Eng.

Housam Mohammad

FME, IMID DCM – Researcher

+420 54114 3240
Housam.Mohammad@vut.cz

Send BUT message

Eng. Housam Mohammad

Publications

 • 2023

  MOHAMMAD, H.; VLAŠIC, F.; ŽÁČEK, J.; MAYA, B.; MAZAL, P. Using acoustic emission for condition monitoring of the main shaft bearings in 4-point suspension wind turbine drivetrains. Nondestructive Testing and Evaluation, 2023, vol. 23 Nov 202, no. 23 Nov 2023, ISSN: 1058-9759.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  MOHAMMAD, H.; MAZAL, P.; VLAŠIC, F.; MAYA, B. Active Monitoring of RCF in Toroidal Bearings using Acoustic Emission. In Proceedings of the 5th International Conference on Maintenance, Condition Monitoring and Diagnostics 2021. 1. Springer Singapore, 2023. p. 73-81. ISBN: 978-981-99-1988-8.
  Detail | WWW

 • 2022

  VLAŠIC, F.; MOHAMMAD, H. Dynamická simulace nově navržených drážek dveřního mechanismu pro ovladače var. B. Brno: 2022. p. 1-9.
  Detail

  VLAŠIC, F.; MOHAMMAD, H. Dynamická simulace dveřního mechanismu pro upravenou drážku ovladače var. B. Brno: 2022. p. 1-10.
  Detail

  VLAŠIC, F.; MOHAMMAD, H. Optimalizace drážky a pevnostní výpočty modulu uchopení obrobků. Brno: 2022. p. 1-27.
  Detail

  VLAŠIC, F.; MOHAMMAD, H. Technologie digitálních dvojčat v procesu obrábění. Brno: 2022. p. 1-13.
  Detail

  ŽÁČEK, J.; ŠEBESTA, K.; MOHAMMAD, H.; JENIŠ, F.; STRECKER, Z.; KUBÍK, M. Experimental Evaluation of Modified Groundhook Car Suspension with Fast Magnetorheological Damper. Actuators, 2022, vol. 11, no. 12, p. 1-14. ISSN: 2076-0825.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

 • 2021

  MOHAMMAD, H.; VLAŠIC, F. Studium výsledků dynamické simulace mechanismu dveří autobusu pro současné drážky a navrhovanou drážku. 2021. p. 1-3.
  Detail

  MOHAMMAD, H.; VLAŠIC, F. Návrh vhodných úprav pro optimalizaci ovladače varianty „B". 2021. p. 1-8.
  Detail

  VLAŠIC, F.; MOHAMMAD, H. Identifikace degradačních procesů během zkoušek kontaktní únavy využitím metody AE. 2021. p. 1-15.
  Detail

  VLAŠIC, F.; MOHAMMAD, H.; MAZAL, P. Analýza zatížení působících na části mechanismu vyvíjeného manipulátoru. 2021. p. 1-17.
  Detail

  MOHAMMAD, H.; MAZAL, P.; VLAŠIC, F. Condition monitoring of toroidal bearing using acoustic emission technique. Prague: ČNDT, 2021. p. 40-47.
  Detail | WWW

  MOHAMMAD, H.; MAZAL, P.; VLAŠIC, F. Active Monitoring of RCF in Toroidal Bearings Using Acoustic Emission Technique. University of Oulu - Finnish Maintenance Society (Promaint)., 2021.
  Detail | WWW

  VLAŠIC, F.; MOHAMMAD, H. Monitorování rozvoje poškození při různých provozních podmínkách metodou akustické emise. 2021. p. 1-12.
  Detail

  VLAŠIC, F.; MOHAMMAD, H. Verifikační zkoušky axiálních ložisek s využitím nedestruktivní diagnostiky. 2021. p. 1-17.
  Detail

  VLAŠIC, F.; MOHAMMAD, H. Mikroskopická analýza bainiticky kalených ocelí. 2021. p. 1-10.
  Detail

 • 2019

  MOHAMMAD, H.; MAZAL, P.; NOHÁL, L. ACTIVE DIAGNOSIS OF TOROIDAL BEARINGS USING ACOUSTIC EMISSION TECHNIQUE. In Defektoskopie 2019. Brno: VUT v Brně, 2019. p. 87-92. ISBN: 978-80-214-5799-7.
  Detail

  MAHMOUD, H.; VLAŠIC, F.; MOHAMMAD, H.; MAZAL, P. Leakage Analysing for Pneumatic Circuit of Bus Door Using Acoustic Emission. CONFERENCE PROCEEDINGS 60th International Conference of Machine Design Departments. Brno Universtiy of Technology, 2019. p. 65-68.
  Detail | WWW

*) Publications are generated once a 24 hours.