Project detail

Vývoj magnetoreologického systému tlumení pro podvozky kolejových vozidel

Duration: 01.01.2018 — 30.06.2021

Funding resources

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TRIO

- whole funder (2018-05-07 - 2021-06-30)

On the project

Navrhované technické řešení magnetoreologických tlumičů využívající namísto klasického oleje magnetických kapalin představuje v současné době nejmodernější vývojovou tendenci nejen v oblasti tlumení automobilů a vlaků. V blízké budoucnosti lze očekávat zvýšenou poptávku výrobců i provozovatelů kolejových vozidel po tlumičích splňujících nejvyšší spolehlivost a bezpečnost při vysokorychlostních pojezdech nad 200 km/hod. Hlavním cílem projektu je vývoj a konstrukce tlumicího prvku se zcela novými funkčními vlastnostmi. Návrh bude proveden postupně ve dvou kvalitativně odlišných provedeních: 1) „Pomalý“ adaptivní MR tlumič s ocelovým magnetickým obvodem, který umožní za provozu měnit parametry útlumu, ale neumožní semiaktivní regulaci tlumení. 2) „Rychlý“ MR tlumič se speciálně strukturovaným magnetickým obvodem, který znemožní vznik vířivých proudů a tím umožní dostatečně rychlou reakci pro semiaktivní regulaci tlumení. Železný magnetický obvod první varianty je dobře vodivý magneticky i elektricky, takže při skokové změně proudu způsobí indukované vířivé proudy pomalý náběh magnetického pole ve štěrbině. Pro konstrukci druhé varianty bude využito řešení, které má tým VUT kryté patentem. Produkt s plánovanými parametry dosud nenabízí žádný výrobce.

Keywords
Tlumení; MR tlumič; semiaktivní tlumení; kolejové vozidlo; pojezd; vypružení

Mark

FV30310

Default language

Czech

People responsible

Kubík Michal, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Macháček Ondřej, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Strecker Zbyněk, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Mazůrek Ivan, doc. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Institute of Machine and Industrial Design
- (2018-01-01 - 2021-06-30)

Results

KUBÍK, M.; STRECKER, Z.; JENIŠ, F.; MACHÁČEK, O.; PŘIKRYL, M.; ŠPALEK, P. Magnetorheological Yaw Damper with Short Response Time for Railway Vehicle Bogie. In Actuators 2021. BERLIN: VDE VERLAG GMBH, 2021. p. 1-4. ISBN: 978-3-8007-5456-4.
Detail

KUBÍK, M.: MR tlumič Stos; Magnetoreologický tlumič se standardní časovou odezvou. STROJÍRNA OSLAVANY spol. s r.o. Padochovská 530/31, 664 12 Oslavany. URL: http://pom.uk.fme.vutbr.cz/pdf_projekt.php?id=375. (funkční vzorek)
Detail

KUBÍK, M.; MAZŮREK, I.; DANIEL, P.; ŠEBESTA, K.: Rychly_MR_tlumic; Magnetoreologický tlumič s krátkou časovou odezvou. STROJÍRNA OSLAVANY spol. s r.o. Padochovská 530/31, 664 12 Oslavany. URL: http://intranet.ustavkonstruovani.cz/FileDownload/getProjectPdf/390/. (funkční vzorek)
Detail

JENIŠ, F.; ŠEBESTA, K.; DANIEL, P.; MAZŮREK, I.: DemoVrt; Demonstrátor pro ověření funkce MR tlumiče s rychlou odezvou. místnost B1/111 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2. URL: http://intranet.ustavkonstruovani.cz/file-download/get-project-pdf/417. (funkční vzorek)
Detail

JENIŠ, F.; DANIEL, P.; MAZŮREK, I.: SW Demo; Program pro semi-aktivní regulaci MR tlumiče. místnost B1/111 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2. URL: http://intranet.ustavkonstruovani.cz/file-download/get-project-pdf/418. (software)
Detail

MACHÁČEK, O.; MAZŮREK, I.: Medyna; Zjednodušený model podvozku kolejového vozidla. A2/412. URL: http://pom.uk.fme.vutbr.cz/pdf_projekt.php?id=374. (software)
Detail

KUBÍK, M.; PŘIKRYL, M.: Reologie_program; Program pro optimalizaci reologických a magnetických parametrů MR tlumiče. Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Technická 2896/2 616 69 Brno místnost A2/412. URL: http://intranet.ustavkonstruovani.cz/FileDownload/getProjectPdf/391/. (software)
Detail