Publication detail

Dynamická simulace nově navržených drážek dveřního mechanismu pro ovladače var. B

VLAŠIC, F. MOHAMMAD, H.

Original Title

Dynamická simulace nově navržených drážek dveřního mechanismu pro ovladače var. B

English Title

Dynamic simulation of newly designed door mechanism grooves for var. actuators B

Type

report

Language

Czech

Original Abstract

V rámci optimalizace elektricky ovládané jednotky var. B byly provedeny další úpravy v geometrii drážky unašeče pro aplikaci umístění ovladače v dolní poloze. Na Obr. 1 je demonstrována funkce a smysl otáčení u verze pohonu „nahoře“ – horní ovladač a u verze „dole“ – dolní ovladač. Na základě poslední dynamické simulace bylo zjištěno, že v průběhu pracovního cyklu, resp. ve fázi zavírání a zajíždění křídla do smeků v jeho závěrečné fázi, dochází k dlouhodobému namáhání samosvorné převodovky a silovým špičkám na úplném konci této fáze.

English abstract

As part of the optimization of the electrically controlled unit var. B, additional adjustments were made to the geometry of the carrier groove to accommodate the driver's down position application. In Fig. 1, the function and sense of rotation is demonstrated for the "up" version of the drive - the upper control and for the "down" version - the lower control. Based on the last dynamic simulation, it was found that during the work cycle, or in the phase of closing and driving the wing into its final phase, there is long-term stress on the self-locking gearbox and power peaks at the very end of this phase.

Keywords

unašeč, pohon, dynamická simulace, převodovka

Key words in English

driver, drive, dynamic simulation, gearbox

Authors

VLAŠIC, F.; MOHAMMAD, H.

Released

1. 8. 2022

Location

Brno

Pages from

1

Pages to

9

Pages count

9

BibTex

@techreport{BUT182592,
  author="František {Vlašic} and Housam {Mohammad}",
  title="Dynamická simulace nově navržených drážek dveřního mechanismu pro ovladače var. B",
  year="2022",
  address="Brno",
  pages="1--9"
}