Organizační struktura

Rada pro operační programy

Rada pro operační programy je poradním orgánem rektora.

Kontaktní údaje

Rada pro operační programy
Vysoké učení technické v Brně
Antonínská 548/1, Veveří, 60200 Brno

Přehled častých čísel