Organizační struktura

Rada pro operační programy

Rada pro operační programy se zabývá těmito činnostmi:

  1. posuzování způsobilosti předběžných návrhů projektů s cílem vyloučit zmařené úsilí a zbytečně vynaložené náklady na přípravu projektů. Cílem činnosti ROP je posuzovat předkládané projekty z hlediska jejich přijatelnosti a významu a dalšího rozvoje pro VUT,
  2. posouzení návrhů projektů s cílem vydat doporučení rektorovi ke konečnému schválení nebo neschválení,
  3. řešení rektorem předložených podnětů a zpracování stanovisek k nim.

Kontaktní údaje

Rada pro operační programy
Vysoké učení technické v Brně
Antonínská 548/1, Veveří, 60200 Brno

Přehled častých čísel