Detail patentu

Zařízení k provádění volumetrické kvantifikace projevů vodní eroze půdy

DUMBROVSKÝ, M. SOBOTKOVÁ, V. VÁCHAL, J.

Typ patentu

užitný vzor

Abstrakt

Jedná se o vyhodnocení ztráty půdy přímým měřením objemu erozních rýh. Sběr dat potřebných pro výpočet ztráty půdy probíhá přímo na konkrétním pozemku, kdy dochází k zaměření vybraných příčných profilů terénu. Hlavním zařízením je vlastní konstrukce erodoměru. Konstrukce slouží pro objemovou kvantifikaci eroziních rýh na povrchu půdy.

Klíčová slova

erodoměr, ztráta půdy, objemová kvantifikace, povrchový odtok

Číslo patentu

23499

Datum zápisu

08.03.2012

Vydavatel

Úřad průmyslového vlastnictví (patentový úřad České republiky)

Vlastník

Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ.

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

www

Dokumenty