Detail publikace

Strojní a elektrotechnologická část hydraulického okruhu laboratoře VOŠS a SŠS ve Vysokém Mýtě. Strojírensko technické centrum Chrudim.

ŽOUŽELA, M. HAMOUZ, V.

Originální název

Strojní a elektrotechnologická část hydraulického okruhu laboratoře VOŠS a SŠS ve Vysokém Mýtě. Strojírensko technické centrum Chrudim.

Český název

Strojní a elektrotechnologická část hydraulického okruhu laboratoře VOŠS a SŠS ve Vysokém Mýtě. Strojírensko technické centrum Chrudim.

Typ

souhrnná výzkumná zpráva - smluv. výzkum

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Vyšší odborná škola stavební ve Vysokém Mýtě, jejíž součástí je studijní obor Vodní hospodářství, má zájem o vybudování hydraulického okruhu (vodohospodářské laboratoře) pro zkvalitnění výuky předmětů hydrauliky a hydrologie. O vytvoření projektové dokumentace byla požádána Laboratoř vodohospodářského výzkumu (LVV) Ústavu vodních staveb sídlící v budově B Fakulty stavební VUT v Brně, která zajišťuje vědeckovýzkumnou a pedagogickou činnost v oblasti hydrotechniky již od počátku 20. století, kdy byla založena. Předložená projektová dokumentace se týká návrhu strojně - technologických konstrukcí hydraulického okruhu v budoucí laboratoři a bude umožňovat modelový výzkum a měření v oblasti hydrotechniky. V uvažovaném prostoru pro umístění laboratoře bude třeba vyprojektovat a umístit čerpací podzemní jímku s ponornými čerpadly. Navrhnout a posoudit dimenze rozvodných potrubí navazující na ponorná čerpadla. Posledními prvky, které jsou nezbytné pro vytvoření laboratoře jako celku, je návrh třech měrných zařízení , z nichž nejdůležitější je hydraulický měrný žlab. Projektová dokumentace obsahuje průvodní zprávu, technickou zprávu, výkresy stávajícího stavu prostoru, kde bude vytvořen hydraulický okruh. Dále obsahuje strojně - technologické výkresy hydraulického okruhu a žlabu. Důležitou součástí projektové dokumentace jsou hydrotechnické výpočty hydraulického okruhu a algoritmus řízení čerpací stanice doplněný o vizualizaci ovládání hydraulického okruhu, jež bude zobrazena na ovládacím dotykovém panelu laboratoře. Nezbytnou součástí projektové dokumentace je elektrotechnologická část zahrnující ovládání pohonů, řízení, vizualizaci a monitoring laboratoře.

Český abstrakt

Vyšší odborná škola stavební ve Vysokém Mýtě, jejíž součástí je studijní obor Vodní hospodářství, má zájem o vybudování hydraulického okruhu (vodohospodářské laboratoře) pro zkvalitnění výuky předmětů hydrauliky a hydrologie. O vytvoření projektové dokumentace byla požádána Laboratoř vodohospodářského výzkumu (LVV) Ústavu vodních staveb sídlící v budově B Fakulty stavební VUT v Brně, která zajišťuje vědeckovýzkumnou a pedagogickou činnost v oblasti hydrotechniky již od počátku 20. století, kdy byla založena. Předložená projektová dokumentace se týká návrhu strojně - technologických konstrukcí hydraulického okruhu v budoucí laboratoři a bude umožňovat modelový výzkum a měření v oblasti hydrotechniky. V uvažovaném prostoru pro umístění laboratoře bude třeba vyprojektovat a umístit čerpací podzemní jímku s ponornými čerpadly. Navrhnout a posoudit dimenze rozvodných potrubí navazující na ponorná čerpadla. Posledními prvky, které jsou nezbytné pro vytvoření laboratoře jako celku, je návrh třech měrných zařízení , z nichž nejdůležitější je hydraulický měrný žlab. Projektová dokumentace obsahuje průvodní zprávu, technickou zprávu, výkresy stávajícího stavu prostoru, kde bude vytvořen hydraulický okruh. Dále obsahuje strojně - technologické výkresy hydraulického okruhu a žlabu. Důležitou součástí projektové dokumentace jsou hydrotechnické výpočty hydraulického okruhu a algoritmus řízení čerpací stanice doplněný o vizualizaci ovládání hydraulického okruhu, jež bude zobrazena na ovládacím dotykovém panelu laboratoře. Nezbytnou součástí projektové dokumentace je elektrotechnologická část zahrnující ovládání pohonů, řízení, vizualizaci a monitoring laboratoře.

Klíčová slova

Čerpadlo, hydraulický okruh, hydraulický měrný žlab, čerpací stanice, laboratoř, měrné zařízení, algoritmus řízení, řídicí systém, vizualizace.

Vydáno

04.04.2013

Nakladatel

Pardubický kraj

Místo

Brno

Strany počet

155

Dokumenty

BibTex


@misc{BUT98924,
  author="Michal {Žoužela} and Vladimír {Hamouz}",
  title="Strojní a elektrotechnologická část hydraulického okruhu laboratoře VOŠS a SŠS ve Vysokém Mýtě. Strojírensko technické centrum Chrudim.",
  annote="Vyšší odborná škola stavební ve Vysokém Mýtě, jejíž součástí je studijní obor Vodní hospodářství, má zájem o vybudování hydraulického okruhu (vodohospodářské laboratoře) pro zkvalitnění výuky předmětů hydrauliky a hydrologie.
O vytvoření projektové dokumentace byla požádána Laboratoř vodohospodářského výzkumu (LVV) Ústavu vodních staveb sídlící v budově B Fakulty stavební VUT v Brně, která zajišťuje vědeckovýzkumnou a pedagogickou činnost v oblasti hydrotechniky již od počátku 20. století, kdy byla založena.
Předložená projektová dokumentace se týká návrhu strojně - technologických konstrukcí hydraulického okruhu v budoucí laboratoři a bude umožňovat modelový výzkum a měření v oblasti hydrotechniky. V uvažovaném prostoru pro umístění laboratoře bude třeba vyprojektovat a umístit čerpací podzemní jímku s ponornými čerpadly. Navrhnout a posoudit dimenze rozvodných potrubí navazující na ponorná čerpadla. Posledními prvky, které jsou nezbytné pro vytvoření laboratoře jako celku, je návrh třech měrných zařízení , z nichž nejdůležitější je hydraulický měrný žlab. 
Projektová dokumentace obsahuje průvodní zprávu, technickou zprávu, výkresy stávajícího stavu prostoru, kde bude vytvořen hydraulický okruh. Dále obsahuje strojně - technologické výkresy hydraulického okruhu a žlabu. Důležitou součástí projektové dokumentace jsou hydrotechnické výpočty hydraulického okruhu a algoritmus řízení čerpací stanice doplněný o vizualizaci ovládání hydraulického okruhu, jež bude zobrazena na ovládacím dotykovém panelu laboratoře. Nezbytnou součástí projektové dokumentace je elektrotechnologická část zahrnující ovládání pohonů, řízení, vizualizaci a monitoring laboratoře.",
  address="Pardubický kraj",
  chapter="98924",
  institution="Pardubický kraj",
  year="2013",
  month="april",
  publisher="Pardubický kraj"
}