Publication detail

Monitorování rozvoje poškození při různých provozních podmínkách metodou akustické emise

VLAŠIC, F. MOHAMMAD, H.

Original Title

Monitorování rozvoje poškození při různých provozních podmínkách metodou akustické emise

English Title

Monitoring the development of damage under various operating conditions by the method of acoustic emission

Type

report

Language

Czech

Original Abstract

V průběhu roku 2020 byl dodán zkušební vzorek toroidního ložiska C4030V NF ZKL (vzorek č. 2), na kterém již byly v předchozím období (2019) provedeny zátěžové zkoušky dle naplánovaného harmonogramu. Na drahách je viditelná záběhová stopa a stav oběžných drah před zahájením další zkoušky byl bez viditelného poškození pittingem nebo jiným způsobem. Cílem dalšího měření bylo na pracovišti zkušebny ZKL, a.s. zaznamenat rozvoj poškození při různých provozních podmínkách metodou akustické emise (AE).

English abstract

In the course of 2020, a test sample of the toroidal bearing C4030V NF ZKL (sample no. 2) was delivered, on which stress tests were already performed in the previous period (2019) according to the planned schedule. The running track is visible and the condition of the orbits before the start of the next test was without visible damage by pitting or other means. The aim of further measurements was at the workplace of the ZKL, a.s. record the development of damage under different operating conditions by the acoustic emission (AE) method.

Keywords

toroidní ložisko, poškození, pitting, akustická emise

Key words in English

toroidal bearing, damage, pitting, acoustic emission

Authors

VLAŠIC, F.; MOHAMMAD, H.

Released

18. 1. 2021

Pages from

1

Pages to

12

Pages count

12

BibTex

@techreport{BUT170802,
  author="František {Vlašic} and Housam {Mohammad}",
  title="Monitorování rozvoje poškození při různých provozních podmínkách metodou akustické emise",
  year="2021",
  pages="1--12"
}