Project detail

Nové trendy v diagnostice mechanických převodovek

Duration: 01.01.2011 — 31.12.2013

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2012-01-01 - 2014-12-31)

On the project

Významnou složkou tradiční vibroakustické diagnostiky se stává akustické emise. V rámci NETME jsme získali špičkový analyzátor firmy DAKEL, extremně citlivý na sebemenší rázové děje, které generují šířící se trhliny, či chod valivých uložení s jinak nepostřehnutelnými stopami kontaktní únavy. Rovněž plánujeme aplikovat moderní metody akustické holografie a beamformingu na bezdemontážní diagnostiku převodovek. Záměrem je posunout stávající metodiku pro měření přímo na stroji v pracovním procesu. Tyto metody umožňují lokalizovat zdroje hluku a tím poruchu.

Mark

FSI-S-11-10

Default language

Czech

People responsible

Hort Filip, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Mazal Pavel, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Nohál Libor, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Roupec Jakub, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Strecker Zbyněk, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Mazůrek Ivan, doc. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Institute of Machine and Industrial Design
- (2012-01-01 - 2014-12-31)
Faculty of Mechanical Engineering
- (2012-01-01 - 2014-12-31)

Results

HORT, F.; MAZAL, P. Application of acoustic emission for monitoring of bearing lifetime. TRANSACTIONS ON TRANSPORT SCIENCES, 2012, vol. 5, no. 1, p. 65-72. ISSN: 1802-971X.
Detail

NOHÁL, L.; MAZAL, P.; HORT, F. Damage Detection on Automotive Gearbox using Acoustic emission. In 53rd International Conference of Machine Design Departments - Conference Proceedings. 2012. Brno: FSI VUT v Brně, 2012. s. 207-212. ISBN: 978-80-214-4533-8.
Detail

MAZAL, P.; HORT, F.; VLAŠIC, F. Acoustic Emission Diagnostics of Roller Bearings Damage. In Nondestructive Testing of Materials and Structures. Rilem Bookseries. Istanbul: Springer, 2012. p. 411-418. ISBN: 978-94-007-0722-1.
Detail

STRECKER, Z.; MAZŮREK, I. Semiactive Damper in an Experimental Trolley Suspension. In Proceedings of the 53rd International Conference of Machine Design Departments. 1. Brno: Brno University of Technology, 2012. p. 281-286. ISBN: 978-80-214-4533-8.
Detail

HORT, F.; MAZAL, P. APPLICATION OF ACOUSTIC EMISSION FOR MEASURING OF CONTACT FATIGUE OF AXIAL BEARING. Engineering Mechanics, 2011, vol. 18, no. 2, p. 117-125. ISSN: 1802-1484.
Detail

KLAPKA, M.; MAZŮREK, I.; STRECKER, Z.; Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika: Mobilní inerciální měřicí jednotka. 23677, užitný vzor. (2012)
Detail

STRECKER, Z.; MAZŮREK, I.: Cvoamp; Dvoukanálový napěťový zesilovač pro USB karty. Místnost A2/412; Ústav konstruování Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2, 616 69 Brno Česká Republika. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1533. (funkční vzorek)
Detail

SMEJKAL, D.; BRANDEJS, J.: Univerzální pohonná jednotka; Dálkově řízená univerzální pohonná jednotka. DAKR, s.r.o Komenského 264, Hranice, 753 01. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1800. (funkční vzorek)
Detail

STRECKER, Z.; ROUPEC, J.: MagPos; Přesný magnetický snímač polohy MagPos. Místnost A2/412; Ústav konstruování Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2, 616 69 Brno Česká Republika. URL: http://pom.uk.fme.vutbr.cz/pdf_projekt.php?id=168. (funkční vzorek)
Detail

ROUPEC, J.; STRECKER, Z.: Magunetto 1; Zkušební zařízení pro měření permeability ocelí. místnost A2/412 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. URL: http://pom.uk.fme.vutbr.cz/pdf_projekt.php?id=177. (funkční vzorek)
Detail

MAZŮREK, I.; KLAPKA, M.: Chaos; Programový modul analýzy chaosu. místnost B1/111 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1495. (software)
Detail

MAZŮREK, I.: DynoTec; Laboratorní simulátor vozovky. místnost B1/111 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1488. (funkční vzorek)
Detail