Publication detail

Identifikace degradačních procesů během zkoušek kontaktní únavy využitím metody AE

VLAŠIC, F. MOHAMMAD, H.

Original Title

Identifikace degradačních procesů během zkoušek kontaktní únavy využitím metody AE

English Title

Identification of degradation processes during contact fatigue tests using the AE method

Type

report

Language

Czech

Original Abstract

V polovině roku 2020 byla dodána série zkušebních vzorků toroidního ložiska C4026V NF ZKL, které měly být podrobeny zkušebním zátěžovým testům (různé provozní podmínky) s cílem odhalit včasná (raná) stádia únavového poškození a dle naměřených veličin odhadnout kritické / doporučené podmínky provozování těchto typů nestandardních ložisek. Předem byl navržen harmonogram měření, který obsahoval testování vzorků za zhoršených (náročnějších) podmínek a testování na úrovni běžného provozování, např. na větrných elektrárnách. Měření proběhlo opět na pracovišti zkušebny ZKL, a.s., které poskytlo měřicí stand, samotná testovaná ložiska, záznam vibrací a teploty, které byly synchronizovány se záznamem akustické emise (AE).

English abstract

In mid-2020, a series of test specimens of the toroidal bearing C4026V NF ZKL were delivered, which were to be subjected to test stress tests (various operating conditions) in order to detect early (early) stages of fatigue damage and estimate critical / recommended operating conditions of these types of non-standard bearings. A measurement schedule was designed in advance, which included testing samples under degraded (more demanding) conditions and testing at the level of normal operation, eg at wind power plants. The measurement took place again at the workplace of the ZKL, a.s. testing laboratory, which provided the measuring stand, the tested bearings themselves, the recording of vibrations and temperatures, which were synchronized with the recording of acoustic emission (AE).

Keywords

toroidní ložisko, pitting, akustická emise

Key words in English

toroidal bearing, pitting, acoustic emission

Authors

VLAŠIC, F.; MOHAMMAD, H.

Released

18. 1. 2021

Pages from

1

Pages to

15

Pages count

15

BibTex

@techreport{BUT170803,
  author="František {Vlašic} and Housam {Mohammad}",
  title="Identifikace degradačních procesů během zkoušek kontaktní únavy využitím metody AE",
  year="2021",
  pages="1--15"
}