Detail publikace

Význam geopotenciálních modelů a jejich testování

RÝZNAROVÁ, L. VATRT, V.

Originální název

Význam geopotenciálních modelů a jejich testování

Český název

Význam geopotenciálních modelů a jejich testování

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

V rámci úsilí o sjednocení lokálních výškových systémů po celém světě a definování a realizace Světového výškového systému (World Height system - WHS) byla vědci z Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu v Dobrušce (VGHMÚř) určena konstanta W0 - hodnota geopotenciálu na geoidu. Tato konstanta kromě možnosti využití pro zmíněný WHS může být využita mimo jiné i při testování přesnosti současných i nových geopotenciálních modelů Země (Earth geopotential model - EGM). Tvorbou geopotenciálních modelů se historicky zabývalo několik zejména amerických institucí, např. National Geospatial-Intelligence Agency (NGA); National Aeronautics and Space Administration's Goddard Space Flight Center (NASA GSFC) a National Imagery and Mapping Agency. Při tvorbě modelů se využívají data získaná systémy GPS, SLR, DORIS, data altimetrických družic TOPEX/POSEIDON, Jason 1 a 2 a také pozemní a družicová tíhová data. V poslední době se však již objevují i modely evropské, které využívají dat systému GRACE a GOCE Geopotenciální modely slouží mimo jiné k určení tíhového potenciálu v kterémkoli bodě na povrchu i nad povrchem Země. Protože každý model má určitou nepřesnost, obsahují i hodnoty geopotenciálu a dalších veličin odvozených z nich (např. jako tíhové zrychlení, nadmořská výška, výška kvazigeoidu a geoidu, tížnicové odchylky a další veličiny) odchylek vůči jejich skutečným hodnotám. Z tohoto důvodu se přesnost modelů testuje a hledají se cesty k jejich zpřesnění.. V mnoha vědeckých pracích již byly publikovány závěry z testování geopotenciálních modelů především s využitím měření GPS na nivelačních bodech nebo s využitím výšek kvazigeoidu. Pomocí geopotenciálního modelu a příslušného software pro práci s ním lze také vypočítat tíhové zrychlení v bodech zadaných geocentrickými souřadnicemi. Nabízí se proto možnost testování přesnosti geopotenciálních modelů také pomocí tíhových dat. Výsledky testování mohou být využity také k lokálnímu zpřesnění stávajících geopotenciálních modelů.

Český abstrakt

V rámci úsilí o sjednocení lokálních výškových systémů po celém světě a definování a realizace Světového výškového systému (World Height system - WHS) byla vědci z Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu v Dobrušce (VGHMÚř) určena konstanta W0 - hodnota geopotenciálu na geoidu. Tato konstanta kromě možnosti využití pro zmíněný WHS může být využita mimo jiné i při testování přesnosti současných i nových geopotenciálních modelů Země (Earth geopotential model - EGM). Tvorbou geopotenciálních modelů se historicky zabývalo několik zejména amerických institucí, např. National Geospatial-Intelligence Agency (NGA); National Aeronautics and Space Administration's Goddard Space Flight Center (NASA GSFC) a National Imagery and Mapping Agency. Při tvorbě modelů se využívají data získaná systémy GPS, SLR, DORIS, data altimetrických družic TOPEX/POSEIDON, Jason 1 a 2 a také pozemní a družicová tíhová data. V poslední době se však již objevují i modely evropské, které využívají dat systému GRACE a GOCE Geopotenciální modely slouží mimo jiné k určení tíhového potenciálu v kterémkoli bodě na povrchu i nad povrchem Země. Protože každý model má určitou nepřesnost, obsahují i hodnoty geopotenciálu a dalších veličin odvozených z nich (např. jako tíhové zrychlení, nadmořská výška, výška kvazigeoidu a geoidu, tížnicové odchylky a další veličiny) odchylek vůči jejich skutečným hodnotám. Z tohoto důvodu se přesnost modelů testuje a hledají se cesty k jejich zpřesnění.. V mnoha vědeckých pracích již byly publikovány závěry z testování geopotenciálních modelů především s využitím měření GPS na nivelačních bodech nebo s využitím výšek kvazigeoidu. Pomocí geopotenciálního modelu a příslušného software pro práci s ním lze také vypočítat tíhové zrychlení v bodech zadaných geocentrickými souřadnicemi. Nabízí se proto možnost testování přesnosti geopotenciálních modelů také pomocí tíhových dat. Výsledky testování mohou být využity také k lokálnímu zpřesnění stávajících geopotenciálních modelů.

Klíčová slova

geopotenciální model; světový výškový systém; gravitační pole

Rok RIV

2012

Vydáno

26.01.2012

ISBN

978-80-214-4393-8

Kniha

Sborník anotací JUNIORSTAV 2012

Strany od

428

Strany do

428

Strany počet

3

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT89935,
 author="Lenka {Doudová} and Viliam {Vatrt}",
 title="Význam geopotenciálních modelů a jejich testování",
 annote="V rámci úsilí o sjednocení lokálních výškových systémů po celém světě a definování a realizace Světového výškového systému (World Height system - WHS) byla vědci z Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu v Dobrušce (VGHMÚř) určena konstanta W0 - hodnota geopotenciálu na geoidu. Tato konstanta kromě možnosti využití pro zmíněný WHS může být využita mimo jiné i při testování přesnosti současných i nových geopotenciálních modelů Země (Earth geopotential model - EGM).
Tvorbou geopotenciálních modelů se historicky zabývalo několik zejména amerických institucí, např. National Geospatial-Intelligence Agency (NGA); National Aeronautics and Space Administration's Goddard Space Flight Center (NASA GSFC) a National Imagery and Mapping Agency. Při tvorbě modelů se využívají data získaná systémy GPS, SLR, DORIS, data altimetrických družic TOPEX/POSEIDON, Jason 1 a 2 a také pozemní a družicová tíhová data. V poslední době se však již objevují i modely evropské, které využívají dat systému GRACE a GOCE
Geopotenciální modely slouží mimo jiné k určení tíhového potenciálu v kterémkoli bodě na povrchu i nad povrchem Země. Protože každý model má určitou nepřesnost, obsahují i hodnoty geopotenciálu a dalších veličin odvozených z nich (např. jako tíhové zrychlení, nadmořská výška, výška kvazigeoidu a geoidu, tížnicové odchylky a další veličiny) odchylek vůči jejich skutečným hodnotám. Z tohoto důvodu se přesnost modelů testuje a hledají se cesty k jejich zpřesnění..
V mnoha vědeckých pracích již byly publikovány závěry z testování geopotenciálních modelů především s využitím měření GPS na nivelačních bodech nebo s využitím výšek kvazigeoidu. Pomocí geopotenciálního modelu a příslušného software pro práci s ním lze také vypočítat tíhové zrychlení v bodech zadaných geocentrickými souřadnicemi. Nabízí se proto možnost testování přesnosti geopotenciálních modelů také pomocí tíhových dat. Výsledky testování mohou být využity také k lokálnímu zpřesnění stávajících geopotenciálních modelů.",
 booktitle="Sborník anotací JUNIORSTAV 2012",
 chapter="89935",
 howpublished="print",
 year="2012",
 month="january",
 pages="428--428",
 type="conference paper"
}