Publication detail

Dynamická simulace dveřního mechanismu pro upravenou drážku ovladače var. B

VLAŠIC, F. MOHAMMAD, H.

Original Title

Dynamická simulace dveřního mechanismu pro upravenou drážku ovladače var. B

English Title

Dynamic simulation of the door mechanism for the modified driver slot var. B

Type

report

Language

Czech

Original Abstract

V rámci optimalizace elektricky ovládané jednotky var. B byla provedena úprava geometrie drážky unašeče pro aplikaci umístění ovladače v horní poloze. Na základě poslední dynamické simulace bylo zjištěno, že v průběhu pracovního cyklu, resp. ve fázi zavírání a zajíždění křídla do smeků v jeho závěrečné fázi, dochází k dlouhodobému namáhání samosvorné převodovky a silo-vým špičkám na úplném konci této fáze.

English abstract

As part of the optimization of the electrically controlled unit var. B, the geometry of the carrier groove has been modified for the application of placing the controller in the upper position. Based on the last dynamic simulation, it was found that during the work cycle, or in the phase of closing and bringing the wing into the jams in its final phase, there is long-term stress on the self-locking gearbox and power peaks at the very end of this phase.

Keywords

dynamická simulace, převodovka, analýza

Key words in English

dynamic simulation, gear box, analysis

Authors

VLAŠIC, F.; MOHAMMAD, H.

Released

1. 4. 2022

Location

Brno

Pages from

1

Pages to

10

Pages count

10

BibTex

@techreport{BUT182581,
  author="František {Vlašic} and Housam {Mohammad}",
  title="Dynamická simulace dveřního mechanismu pro upravenou drážku ovladače var. B",
  year="2022",
  address="Brno",
  pages="1--10"
}