Publication detail

Optimalizace drážky a pevnostní výpočty modulu uchopení obrobků

VLAŠIC, F. MOHAMMAD, H.

Original Title

Optimalizace drážky a pevnostní výpočty modulu uchopení obrobků

English Title

Groove optimization and workpiece gripping module strength calculations

Type

report

Language

Czech

Original Abstract

VUT v Brně mělo v rámci harmonogramu na rok 2022 zpracovat návrh ideální geometrie drážky (zejména ve sběrací části) za účelem eliminace skokových účinků sil v kontaktu drážky – ložisko a navrhnout rozměry drážek vč. výrobních tolerancí. Dále provést statické pevnostní posouzení čepů nesoucích obě vodící ložiska. V případě potřeby také provést kontrolní výpočty ložisek. Posledním úkolem bylo cyklické pevnostní posouzení při zatížení cyklickým momentem a pro požadovaný počet cyklů (5 mil.) určit, zda daná oblast vyhoví nebo nevyhoví na trvalou životnost.

English abstract

BUT, as part of the schedule for 2022, was to prepare a proposal for the ideal geometry of the groove (especially in the collecting part) in order to eliminate the jump effects of forces in contact between the groove and the bearing and to propose the dimensions of the grooves incl. manufacturing tolerances. Furthermore, carry out a static strength assessment of the pins carrying both guide bearings. If necessary, also perform bearing control calculations. The last task was a cyclic strength assessment under cyclic moment loading and for the required number of cycles (5 mil.) to determine whether the given area will pass or not pass for a long life.

Keywords

pevnostní posouzení, ložisko, cyklické posouzení, dynamická analýza

Key words in English

strength assessment, bearing, cyclic assessment, dynamic analysis

Authors

VLAŠIC, F.; MOHAMMAD, H.

Released

1. 8. 2022

Location

Brno

Pages from

1

Pages to

27

Pages count

27

BibTex

@techreport{BUT182593,
  author="František {Vlašic} and Housam {Mohammad}",
  title="Optimalizace drážky a pevnostní výpočty modulu uchopení obrobků",
  year="2022",
  address="Brno",
  pages="1--27"
}