Detail publikace

Kompozity s částicovým plnivem - příprava, morfologie a mechanické vlastnosti

NEZBEDOVÁ, E. KRČMA, F. POSPÍŠIL, L. LACH, R.

Originální název

Kompozity s částicovým plnivem - příprava, morfologie a mechanické vlastnosti

Český název

Kompozity s částicovým plnivem - příprava, morfologie a mechanické vlastnosti

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Použití komoditních polymerů v technických aplikacích je limitováno jejich chováním. Všechny fyzikální i chemické vlastnosti mohou byt modifikovány s použitím plniv. Pečlivý výběr typu plniva a jeho tvaru může zlepšit fyzikálně mechanické vlastnosti kompozitu. Vliv rozhraní na vlastnosti kompozitu závisí na tvorbě rozhraní a na vlastnostech jednotlivých komponent. Účelem modifikace povrchu plniva je snížení volné povrchové energie částic, což zamezuje vzniku aglomerátů a zlepšuje homogenitu a zpracovaní. Tento příspěvek shrnuje výsledky použití speciálního postupu povrchové úpravy komerčního plniva CaCO3. Vliv morfologie na strukturní a mechanické vlastnosti byl studován na systému polypropylen + CaCO3 částice.

Český abstrakt

Použití komoditních polymerů v technických aplikacích je limitováno jejich chováním. Všechny fyzikální i chemické vlastnosti mohou byt modifikovány s použitím plniv. Pečlivý výběr typu plniva a jeho tvaru může zlepšit fyzikálně mechanické vlastnosti kompozitu. Vliv rozhraní na vlastnosti kompozitu závisí na tvorbě rozhraní a na vlastnostech jednotlivých komponent. Účelem modifikace povrchu plniva je snížení volné povrchové energie částic, což zamezuje vzniku aglomerátů a zlepšuje homogenitu a zpracovaní. Tento příspěvek shrnuje výsledky použití speciálního postupu povrchové úpravy komerčního plniva CaCO3. Vliv morfologie na strukturní a mechanické vlastnosti byl studován na systému polypropylen + CaCO3 částice.

Klíčová slova

PP+částicové plnivo, příprava, struktura, mechanické vlastnosti

Rok RIV

2013

Vydáno

28.05.2013

Nakladatel

ZČU

Místo

Plzeň

ISBN

978-80-261-0213-7

Kniha

Polymer Composites 2013. Sborník přednášek z mezinárodní konference

Strany od

55

Strany do

62

Strany počet

8

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT101797,
 author="Eva {Nezbedová} and František {Krčma} and Ladislav {Pospíšil} and Ralf {Lach}",
 title="Kompozity s částicovým plnivem - příprava, morfologie a mechanické vlastnosti",
 annote="Použití komoditních polymerů v technických aplikacích je limitováno jejich chováním. Všechny fyzikální i chemické vlastnosti mohou byt modifikovány s použitím plniv. Pečlivý výběr typu plniva a jeho tvaru může zlepšit fyzikálně mechanické vlastnosti kompozitu. Vliv rozhraní na vlastnosti kompozitu závisí na tvorbě rozhraní a na vlastnostech jednotlivých komponent. Účelem modifikace povrchu plniva je snížení volné povrchové energie částic, což zamezuje vzniku aglomerátů a zlepšuje homogenitu a zpracovaní. Tento příspěvek shrnuje výsledky použití speciálního postupu povrchové úpravy komerčního plniva CaCO3. Vliv morfologie na strukturní a mechanické vlastnosti byl studován na systému polypropylen + CaCO3 částice.",
 address="ZČU",
 booktitle="Polymer Composites 2013. Sborník přednášek z mezinárodní konference",
 chapter="101797",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="ZČU",
 year="2013",
 month="may",
 pages="55--62",
 publisher="ZČU",
 type="conference paper"
}