Publication detail

Studium výsledků dynamické simulace mechanismu dveří autobusu pro současné drážky a navrhovanou drážku

MOHAMMAD, H. VLAŠIC, F.

Original Title

Studium výsledků dynamické simulace mechanismu dveří autobusu pro současné drážky a navrhovanou drážku

English Title

Study of the results of dynamic simulation of the bus door mechanism for the current grooves and the proposed groove

Type

report

Language

Czech

Original Abstract

Skloněná drážka ve stěně válce uvnitř elektropohonu je zodpovědná za zvednutí dveřního křídla po skončení rotačního zdvihu. Jak je znázorněno na obrázku 1 a 2, válec má dvě skloněné drážky a uvnitř těchto drážek se odvalují dvě ložiska. Úhel mezi dvěma osami nakloněné drážky v současném řešení je 20,46°, jak je znázorněno na obrázku 1, a je to 30° pro navrhované řešení, jak je znázorněno na obrázku 2. Zatímco vzdálenost mezi těmito dvěma osami je stejné (12 mm).

English abstract

The sloping groove in the cylinder wall inside the electric drive is responsible for lifting the door leaf after the rotary stroke. As shown in Figures 1 and 2, the roller has two inclined grooves and two bearings roll inside these grooves. The angle between the two axes of the inclined groove in the current solution is 20.46 °, as shown in Figure 1, and it is 30 ° for the proposed solution, as shown in Figure 2. While the distance between the two axes is the same (12 mm) .

Keywords

dynamická simulace, elektropohon, ložisko

Key words in English

dynamic simulation, electric drive, bearing

Authors

MOHAMMAD, H.; VLAŠIC, F.

Released

1. 12. 2021

Pages from

1

Pages to

3

Pages count

3

BibTex

@techreport{BUT177034,
  author="Housam {Mohammad} and František {Vlašic}",
  title="Studium výsledků dynamické simulace mechanismu dveří autobusu pro současné drážky a navrhovanou drážku",
  year="2021",
  pages="1--3"
}