universtiy of Technology, 2019. p. 65-68.
Detail

MAHMOUD, H.; MAZAL, P.; VLAŠIC, F. Relationship between acoustic emission signal and loads on pneumatic cylinders. Nondestructive Testing and Evaluation, 2019, vol. 2019, no. 34, p. 222-238. ISSN: 1477-2671.
Detail

VLAŠIC, F.; MAHMOUD, H.; MAZAL, P. PROVOZNÍ A LABORATORNÍ ZKOUŠKY PNEUMATICKÝCH POHONŮ. In Defektoskopie 2019. Brno: VUT v Brně, 2019. s. 9-19. ISBN: 978-80-214-5799-7.
Detail

MAZAL, P.; MAHMOUD, H.; VLAŠIC, F. Diagnostics of the function of pneumatic actuators using acoustic emission. Badania Nieniszczace i Diagnostyka, 2019, vol. 2019, no. 4, p. 26-28. ISSN: 2451-4462.
Detail

MAHMOUD, H.; MAZAL, P.; VLAŠIC, F. Detecting Pneumatic Actuator leakage using acoustic emission monitoring. INSIGHT, 2020, vol. 62, no. 1, p. 22-26. ISSN: 1354-2575.
Detail

VLAŠIC, F.; MAHMOUD, H. Dlouhodobé zkoušky pneu-pohonů bez zatížení / se zatížením. 2020. s. 1-11.
Detail

VLAŠIC, F.; MAZAL, P. Dlouhodobé zkoušky pneu-pohonů (pokr.) Ověření funkce laboratorní detekční jednotky. 2020. s. 1-18.
Detail

MAZAL, P. a kol. Aplikace metody akustické emise pro identifikaci úniků z pneumatických systémů dopravních prostředků. 2021. s. 1-13.
Detail

VLAŠIC, F.; NOHÁL, L. Optimalizace vyměnitelných modulů a design ultrazvukového detektoru úniků. 2021. s. 1-31.
Detail

RICHTER, V; MAZAL, P.; MAHMOUD, H.; SKŘIVÁNKOVÁ, V. Parameters of Acoustic Emission Signal Proposed to Identification of Damaged and Undamaged Cylinders. 33rd European Conference on Acoustic Emission (EWGAE). 1. SENLIS, France: CETIM Senlis, 2018. p. 51-63.
Detail

KOPEC, B.; MAZAL, P. Zkoušení radiografické. NDT příručky. NDT příručky. Brno: VUT v Brně a Česká společnost pro NDT, 2021. 450 s. ISBN: 978-80-214-5984-7.
Detail

MAZAL, P.; VLAŠIC, F.; BUKÁČEK, V.; MAHMOUD, H.: BAT 02; Mobilní jednotka pro detekci úniků vzduchu. Poličské strojírny a.s., VUT v Brně FSI, Ústav konstruování. (prototyp)
Detail