Publication detail

Verifikační zkoušky axiálních ložisek s využitím nedestruktivní diagnostiky

VLAŠIC, F. MOHAMMAD, H.

Original Title

Verifikační zkoušky axiálních ložisek s využitím nedestruktivní diagnostiky

English Title

Verification tests of thrust bearings using non-destructive diagnostics

Type

report

Language

Czech

Original Abstract

Za účelem ověření konstrukce a únavové životnosti axiálních soudečkových ložisek byla realizována série měření se známým poškozením a porovnání s ložiskem bez poškození (po záběhu). Hlavním cílem bylo na dalším typu ložiska verifikovat zjištěné poznatky z předchozích studií, zpřesnit včasnou diagnostiku rozvoje kontaktního poškození povrchu využitím moderních spektrálních analýz a terciálně prohloubit znalostní databázi o další typ konstrukce ložiska / materiálu.

English abstract

In order to verify the design and fatigue life of axial spherical roller bearings, a series of measurements with known damage and comparison with the bearing without damage (after running-in) was performed. The main goal was to verify the findings from previous studies on another type of bearing, to specify early diagnosis of the development of contact surface damage using modern spectral analyzes and to tertiary deepen the knowledge database with another type of bearing / material construction.

Keywords

axiální ložisko, testování, kontaktní únava, pitting

Key words in English

thrust bearing, testing, contact fatigue, pitting

Authors

VLAŠIC, F.; MOHAMMAD, H.

Released

18. 1. 2021

Pages from

1

Pages to

17

Pages count

17

BibTex

@techreport{BUT170797,
  author="František {Vlašic} and Housam {Mohammad}",
  title="Verifikační zkoušky axiálních ložisek s využitím nedestruktivní diagnostiky",
  year="2021",
  pages="1--17"
}