Project detail

Vibroizolační systém užitečného nákladu kosmických nosičů

Duration: 01.01.2014 — 31.12.2016

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2014-01-01 - 2015-12-31)

On the project

Doprava satelitu na místo určení je o mnoho složitější než u jiných technických výrobků. Problém je zejména v nadměrném dynamickém zatížení a nadměrných otřesech, které může způsobit trvalé poškození elektronického, optického a jiného křehkého vybavení. Snížení dynamického zatížení při startu a zatížení vlivem otřesů pomocí vloženého pasivního nebo aktivního vibroizolačního systému je proto nezbytným řešením. Izolační systém zajišťuje přechod mezi posledním stupněm rakety a placeným nákladem.

Mark

FSI-S-14-2329

Default language

Czech

People responsible

Bártková Denisa, Ing. - fellow researcher
Friedel Daniel, Ing. - fellow researcher
Horník Vít, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Komenda Lukáš, Ing. - fellow researcher
Kubík Michal, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Macháček Ondřej, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Mazal Pavel, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Nohál Libor, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Sabo Karol, Ing. - fellow researcher
Vrána Radek, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Mazůrek Ivan, doc. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Institute of Machine and Industrial Design
- (2014-01-01 - 2016-12-31)
Faculty of Mechanical Engineering
- (2014-01-01 - 2016-12-31)

Results

STRECKER, Z.; ROUPEC, J.; KUBÍK, M.; FRIEDEL, D. Experimental evaluation of MR damper time response on modified Groundhook algorithm efficiency. In Engineering Mechanics 2014. 1st. 2014. p. 600-603. ISBN: 978-80-214-4871-1.
Detail

KUBÍK, M.; MACHÁČEK, O.; STRECKER, Z.; ROUPEC, J.; MAZŮREK, I. Hydraulic resistance of magnetorheological damper viscous bypass gap. In Engineering Mechanics 2016. Engineering Mechanics .... first edition. Praha: Institute of Thermomechanics Academy of Sciences of the Czech Republic, 2016. p. 330-333. ISBN: 978-80-87012-59-8. ISSN: 1805-8248.
Detail

KLAPKA, M.; MAZŮREK, I.; MACHÁČEK, O.; KUBÍK, M. Twilight of the EUSAMA diagnostic methodology. MECCANICA, 2016, vol. 52, no. 9, p. 2023-2034. ISSN: 0025-6455.
Detail

KRATOCHVÍLOVÁ, V.; VLAŠIC, F.; MAZAL, P. ÚNAVOVÉ PROCESY V SELECTIVE LASER MELTING A KONVENČNĚ VYRÁBĚNÝCH MATERIÁLECH. In Defektoskopie 2016, NDE for Safety. první. Brno: Vysoké účení technické v Brně, ČNDT, 2016. s. 69-78. ISBN: 978-80-214-5422-4.
Detail

JÁNA, M.; MAHMOUD, H.; MAZAL, P.; VLAŠIC, F. STANOVENÍ KOEFICIENTU ODHALENÍ POŠKOZENÍ V PNEUMATICKÝCH VÁLCÍCH METODOU AKUSTICKÉ EMISE. In Defektoskopie 2016, NDE for Safety. první. Brno: Vysoké účení technické v Brně, ČNDT, 2016. s. 27-35. ISBN: 978-80-214-5422-4.
Detail

KRATOCHVÍLOVÁ, V.; VLAŠIC, F.; MAZAL, P. STUDY OF FATIGUE PROCESSES OF SELECTIVE LASER MELTING AND CONVENTIONAL PRODUCED MATERIALS. In 32nd European Conference on Acoustic Emission Testing. 1st edition. Brno: VUTIUM Brno, Brno University of Technology, 2016. p. 263-270. ISBN: 978-80-214-5386-9.
Detail

MAHMOUD, H.; VLAŠIC, F.; MAZAL, P.; JÁNA, M. DAMAGE IDENTIFICATION OF PNEUMATIC COMPONENTS BY ACOUSTIC EMISSION. In 32nd European Conference on Acoustic Emission Testing. 1st edition. Brno: VUTIUM Brno, Brno University of Technology, 2016. p. 315-322. ISBN: 978-80-214-5386-9.
Detail

STRECKER, Z.; ROUPEC, J.; MAZŮREK, I.; KLAPKA, M. Limiting factors of the response time of the magnetorheological damper. INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED ELECTROMAGNETICS AND MECHANICS, 2015, vol. 47, no. 2, p. 541-550. ISSN: 1383-5416.
Detail

NOHÁL, L.; MAZAL, P. An Evaluation of Rolling Contact Fatigue of Metallic Materials Using Acoustic Emission Method. Engineering Mechanics, 2014, vol. 21, no. 5, p. 299-304. ISSN: 1802-1484.
Detail

STRECKER, Z.; MAZŮREK, I.; ROUPEC, J.; KLAPKA, M. Influence of MR damper response time on semiactive suspension control efficiency. MECCANICA, 2015, vol. 50, no. 8, p. 1949-1959. ISSN: 0025-6455.
Detail

KUBÍK, M.; MAZŮREK, I.; ROUPEC, J. Decreasing of sliding friction in hydraulic piston damper. In Engineering mechanics 2015. Prague: 2015. p. 170-171. ISBN: 978-80-86246-42-0.
Detail

PANÁČEK, T.; KLAPKA, M. Reduction of pneumatic tyred roller fuel consumption. Applied Mechanics and Materials, 2016, vol. 821, no. 1, p. 614-619. ISSN: 1662-7482.
Detail

STRECKER, Z.; MAZŮREK, I.; ROUPEC, J.; MACHÁČEK, O.; KUBÍK, M.; KLAPKA, M. Design of magnetorheological damper with short time response. JOURNAL OF INTELLIGENT MATERIAL SYSTEMS AND STRUCTURES, 2015, vol. 26, no. 14, p. 1951-1958. ISSN: 1045-389X.
Detail

KUBÍK, M.; MACHÁČEK, O.; STRECKER, Z.; MAZŮREK, I. FEM model of magnetic circuit and its verifivation. In Book of Proceeding of 56th International Conference of Machine Design Departments. Nitra: Publishing Center SUA Nitra, 2015. p. 99-104. ISBN: 978-80-552-1377-4.
Detail

MAHMOUD, H.; MAZAL, P.; VLAŠIC, F.; NOHÁL, L. Leakage Detection for Pneumatic Circle of Bus Door Using Acoustic Emission and other NDT Methods. In Defektoskopie 2018 / NDE for Safety 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně ve spolupráci s Českou společností pro NDT, z.s., 2018. p. 67-77. ISBN: 978-80-214-5684-6.
Detail

ROUPEC, J.; MAZŮREK, I.; STRECKER, Z.; KUBÍK, M.; MACHÁČEK, O. Temperature dependence of magnetorheological fluid yield stress and Bingham viscosity. In Engineering Mechanics 2016. Engineering Mechanics .... Praha: Academy of Science of the Czech Republic, v.v.i., 2016. p. 498-501. ISBN: 978-80-87012-59-8. ISSN: 1805-8248.
Detail

MACHÁČEK, O.; KUBÍK, M.; MAZŮREK, I.; STRECKER, Z.; ROUPEC, J. Frictionless Bellows Unit Connected with the Magnetorheological Valve. In ENGINEERING MECHANICS 2016. First edition, 2016. Praha: Institute of Thermomechanics Academy of Sciences of the Czech Republic, 2016. p. 354-357. ISBN: 978-80-87012-59-8.
Detail

STRECKER, Z.; ČÍPEK, P.; ROUPEC, J.; MACHÁČEK, O.; KUBÍK, M. Testing of Car Suspension With Fast MR Damper Controlled by Modified Groundhook Algorithm. In Engineering Mechanics 2016. Engineering Mechanics .... First edition. Prague: Institute of Thermomechanics Academy of Sciences of the Czech Republic, v.v.i., 2016. p. 526-529. ISBN: 978-80-87012-59-8. ISSN: 1805-8248.
Detail

KUBÍK, M.; MACHÁČEK, O.; MAZŮREK, I. A study of hydraulic resistance of viscous bypass gap in magnetorheological damper. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2016, vol. 64, no. 4, p. 1199-1203. ISSN: 1211-8516.
Detail

KLAPKA, M.; MAZŮREK, I.; MACHÁČEK, O. ANALYSIS OF CAUSES OF FALSE-NEGATIVE EVALUATION OF EUSAMA METHODOLOGY FOR SUSPENSION ASESSMENT. In Engineering mechanics 2016. Prague: Institute of Thermomechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2016. p. 282-285. ISBN: 978-80-87012-59-8.
Detail

ZEMANOVÁ, L.; KRATOCHVÍLOVÁ, V.; VLAŠIC, F.; MAZAL, P. FATIGUE PROPERTIES OF EN AW-2618A ALUMINIUM ALLOY PRODUCED BY SELECTIVE LASER MELTING TECHNOLOGY. In Metal 2016. 1st. Tanger Ltd., 2016. p. 1583-1589. ISBN: 978-80-87294-66-6.
Detail

MAZŮREK, I.; ROUPEC, J.; STRECKER, Z.; Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika: Obtokový reometr pro testování vlastností magnetoreologických kapalin a způsob analýzy dat. 305809, patent. (2016)
Detail

STRECKER, Z.; ROUPEC, J.; MAZŮREK, I.: MR controller 2.0; Controller pro MR zařízení 2.0. místnost A2/412 nebo B1/114a; ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké ucení technické v Brne Technická 2896/2 616 69 BRNO Ceská Republika. URL: http://pom.uk.fme.vutbr.cz/pdf_projekt.php?id=336. (funkční vzorek)
Detail

STRECKER, Z.; ROUPEC, J.; MAZŮREK, I.: MR controller v1.0; Rychlý controller pro MR tlumič. místnost A2/412 nebo B1/114a; ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké ucení technické v Brne Technická 2896/2. URL: http://pom.uk.fme.vutbr.cz/pdf_projekt.php?id=311. (funkční vzorek)
Detail

KUBÍK, M.; MAZŮREK, I.; MACHÁČEK, O.; ROUPEC, J.: Odpor trysek; Zařízení pro studium hydraulického odporu trysek. B1/112,Ústav konstruování, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně, Technická 2, Brno. URL: http://pom.uk.fme.vutbr.cz/pdf_projekt.php?id=310. (funkční vzorek)
Detail

KUBÍK, M.: MR ventil; Program pro simulaci hydraulických a reologických poměru nového MR ventilu. místnost A2/412 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. URL: http://pom.uk.fme.vutbr.cz/pdf_projekt.php?id=308. (software)
Detail

MACHÁČEK, O.; MAZŮREK, I.: AdamsZero; Dynamický model vibroizolační Stewartovy plošiny. místnost B1/111 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=2119. (software)
Detail