Detail produktu

Generátor přenosových funkcí distribučního vedení

MLÝNEK, P. KOUTNÝ, M. MIŠUREC, J.

Typ produktu

software

Abstrakt

Vytvořený generátor přenosových funkcí pro nízkonapěťové distribuční vedení uvnitř domů a malých kanceláří (vnitřní vedení) je založený na modelu kaskádních dvojbranů. Úplnou topologii distribuční sítě nemůžeme vždy znát, protože se v čase náhodně mění v závislosti na připojených či odpojených zařízeních a zátěží. Z toho důvodu jsou vstupní parametry generátoru generovány náhodně, jak je tomu v reálné síti. Generátor umožní získat věrohodnou odezvu kanálu, která může být použita pro testování nových přenosových technik.

Klíčová slova

silnoproudé vedení, přenosová funkce, vnitřní vedení

Datum vzniku

19.11.2012

Umístění

http://www.utko.feec.vutbr.cz/~mlynek/generator.html VUT v Brně Ústav telekomunikací Purkyňova 118 Brno

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty